(19.30 hodin)
(pokračuje Valenta)

Z toho pohledu je jasné, že vtělení tolerance 0,5 promile nejen pro vůdce plavidel a členy posádek, ale také pro cyklisty jednomístných kol není a nemůže být přílepkem. (Silný hluk v sále.)

Dvě tři ještě poznámky. Všechny okolní státy mají buď stejnou, nebo vyšší toleranci promile alkoholu. Rakousko 0,8, Německo má jedna a okolní další státy mají zhruba 0,5 promile. Možná prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra, ta statistika, kterou máte, já ji nemám, ale my máme vlastně statistiky, kde bylo řečeno, že tito cyklisté, kteří zavinili dopravní nehody, měli daleko větší promile alkoholu než námi navrhovaná norma.

Další možná argument je, že cyklostezky, které se budou -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, prosím vás. Speciálně levá část politického spektra, protože už se na mě obrací i zpravodaj, i zástupce Senátu, že nemají klid na to, aby se vyjádřili. A pan zpravodaj neslyší zase na druhou stranu, protože tady je hluk. Slyšíte, ale protože je hluk, tak neslyšíte. Opravdu prosím o klid! Prosím.

 

Senátor Ivo Valenta: Už nebudu dlouhý. Já bych možná na závěr řekl, že po třech letech pokusů, protože první tvůrce a navrhovatel tohoto zákona pan senátor Škromach před třemi lety, už jsme vlastně ten návrh tady dali, byl tady jednou, podruhé, pak je tu dneska vlastně potřetí. Tak pokusme se cyklistům, kteří podpořili vlastně tento zákon, bylo jich deset tisíc, ta petice byla dána do Senátu, tak zkusme je podpořit.

A možná úplně na závěr bych vyřídil vzkaz od cyklistů a vodáků z Moravy. Začíná burčáková sezóna, dali bychom si jednu nebo dvě skleničky a to je opravdu těch 0,5 promile, které tu jsou. Takže děkuji za pozornost a budu se těšit, že nás podpoříte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu. Zároveň vás odhlásím.

Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 157/7, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 157/8."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 187 přihlášeno 174 poslanců, pro 68, proti 78. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 157/7."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Velký hluk v sále!)

hlasování číslo 188 přihlášeno 176 poslanců, pro 89 (potlesk části poslanců), proti 61. Konstatuji, že návrh zákona jsme nepřijali.

 

S přednostním právem má slovo předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Milé kolegyně, milí kolegové, zatleskali jste si. Od zítřka začíná ideální stav. Od zítřka žádný cyklista nepozře jediné pivo, žádný vodák jedno pivo, protože naše levice si to odhlasovala. To je všechno, co jsme dneska rozhodli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Jestli tedy nejsou žádné věci k tomuto bodu, tak jej končím. Než otevřeme další bod, seznámím vás s omluvami. Omlouvá se nám pan místopředseda Petr Fiala od 19.10 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Levová od 19.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Otevírám bod 9 našeho pořadu, kterým je

 

9.
Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
/sněmovní tisk 179/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 179/7. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Raduana Nwelatiho a prosím, aby se usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil navrhovatel Karel Rais. Prosím, pane poslanče. A prosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já jsem v podstatě asi také minimálně před tři čtvrtě rokem předložil zákon, který v podstatě doplňuje zákonné opatření Senátu, které -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám vaše kolegy o klid. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Takže ten můj návrh, který byl předložen plus minus před tři čtvrtě rokem, doplňuje původní zákonné opatření Senátu číslo 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kdy v podstatě v tom senátním návrhu bylo prominutí daně z nabytí nemovitých věcí, které v případě prvního úplatného nabytí šlo, když byl dokončen byt v bytovém domě, a zapomněli v podstatě na byty v rodinných domech. Čili toto bylo jádro toho mého návrhu, který šel -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás znovu přeruším a vyzvu vaše - zejména vaše - stranické kolegy k většímu klidu, případně aby přesunuli svá jednání mimo sál. To samé samozřejmě platí i v jiné části sálu.

 

Poslanec Karel Rais: - a tento návrh šel do Senátu a Senát k tomu měl připomínky, které zřejmě pan kolega ze Senátu asi tady přednese. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal pan senátor, který nás seznámí s návrhy Senátu. Prosím. (V sále stále velký hluk. Není vůbec rozumět.)

 

Senátor Raduan Nwelati: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegyně, kolegové. Říkám, kolegyně, kolegové, záměrně, protože já to vnímám, že Senát a Poslanecká sněmovna by měly spolupracovat a nemělo by to být bráno, že jsme proti sobě, nebo že když vracíme zákon, tak je to se záměrem neschválit to, co přišlo ze Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP