(19.50 hodin)
(pokračuje Rais)

Tak to jenom jako reakce na to, co říkal pan kolega.

Samozřejmě, že bych byl velmi rád, abyste podpořili verzi sněmovní, protože ono je to líbivé, rušit daně, zejména když je před státním rozpočtem. Ale taky by někdo měl říct, kdo ten výpadek a čím bude naplněn. Takže chtěl bych, abychom schválili sněmovní verzi. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní jsou zde dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Munzar. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvami. Omlouvá se nám pan poslanec Profant od 19.50 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan poslanec Vymazal od 19.45 do konce dnešního jednacího dne z rodinných důvodů.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Mám jenom poznámku na pana poslance Raise, vaším prostřednictvím. Když tady, pane poslanče, pane kolego, argumentujete evidencemi, tak za prvé chci připomenout, že příjem z této daně je jedno procento z příjmu státního rozpočtu. To by byly opravdu drahé evidence na katastr.

A druhá věc, kterou musím připomenout, že zítra budeme projednávat ve druhém čtení daňový balíček, ve kterém vaše vláda navrhuje zdvojnásobení poplatků například za návrh na vklad apod. Bohužel v tomto balíčku nejsou - a já to budu říkat zítra - vyčísleny právě tyto náklady na vedení evidencí a podobně. Takže na jednu stranu se nám argumentuje: musíme zachovat tuto daň, protože potřebujeme mít peníze na evidenci. Na druhou stranu kvůli tomu, že potřebujeme peníze na vedení evidence, tak vláda navrhuje zvýšení zdvojnásobení poplatků. Takže tomu nerozumím. Buď platí jedno, nebo druhé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní prosím pana poslance Votavu, který se také přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já nejsem pro to, abychom odstraňovali tuto daň z našeho daňového systému. Ano, 13 miliard je 13 miliard, to je pravda. Ale já chci reagovat na svého ctěného kolegu z rozpočtového výboru, pana profesora Raise. On řekl, že to nezvyšuje cenu nemovitosti. Určitě, zvyšuje to cenu nemovitosti, samozřejmě.

Ta čtyři procenta, slýchávám tady z té pravé strany, že je to nemravná daň. Tak když už mluvíme o nemravnosti, tak bych neřekl, že daň je nemravná, ale podle mého je nemravné to, že ji platí nabyvatel. Já jsem minulé volební období proti tomu vystupoval, protože já si něco kupuji a ještě za to musím odvést čtyři procenta. Myslím si, že tak jak to bylo původně, kdy to byla daň z převodu nemovitosti a platil to ten, kdo prodával, samozřejmě měl příjem, tak zaplatil ta tři procenta, pak se to zvedlo na čtyři procenta. Takže pokud mluvíme, kolegové, o nemravnosti, tak já tu nemravnost vidím, že to platí právě ten kupující. A že mu to zdražuje cenu nemovitosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě. Jako první je přihlášena paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Feri. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se bavíme o zrušení daně z nabytí nemovitosti. A já říkám ano, pojďme do toho! Vždyť na co čekáme? Zrušením daně z nabytí nemovitosti uděláme přece to, co skoro každý poslanec, každá politická strana slibuje před volbami. Konkrétně: Snížíme daně, a pokud ano, tak necháme občanům nějaké peníze v peněženkách.

Daň z nabytí nemovitosti je tak trochu nehorázná daň. Daníme totiž peníze, které už jednou byly zdaněny daní z příjmu. A v podstatě - i když kolega Rais prostřednictvím pana předsedajícího se mnou nebude souhlasit - zdražujeme nemovitosti. V dnešní době, kdy lidé, a především mladí lidé, mají problém s dostupností vlastního bydlení a hypoték, jim příliš daň z nabytí nemovitosti nepomáhá, ba naopak. Vezměme si takový příklad: koupí-li si někdo byt či dům v hodnotě 5 milionů korun, tak daň činí 200 tisíc. A tuto částku musí vytáhnout z vlastní kapsy v hotovosti, protože se na tuto daň hypoteční úvěr nevztahuje. V současné době, kdy jsou nastavena přísnější pravidla pro poskytování úvěrů a občan musí mít našetřeno 20 % z celkové pořizovací hodnoty nemovitosti, to už dohromady dělá opravdu pěknou sumu peněz.

Kolega Onderka tady zmiňoval, že zrušení daně z nabytí nemovitosti znamená minus 13,5 miliardy do státního rozpočtu. Ono se to dá pojmout také jinak. To, že platí nabyvatel daň z nabytí nemovitosti, znamená minus 13,5 miliardy právě pro daňové poplatníky z jejich vlastní kapsy. A tak se ptám: Nechceme tedy ulehčit lidem a umožnit jim snazší přístup k vlastnímu bydlení a zrušit daň z nabytí nemovitosti? A zároveň si odpovím: Ano, my chceme! Takže klub Starostů a nezávislých podpoří senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Seznámím vás s další omluvou. Paní poslankyně Kozlová se nám omlouvá mezi 19.45 a 21. hodinou z rodinných důvodů.

A nyní prosím dalšího přihlášeného do rozpravy, jímž je pan poslanec Feri, připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, nechci opravdu zdržovat, ale jakožto pražskému poslanci mi nedá tady k tomu bodu (ne)vystoupit. Protože právě pražské ceny nemovitostí jsou nejflagrantnější. A Praha je volební kraj, kde ceny starších bytů, to jsou ty byty, na které se nevztahuje osvobození podle příslušného zákona, stouply za pět let někdy až o sto procent. A zároveň vystupuji také jako mladý člověk, je mi 23 let, teď budu státnicovat a moje perspektiva, perspektiva mých kamarádů, kolegů z vysoké školy, že si jednou budeme moci dovolit nějaké vlastnické bydlení, nějaký vlastní byt, není úplně, řekněme, světlá. Spíš si myslím, že na to mít úplně nebudeme. Můžete namítat poslanecký plat, ale to není navěky. A proto bych se chtěl přimluvit za přijetí toho senátního návrhu.

Skutečně neuvažujme o tom abstraktně, že jsou to nějaká čtyři procenta, která lítají ve vzduchu, ale přepočítejme si to na tu konkrétní částku a představme si pod tím to, co si může ta mladá rodina dovolit. To znamená těch 200 tisíc, 250 tisíc, 300 tisíc, to může být nová koupelna, rekonstruovaná, může být nová kuchyň, může být dítě, student, který je poslán na zahraniční studijní pobyt. Může to být klidně i ta dovolená, ale i to je lepší, než aby si ta čtyři procenta vzal stát.

Osobně se budu já a náš poslanecký klub řídit jednoduchou poučkou, že nejlepší daň je ta, která není. Díky. A podpoříme senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Martínka. Připraví se pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, jako Piráti jsme předložili sněmovní tisk 293, který má s nahranými pozměňovacími návrhy zavést sníženou dvouprocentní sazbu pro hodnotu nemovitosti do 4 milionů korun a nulovou sazbu do hodnoty 2 milionů korun pro osoby pořizující si nemovitost k vlastnímu bydlení. Daný návrh je inspirován legislativou platnou např. ve Velké Británii, Finsku a dalších zemích Evropské unie. Podle našich odhadů by tento návrh měl lepší efekt na průměrnou cenu nemovitostí pro většinu kupujících, tedy občanů České republiky, a zároveň samozřejmě i výrazně nižší rozpočtové dopady. Protože se ovšem vládní koalice staví k našemu návrhu negativně, rozhodli jsme se za účelem podpory vlastnického bydlení, mobility lidí všech věkových kategorií podpořit senátní návrh.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP