(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Děkuji za dodržení času. A nyní prosím pana poslance Nachera, který bude interpelovat ministra Vojtěcha ve věci ochrany dobrého jména českého zdravotnictví a obyvatel ČR před podvodným šmejdím byznysem. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Je možná nezvyklé, že koaliční poslanec interpeluje ministra. Nicméně si myslím, že tematika šmejdů je zásadní věc, která se dotýká těch nejslabších, a proto si myslím, že zaslouží proti tomu bojovat a informovat o tom na všech různých fórech.

Byznys šmejdů, tedy těch podvodníků, kteří pod maskou podnikatelů systematicky snaží poškozovat zejména ty, kteří se neumějí bránit, se přenesl z těch předváděcích akcí do poněkud sofistikovanější formy, kterou bych nazval časopisová reklama, kde ve volně prodávaných časopisech, např. TV magazín, TV pohoda, Rytmus života, Na kafíčko, Pestrý svět atd., jsou celostránkové inzeráty, kde se prezentují, a to je to nejhorší, různé smyšlené, nesmyslné zázraky z oblasti zdravotnictví, tady koukám na kolegy, tak těm se z toho musí zamotat hlava, a to zejména ve spojení s tzv. akcí slevového klubu, či akce klubu lovců příležitostí. Jde o různé zázračné brýle, preparáty na vracení vynikajícího sluchu, vyléčení bolesti páteře, zastavení rozvoje cukrovky apod. Jinými slovy věci, na které jsou lidé - nikoliv spotřebitelé, ale lidé - velmi, velmi citliví.

Proto bych se chtěl zeptat pana ministra zdravotnictví, protože to sice je reklama, takže by se to mělo řešit v zákoně o regulaci reklamy, otázka je, jestli je na to ten prostor a jestli to splňuje do puntíku to, že je klamavá reklama, já si myslím, že ano, ale někdy je to prostě úplně na hraně, tak bych se chtěl zeptat (upozornění na čas) pana ministra... Tak pardon. Jaká efektivní opatření učiní k tomu, aby nadále nebylo poškozováno zdravotnictví, dobré jméno českého zdravotnictví a nedával se prostor pro tyto šmejdy.

Podněty pro tyto (upozornění na čas) inzeráty nebo vůči nim jsme na Ministerstvo zdravotnictví zasílali. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o dodržování času. Pan ministr je omluven na celý den z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Takže já nyní prosím pana poslance Lipavského, který bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci pohrobků RVHP. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás dnes v otázce postsovětské Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce. Česko je součástí obou reliktů z dob komunismu a RVHP. Ty dodnes slouží zájmům Kremlu a realizují především projekty na ruských zájmových územích, v bývalých republikách Sovětského svazu. Mezinárodní investiční banka sice podporuje také firmy, které sídlí v Česku, většinou však mají ruského majitele, tak jak to bylo např. v kauze Pilsen Steel i zmizelých 50 milionů eur.

Mezinárodní investiční banka se přesouvá do Budapešti a bezpečnostní komunita varuje, že by se mohla stát místem, odkud budou do Evropy snadněji proudit špioni a špinavé peníze. Připomínám, že zaměstnanci banky i jejich rodinní příslušníci mají speciální diplomatickou imunitu, která je činí pro evropské právo prakticky nedotknutelné, a jejich činnost je netransparentní. Banka se také může stát nástrojem k obcházení ruských sankcí. Jakákoliv spojitost s Mezinárodní investiční bankou je podle mého názoru tedy pro Česko reputační problém. Chtěl bych říct, že oceňuji snahu Senátu Parlamentu ČR, konkrétně Pavla Fischera a výboru, jehož on je předsedou, kde 18. září přijali usnesení, které vyzývá vládu, aby se zasadila o vystoupení ČR z těchto bank.

Já bych vám proto chtěl položit tři otázky.

Za prvé, jestli ČR odmítla při jednání Mezinárodní investiční bance další navyšování kapitálu.

Za druhé, jestli vláda a Ministerstvo financí připravuje v souladu s českým a mezinárodním právem kroky k vystoupení ČR z Mezinárodní investiční banky, případně kdy.

A jestli dokončíte v souladu s vládní politiku a s výzvou senátního výboru kroky vedoucí k vystoupení Česka z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a vypořádání závazků, které s tím jsou spojeny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. A prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, uvedla bych, jak ty věci jsou. Česká republika je členem dvou bank z doby RVHP, a to Mezinárodní investiční banky, která byla založena v roce 1970, a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce z roku 1963.V té MIB, v té první, má Česká republika vklad 37,7 milionu eur a v MBHS má 26,7 milionu eur.

V roce 2014 MF, Ministerstvo financí, důkladně zanalyzovalo členství v obou těchto institucích a konzultovalo jej dále s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. MIB prošla úspěšnou transformací - to je ta, na kterou se ptáte, ta, co mění sídlo. V roce 2012 disponuje mezinárodním ratingem renomovaných ratingových agentur s průměrem AA minus. Dodržuje veškeré sankce ze strany EU a Spojených států amerických, má moderní interní procesy a hlavně z jejích služeb benefitují české podniky, celkově v hodnotě asi 221 milionů eur od roku 2012. Čili členství v MIB z tohoto pohledu se jeví jako jasně pozitivní a opodstatněné. A v současné době je jediný mandát vlády, a to je formou usnesení, a to je souhlas s přesunutím této instituce do Budapešti. Vláda ČR tento krok podpořila, zejména z těch důvodů, že banka bude blíže českému trhu. Navýší se počet evropských zaměstnanců, a zároveň se banka stane atraktivnější pro nové akcionáře.

A přesun sídla, jde jenom o tuto technikálii. My neřešíme v tuto chvíli, vláda neřešila účast v této bance. Řeší pouze přesun sídla. A přesun sídla do Budapešti v rámci ratifikace změny statutárních dokumentů MIB nyní projednává Senát, konkrétně zahraniční a hospodářský výbor. V tuto chvíli máme k dispozici pouze doporučení zahraničního výboru. Hospodářský výbor bude danou otázku dále projednávat na konci října.

Ze strany některých senátorů vyvstala potřeba diskutovat i samotné členství, byť není předmětem toho, co teď se řeší, včetně výhod a nevýhod. Ministerstvo financí jako gestor spolupráce s MIB se dané diskuzi nebrání, říkám otevřeně, ale je to potřeba oddělit od procesu ratifikace, který souvisí s přestěhováním tohoto sídla. Takže zmiňovaná potenciální bezpečnostní rizika, navíc případné vystoupení ČR z MIB, nebudou eliminována. Naopak, jako člen MIB má ČR o činnosti banky přehled a může vykonávat akcionářskou kontrolu. Co se týče... Protože ještě tím přesídlením. Ještě jedna poznámka. Na území vlastně EU, tak z pohledu uplatňování sankcí by vznikla paradoxně jednodušší a příznivější situace, kdy činnost MIB by musela být pod dohledem regulátora členského státu EU.

Ta druhá banka - teď budu mluvit o té MBHS - naopak, transformací neprošla a v podstatě se už léta nachází ve fázi stagnace. A v této souvislosti toto diskutovala vláda v roce 2017, působení dál ČR v této organizaci, a přijala odpovídající usnesení v režimu vyhrazeném. Já o něm nemohu mluvit, prosím, pane poslanče, ale mohu vám jenom říct, že prostě činíme nezbytné kroky jako Ministerstvo financí, abychom zabezpečili usnesení vlády, co se týče té druhé banky.

Ptal jste se mě na otázku, zda jsme navýšili jmění nebo rozhodovali o navýšení jmění. Byli jsme, myslím, že dokonce jediná země, která nenavýšila jmění, která to odmítla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Tak já bych se chtěl zeptat, jaký bude dopad, pokud neprojde ta ratifikace změny sídla za ČR. To je můj dotaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz, jestli má zájem.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: To je správná otázka, pane poslanče, kterou teď analyzujeme. Protože to přestěhování sídla v podstatě proběhlo. To znamená, že oni už jsou přestěhováni do Budapešti, ta MIB. A v tuto chvíli vlastně by to měly členské země ratifikovat, pokud můj právní názor, ale budeme o tom samozřejmě konzultovat na více... To je čerstvá... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP