(20.10 hodin)
(pokračuje Munzar)

Z mého pohledu, a já využiji dnešní situace, abych na vás, kolegové zejména z hnutí ANO, ale i ze sociální demokracie i KSČM apeloval, abyste podpořili zrušení této daně, protože se jedná skutečně o nejabsurdnější daň celého našeho daňového systému. Tím, že od listopadu 2016 platí tuto daň výhradně kupující, tato daň ztratila veškeré zbytky nějaké logiky. Protože co je to dneska jiného, tato daň, než trest a pokuta za to, že si člověk chce na území našeho státu koupit nemovitost, a to z již jednou zdaněných peněz? Jediným zdůvodněním vlády a vládních poslanců pro tuto daň je příjem do státního rozpočtu, který je ale necelé 1 % z celkových příjmů, a to je sakra malý důvod. Já vnímám názor ministryně financí, která je strážkyní státní kasy, ale rozhodně s ním nemůžu souhlasit, protože si myslím, že ponížit fiskální politiku, ekonomii a roli Ministerstva financí pouze na účetní hledisko příjmů státního rozpočtu a rezignovat na ohledy, na dopady do životní úrovně obyvatelstva, není správný přístup k řízení státních financí a fiskální politiky, nota bene když se peníze z ekonomiky nijak neztratí. Ony nezmizí, naši občané je jen využijí jiným způsobem, což se pozitivně odrazí na jiných příjmech státního rozpočtu.

Jsme v situaci, že vláda počítá s meziročním nárůstem všech příjmů státního rozpočtu v roce 2020 o 112 mld. korun, což je zhruba o desetkrát meziročně víc, než se předpokládá příjem z této daně. Je to, jako kdyby se někomu zdvihl plat o 11 tis. korun a nedokázal by oželet nějakých 1 200, 1 300 korun pro své dítě, které by tyto peníze nutně potřebovalo. Tato daň totiž nemá žádný, žádný regulační ani ekonomický charakter. Pouze o 4 % prodražuje pořízení vlastního bydlení.

Všichni víme, že za poslední roky došlo k výraznému nárůstu cen nemovitostí nejen v hlavním městě, ale i v regionech. Ceny rostou tak, že byty ve velkých městech přestávají být dostupné i pro střední třídu. Pro vaši představu, průměrný Čech na průměrný starší byt 3+1 vydělává osm let a devět měsíců, a to by si nesměl koupit ani housku, Pražan dokonce čtrnáct let a jedenáct měsíců. Nabídka bytů pokulhává za poptávkou po bydlení, což samozřejmě tlačí ceny nahoru, a můžeme se bavit, kam nás dovedla politika blokace soukromých projektů výstavby či přílišná komplikovanost stavebního práva.

Ale zpět k této dani. Představte si, že lidé si kupují byt třeba na hypotéku, a protože podmínky hypoték se zpřísňují a zvyšuje se spoluúčast, tak zejména pro mladé lidi je problém mít naspořeno 20 až 25 % na spoluúčast hypotéky a další 4 % na daň. Z bytu, který dnes stojí 3 mil., je dnes tato daň 120 tis. korun. Pro mladou rodinu to znamená několikaměsíční příjem a ten dokáže využít daleko účelněji, například na rekonstrukci bytu, na nákup kuchyňské linky a podobně. My dneska nepotřebujeme další regulaci poptávky ve formě této daně. Ale jakoukoliv regulací poptávky se nesníží potřeba lidí bydlet, pouze se přesune tato potřeba z vlastnického do nájemního bydlení, což si dnes můžeme ověřit na nárůstu cen nájemního bydlení. Místo aby mladí lidé investovali do svého bydlení, budou muset platit za půjčení cizí nemovitosti, a tím si samozřejmě zužují prostor pro vlastní úspory na spoluúčast a daň. Při koupi bytu do vlastnického bydlení naopak investují do svého, a když je nejhůř, mohou takovou nemovitost prodat. Proto bychom měli podporovat vlastní snahu občanů o vlastní odpovědnost, kterou vlastnické bydlení přináší, a ne házet těmto lidem klacky pod nohy a zároveň je trestat za to, že si chtějí pořídit vlastnické bydlení, navíc opravdu s chabým zdůvodněním, že by stát přišel o necelé procento příjmu státního rozpočtu.

Takže doufám, dámy a pánové, že přehodnotíte své stanovisko a pomůžete střední třídě a všem mladým lidem, aby se zrušila tato daň a zlevnilo se jim pořízení vlastního bydlení o 4 %. Je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, a je to řešení rychlé a okamžité. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. S přednostním právem se přihlásila paní ministryně Schillerová, nicméně předtím dostane slovo k faktické poznámce pan poslanec Votava. Faktická poznámka má přednost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Jenom krátkou poznámku. Já jsem ve svém předchozím vstupu řekl, že nejsem pro to, abychom zrušili tuto daň. Obecně tato daň je v různých formách i v Evropské unii. I minulé volební období jsem prosazoval jednu věc, která teď už samozřejmě je pět minut po dvanácté, ale která možná stála za úvahu. Těch 13 mld. jde do státního rozpočtu. V řadě zemí Evropské unie je to tak, že se stát spolupodílí, respektive určitý podíl dostává například obec. Daň z nemovitosti jde celá za obcí. Nevidím důvodu, proč by část této vybírané daně nemohla také jít třeba za obcí, třeba 50 na 50. Ale jak říkám, to už je teď pozdě toto říkat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím paní ministryni.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Tu poslední poznámku pana poslance Votavy nechám bez komentáře.

Padlo tady toho hodně, já se pokusím shrnout. Já jsem samozřejmě proaktivně podpořila návrh pana poslance Raise, takže k tomu se vyjadřovat nebudu. Je to fenomén, který se nově objevil, který v době, kdy se přijímalo tehdy opatření Senátu, co se týče daně z nabytí, tehdy to byla z převodu, dneska z nabytí nemovitých věcí, neexistoval. Neexistovaly byty v rodinných domech. To byl nový fenomén, a proto si myslím, že je namístě osvobození, jak on to načetl, a samozřejmě Ministerstvo financí na tom spolupracovalo. Ten návrh už poslanec za hnutí ANO podal v minulém volebním období, ale nepřišel na řadu.

Takže se budu vyjadřovat k senátnímu návrhu, to znamená ke zrušení daně z nabytí. Chtěla bych říct jednu věc. Padla tady celá řada kritiky. Je to 13,5 mld. ze státního rozpočtu, to není málo. A já si prostě myslím, že takhle salámovou metodou se porcovat státní rozpočet nedá. Pokud to nebude zasazeno do konkrétní reformy, kdy by se připojilo rušení celé řady výjimek, třeba i souvisejících s bydlením, máme celou řadu odčitatelných položek, které ulevují jenom některým skupinám, a další skupiny to zaplatí, kdyby to bylo zasazeno do takového komplexu takovéto úpravy, bylo by to k diskusi, ale ne touto salámovou metodou, kdy v podstatě Senát navrhuje zrušení daně.

A jenom pro vaši informaci, byla tady celá řada historických okamžiků, kdy bylo možné tuto daň zrušit. Byly tady různé vlády, různé parlamenty - a víte, kdy se naposledy tato daň zvýšila ze 3 % na současná 4 %? Zákonem 500/2012. Víte, kdo byl u moci. To znamená, že v době, kdy pravicové vlády jsou u moci, tuto daň zvyšují, a v době, kdy sedí v opozičních lavicích, tak porcují státní rozpočet a navrhují zrušení této daně. Tolik jenom moje krátká vsuvka.

Byla tady další kritika, která se týká vůbec toho, že máme problémy s trhem bydlení. Já bych chtěla připomenout, že v těchto dnech vydala Evropská rada pro systémová rizika varování ohledně rizik spojených s trhem rezidenčních nemovitostí, kde skutečně připouští, že je tady určité riziko, které plyne z toho, že se nadhodnocují ceny nemovitostí, protože jsou nedostatečné. My vzhledem k růstu průměrné mzdy až takové riziko nevidíme, ale jedna z kritických poznámek, které zazněly od této rady, je, že uvolněné úvěrové standardy jsou na pozadí v současnosti dostupných a používaných takzvaných úvěrových nástrojů právně nezávazné povahy. To znamená, že v podstatě my jakési standardy, které stanovuje Česká národní banka, a mluvil o tom pan poslanec Skopeček, a skutečně vláda schválila tuto novelu, která byla ze společného pera Ministerstva financí a České národní banky, ona už tady někde leží a čeká na zařazení na pořad dne, a věřím, že bude podpořena, protože právě to, že dostaneme do zákona tyto úvěrové ukazatele stanovené Českou národní bankou, tak si myslím, že nastavíme jasná kritéria, protože nejde jenom o bankovní domy, troufnu si říct, že ony se ve většině případů řídí doporučeními České národní banky, ale jde o celou řadu nebankovních institucí, které také poskytují úvěry. A ze zahraničí máme signály, že toto není dobrá cesta. Takže věřím, že tady bude prostor pro diskusi a pro podporu tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP