(19.40 hodin)
(pokračuje Nwelati)

Takže milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych odůvodnil vrácení novely návrhu zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu číslo 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí, ve znění zákona číslo 254/2016 Sb. Jedná se o poslanecký návrh zákona, který má pouze jedinou ambici - legislativně rozšířit věcné osvobození od daně u nových staveb o kategorii dokončených nebo užívaných bytových jednotek v rodinných domech a předejít tak někdy i nejednotnému přístupu správce daně v této věci. Dovolte mi nejdřív připomenout původní cíl novely, teprve poté vysvětlím důvody, které vedly Senát k jejímu vrácení Poslanecké sněmovně a k návrhu zrušit daň z nabytí nemovitostí úplně. (Hluk v sále.)

Někdejší schválení opatření o nabytí daně z nemovitostí zvolilo poněkud jinou formulaci podmínek pro osvobození od tehdy zaváděné daně z nabytí nemovitostí oproti původní dani z převodu nemovitostí. Při striktně gramatickém výkladu lze osvobození uplatnit pouze v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k právu stavby, jehož součástí je dokončená nebo užívaná stavba celého rodinného domu. Finanční úřady na rozdíl od bytových domů však většinou odmítají uplatnit osvobození, pokud by se mělo nabytí týkat toliko některé z bytových jednotek, jež jsou vymezeny v rodinném domě. Oba typy staveb, tedy bytové i rodinné domy, se považují za tzv. stavby pro bydlení. Rodinný dům však může mít nejvýše tři samostatné byty. Rozdíl mezi bytovým a rodinným domem není v zásadě kvalitativní, ale kvantitativní.

V roce 2017 zveřejnila Finanční správa výklad, podle nějž osvobození na byty v rodinných domech nedopadá. Ze šetření veřejné ochránkyně práv vyplynulo, že ve více než čtvrtině případů správce daně přesto akceptoval výklad, podle něhož bylo nabytí bytových jednotek v rodinných domech od daně osvobozeno. To je mimochodem ukázkový případ toho, jak nejednotně u nás postupují daňové orgány, jak existuje, či lépe řečeno neexistuje nějaká právní jistota jejich postupu.

Pokaždé, když se otevře tento zákon, se ale současně vede legitimní debata o tom, zda výběr této daně je správný. Výběr daně z nabytí nemovitosti je totiž nanejvýš sporný. V zásadě se vybírá pouze z toho důvodu, že přináší zhruba 12 až 13 miliard korun do státního rozpočtu. Od 1. listopadu 2016 jsou navíc vedle státu osvobozeny od placení této daně územní samosprávné jednotky či právnické osoby zřizované obcemi a kraji. Fyzické osoby a většina právnických osob musí tuto daň platit nadále. Platí ji vždy nabyvatel, což znamená, že tato daň jednoznačně zvyšuje náklady na pořízení jakékoli nemovitosti. Přitom tím dochází fakticky k dalšímu zdaňování již jednou zdaněných příjmů. V tomto ohledu je používání této daně zcela neakceptovatelné a nemorální. Její výběr přináší zdražování ceny nemovitostí, což je v současné době velký problém. Všichni víme, že Česko je v bytové krizi. Ceny bytů, bytových či rodinných domů v posledních letech prudce stoupají, a to především ve velkých městech. Na vlastní bydlení fakticky nedosáhne ani střední třída, natož mladé rodiny.

Právě z těchto důvodů Senát na základě usnesení výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu navrhuje v rámci pozměňujícího návrhu tuto daň úplně zrušit. Pokud by se tak stalo, v letošním roce by výpadek daňových příjmů byl zhruba 3 až 4 miliardy. To není něco, s čím by si státní rozpočet nedokázal poradit. Zrušení daně bude mít naopak jednoznačně pozitivní efekt pro občany - povede ke snížení nákladů na pořízení vlastního bydlení, a zvýší tak jeho dostupnost. Senát se svým návrhem jednoznačně postavil za ty, kteří volí aktivní a odpovědný přístup k zajištění svého života a života rodiny. Proč by se kvůli této nesmyslné dani měli občané více zadlužovat a více omezovat? Omezovat a uskromňovat by se měl stát.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr ještě jednou zopakuji pár důležitých věcí. Za prvé. Jediným důvodem, proč se vybírá daň z nabytí nemovitostí, je příjem do státního rozpočtu. Některé daně mají jiný důvod než jen výběr daně a zvýšení příjmů státního rozpočtu, např. spotřební daň z tabáku nebo alkoholu. Ale tato daň, daň z nabytí nemovitostí, opravdu jiný důvod než příjem do státního rozpočtu nemá. Jedná se o daň - a to jsem tady už říkal - která zcela zbytečně zdražuje pořizovací náklady na vlastní bydlení, a tím znemožňuje některým osobám, aby si pořídily bydlení vlastní. A to poslední, co bych tady chtěl říct - jedná se o zdanění již zdaněných peněz.

Vážené dámy a vážení pánové, kolegyně, kolegové, máme společně jedinečnou možnost, abychom tuto daň zrušili, a tím zpřístupnili bydlení i pro ty, kteří na ně v tuto chvíli nedosáhnou. Děkuji vám za pozornost a moc vás prosím, podpořte novelu tak, jak ji vrátil Senát. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní prosím zpravodaje garančního výboru, jímž byl rozpočtový výbor, pana poslance Romana Onderku. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Pěkný podvečer. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já se nyní zdržím svého osobního názoru na danou věc. Chci pouze upozornit na jednu v uvozovkách drobnost, že senátní návrh znamená 13,5 miliardy minus do státního rozpočtu. A byl bych velice rád, když budeme hlasovat tento návrh, abychom si tohohle byli vědomi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než otevřu rozpravu, seznámím vás s omluvenkou. Omlouvá se nám pan poslanec Benda od 19.40 hodin z dnešního jednání.

A nyní otevírám rozpravu. Pan navrhovatel chce vystoupit s přednostním právem, tak prosím, pak ostatní přihlášení.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Jak říkal pan kolega, výpadek té daně by byl přes 13 miliard do státního rozpočtu, čili to by byl samozřejmě problém. Mě ale zaujalo to, co říkal pan senátor. On říkal, že to ovlivňuje zdražení bytů. Tak to naráží na klasické poučky z mikro- a makroekonomie, kdy poptávka a nabídka určuje cenu bytů. Jestliže poptávka je relativně obrovská, nabídka je malá, tak jestli se změní daň, nebo nezmění, to vůbec nebude hrát roli, protože trh reaguje na to, že ty byty nejsou. Čili to je pak skutečně otázka někde jinde, a ne směrem na daně.

Pak další věc, co mě zaujala, co tady říkal, že jediný důvod vlastně, proč je ta daň z nemovitosti, je příjem do státního rozpočtu. No, jestli chceme být jak někde v Kambodži nebo někde, kde není žádná evidence nemovitostí, jestli prostě nechceme vést registry - a upozorňuji, že ještě z dob Království českého, čili někde ty katastrální knihy jsou velmi staré... Tak na to je asi potřeba nějaké náklady investovat. Čili na ty evidenční záležitosti a na manipulaci a aktualizaci těchto informačních systémů jsou nezbytné peníze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP