(20.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Pak tu padla kritika, co se týče toho, že poplatníkem této daně je vlastně kupující, což schválila Poslanecká sněmovna myslím v předcházejícím období. Já si osobně myslím, že naopak zjednodušila správu této daně, protože do té doby jsme měli situaci, kdy poplatníkem byl prodávající a kupující byl v pozici ručitele, a velice často, ze své praxe vím, prostě poplatník nesplnil tuto daňovou povinnost, nastupoval ručitel přes ručitelskou výzvu a byla to velmi komplikovaná správa, která tímto byla odstraněna. Myslím si, že to je možné, dokonce je tam dnes možná i dohoda. Takže po této stránce byl zákon zprůhledněn.

A stavební řízení. Sedí tady paní ministryně Dostálová. Víte, že vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Myslím si, že i někteří opoziční poslanci pracují na digitalizaci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Je to historický krok, kdy skutečně jsme jako první učinili zcela zásadní krok ke zjednodušení stavebního řízení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Mám dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Munzar, poté se připraví pan poslanec Skopeček. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně tady toho řekla docela hodně. K některým věcem se vyjádřím. Jenom nejvíce mě baví argument, vy jste to nezrušili, my jsme tedy převedli daňové břemeno z toho, co prodává, to znamená, získává finanční prostředky z nemovitosti, na toho, kdo kupuje, to znamená, který musí na to vydělat. To jste zavedli vy v roce 2016. A mě baví ten argument, vy jste to nezrušili, a proto my to taky nezrušíme. (Reakce z lavic ANO: Zvýšili. Zvedli.)

Já bych to s dovolením dokončil bez pokřikování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím klid v sále.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Co se týká té salámové metody, paní ministryně, tak to mě překvapuje, protože takhle můžeme označit všechno. Můžeme označit to, že se 6 miliard ze státního rozpočtu dává na slevy na jízdném, což je polovina výnosů z této daně. A můžeme tak označit i daňový balíček, který budeme projednávat zítra. Každopádně to dokladuje jenom to, co tady paní ministryně říkala, že se zjednodušila správa daně. Tak argumentovat tímto a vlastně fakticky způsobit to, že daň místo toho, kdo získá peníze z prodeje nemovitosti, platí ten, kdo si to jde koupit a musí si na to vydělat, tak to opravdu potvrzuje ta slova, která jsem tady říkal ve svém projevu, že současné vedení Ministerstva financí přistupuje ke státnímu rozpočtu nikoli z hlediska fiskální politiky, nikoli z hlediska potřeb obyvatel a životní úrovně, ale pouze a jedině z účetního hlediska. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance Skopečka. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já jsem také chtěl reagovat na paní ministryni a zejména na tu výtku k porcování rozpočtu. Já s ní paradoxně souhlasím. Já si také myslím, že rozpočet se porcovat nemá. Ale jestli něco bylo ukázkou porcování rozpočtu, tak to byly slevy na jízdném žákům a seniorům bez ohledu na jejich příjmovou situaci. To bylo porcování rozpočtu. A pro to jste hlasovali, protože jste si mysleli, že vám to přinese laciné politické body. Ve chvíli, kdy můžete zlevnit bydlení nedostupné dnes stále větší skupině lidí, tak si radši ty peníze necháte, abyste mohli zase příště přijít s nějakým jiným porcováním rozpočtu na výdajové straně proto, abyste získali další volební hlasy. Takže prosím používejme argumenty fér. Když mluvíte o porcování rozpočtu, tak si vzpomeňte například na slevy na jízdném.

Zkrátka je to jednoduché, vážení kolegové. Dneska máte šanci v bytové krizi s cenami bytů, které vyhnala bytová krize neúměrně nahoru, tak máte alespoň dílčím způsobem šanci lidem ulevit a bydlení jim zpřístupnit. Buď se zachováte tak, že jim ho zpřístupníte, nebo říkáte, že dneska nemají lidé nárok si vlastní bydlení pořídit. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Do rozpravy se mi přihlásil z místa pan navrhovatel Rais. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Mám jenom jednu drobnou připomínku směrem k panu Munzarovi, a to tu, že v okolí nás, v okolních státech, jako je Německo, Rakousko, Polsko a podobně, se tahleta daň z nabytí nemovitosti platí taky. V Německu je to až 6,5 %. V Rakousku je to 3,5 %. Čili to jenom jako reakci na to, co tady říkal před chvílí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan senátor Nwelati se nám taky přihlásil. Prosím.

 

Senátor Raduan Nwelati: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, že vystupuji ještě jednou, ale pár reakcí na to, co tady bylo řečeno.

To, že to je výpadek 13,5 milionu, to jsem říkal v tom úvodním slovu, které jsem tady měl. A jsem rád, že tady někdo z vás zmínil to, že si ale musíme uvědomit, co to je za peníze. 13,5 miliardy, to jsou peníze, které přicházejí do rozpočtu od lidí, které si tyto peníze vydělali, řádně vydělali, řádně je zdanili, rozhodli se, že si koupí vlastní bydlení místo toho, aby je utratili za něco jiného, možná méně prospěšného, a my si tyto peníze od nich vezmeme do státního rozpočtu. To je, co se týče toho, jaká výše to je.

Musím tady také trvat na tom, že jediný důvod, proč se tato daň vybírá, je příjem do státního rozpočtu. Jiný důvod to nemá. A argument typu, že je potřeba financovat katastrální úřady, to prakticky tady bylo také řečeno, myslím, že paní poslankyně Kovářová to tady řekla, nebo pan poslanec Munzar vaším prostřednictvím, oba dva tady zmínili, že poplatky za zápis do katastru, to je ta finanční částka, která má hradit provoz katastrálních úřadů.

Pak tady padlo to, že někdo zpochybňoval, že tato daň nezvyšuje nebo nezdražuje bydlení, že co zdražuje bydlení, je to, že je nedostatek bytů atd. Je to sice zčásti pravda, ale 4 % prostě to bydlení zdražují. Jak tady bylo řečeno, když si budete brát hypotéku, tak nikdo vám na daň z nabytí nemovitosti nedá žádnou částku. To musíte de facto zaplatit ze svého, ze zdaněných peněz, které byly zdaněny z příjmu.

Baví mě tady to, že všichni, když vystupují někde v médiích, tak říkají, jak je nedostupné bydlení, jak se všichni musíme postarat o to, abychom zajistili lepší přístup lidí, kteří si chtějí zajistit své bydlení, k bytům. Dokonce některá ministerstva tady vymýšlejí, jaké dotace nebo programy na to, jak podporovat ty, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, například tím, že se podporují startovací byty atd. Tady máte jedinečnou šanci. Místo toho, abychom vymýšleli dotace, tak rozdejte těch 13,5 miliardy, nechte je těm lidem, kteří si je vydělali, aby oni je použili na to, že si o to zlevní svůj nákup té nemovitosti. To znamená, ušetří 4 % z každého nákupu nemovitosti, který si kupují pro bydlení.

Takže ještě jednou bych vás moc poprosil, opravdu pojďme a nechme lidem, kteří si ty peníze vydělali, tak jim je nechme a zrušme daň, která je absolutně nesmyslná a která de facto to bydlení jenom zdražuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A to je v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele, nebo pana senátora, nebo zpravodaje. Není. V tom případě přistoupíme k hlasování podle paragrafu... Ano, cítím, slyším žádost o odhlášení. Odhlásím vás. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP