(14.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Za prvé, nebudeme předjímat. Máme zatím stanovisko pouze zahraničního výboru. Čekáme na stanovisko hospodářského výboru, tam se přerušilo jednání. Pak to půjde na plénum, a pokud plénum nebude ratifikovat tento přesun sídla, tak nastává právní problém. My ho analyzujeme. Neumím domyslet důsledky, které by to mělo. Myslím si, že to je zbytečný problém, protože tady jde skutečně jenom o technickou věc přesunu sídla. Pokud položíme na stůl otázku našeho členství v MIB, zatím položena nebyla nikdy, to znamená, že nikdy vláda o tom nejednala, to není jenom věc Ministerstva financí - já jsem vás seznámila s tím, co Ministerstvo financí zanalyzovalo v předcházejících létech - tak to můžeme řešit, ale teď jde skutečně o technický přesun, ke kterému už de facto v podstatě došlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posuneme se dále. Prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci výběru generálního ředitele Českých drah. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, mně vadí, že vláda před volbami slibovala transparenci a ve skutečnosti na Ministerstvu dopravy se teď realizuje výběrové řízení, které vypadá jako zmanipulované. Jde o to, že pan Babiš a pan Kremlík dali politickou trafiku, post šéfa Českých drah s platem půl milionu korun, panu bakaláři Nebeskému, potom co jeho manželka odeslala za Českou republiku úřednickou odpověď, že s dotacemi Agrofertu je všechno v pořádku. Takže ze 32 uchazečů nejlepší je pan bakalář Nebeský.

Tak si to trošku zrekapitulujme. V květnu přišla zpráva auditu k dotacím, vyřizuje to paní Nebeská, náměstkyně paní Dostálové, paní Dostálová říká, že to je nezávislá úřednice, vůbec to nejde ovlivnit, pan Babiš se schází s panem Nebeským, v červnu pan Kupec říká, že bude odvolán a nahrazen panem bakalářem Nebeským na základě vyjádření pana Čočka, pan Kupec je odvolán, ratingová společnost Moody's nás varuje, že je to neprofesionální, nebo že tady hrozí politické ovlivňování, paní Matušovská to interpeluje, je vypsáno výběrové řízení, kde jsou uměle snížena kritéria na řízení z 300 na 100 osob ve firmě, a paní Nebeská v srpnu odesílá odpověď za Českou republiku, aby v září pan bakalář Nebeský porazil 31 ostatních kandidátů. Jeho kvalifikace je, že byl původně výpravčí, potom projektový manažer a poradce, technický ředitel ve firmě, která zbankrotovala, nikdy neřídil velkou firmu a měl zodpovědnost za IT na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde měl na starosti mimo jiné šíleně špatný projekt NEN.

Takže je tady evidentní, že tady šel pokyn od premiéra, abyste instalovali tohoto člověka do vedení Českých drah. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já bych vás chtěl poprosit, abyste neřešili problémy Agrofertu na úkor státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo. Předně bych chtěl říci, že Ministerstvo dopravy a České dráhy postupují transparentně. Já musím odmítnout osobní napadání paní Nebeské. Paní Nebeská tady mezi námi není. Paní Nebeská je vážně zdravotně nemocná. Trpěla rakovinou. Velmi mě mrzí, že pan poslanec takto napadá paní Nebeskou. Myslím si, že by stálo za to, aby se omluvil. Takovéto osobní lidské invektivy nejsou správné a nepatří ani do politiky.

Pokud jde o průběh výběrového řízení, fakta jsou taková. Pan Kupec skončil, a to na základě informací, které sdělila dozorčí rada. Jednalo se o režimové informace v zájmu České republiky. Další komentář s ohledem na tyto informace nebudu poskytovat.

Pokud jde o samotné výběrové řízení, výběrové řízení vyhlašovaly České dráhy. Byla ustavena výběrová komise, která byla složena z odborníků. Členkou byla Taťána Molková, paní profesorka z univerzity. Členem dozorčí rady byl také pan Kocourek. Dále tam byl předseda dozorčí rady pan Pospíšil, který s ohledem na svoji kandidaturu odstoupil z této výběrové komise. Dalšími členy byl pak pan Tomáš Čoček, pan Jan Vrátník a prezident Svazu průmyslu a dopravy pan Hanák. To byla výběrová komise.

Následně dozorčí rada stanovila výběrová kritéria a bylo vyhlášeno výběrové řízení. Do výběrového řízení bylo k 31. červenci přihlášeno 32 uchazečů. Výběrová komise zúžila těchto 32 uchazečů na 14, kteří splnili kritéria. Následně probíhaly pohovory s těmito 14 uchazeči. Následně dne 23. září proběhlo poslední zasedání a výběrová komise doporučila 5 uchazečů. Dne 25. září byl zvolen pan Václav Nebeský předsedou představenstva a pan Michal Kraus členem představenstva. Takže to jsou fakta.

Já jako ministr dopravy nemám žádné pochybnosti o průběhu výběrového řízení. Z mého pohledu je důležité, aby České dráhy v tomto novém složení a ve spolupráci s dozorčí radou připravily České dráhy na liberalizaci železničního trhu, aby České dráhy tuto liberalizaci využily i k tomu, aby hledaly nové příležitosti, hledaly nové trhy. Očekávám od tohoto vedení, které má moji plnou důvěru, aby zlepšilo finanční stav Českých drah včetně obhájení pozitivních ratingových stupňů. Chci, aby se nové vedení Českých drah soustředilo na zvyšování kvality a komfortu pro cestující včetně zajištění obnovy vozového parku na dálkové i regionální úrovni.

Já musím odmítnout tyto osobní výtky zejména vůči paní Nebeské i vůči samotnému procesu výběrového řízení. Na výběru se podíleli lidé, kteří mají odbornou a mravní reputaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Ano, mám několik doplňujících dotazů.

Za prvé - proč byla snížena výběrová kritéria.

Za druhé - proč váš první náměstek pan Čoček už v červnu, tedy před vypsáním výběrového řízení, věděl, kdo vyhraje, kdo tam bude dosazen.

Za třetí - to je opravdu pan bakalář Nebeský to nejlepší, co jste v České republice našli na řízení Českých drah s půlmilionovým platem a druhou nejvýznamnější funkcí ve státních firmách?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Mě mrzí, že z úst pana poslance nezazněla omluva. Je skutečně nedůstojné, pokud je tady napadána paní, která je vážně nemocná a která se tady nemůže bránit osočování. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Pokud jde o kritéria výběrového řízení, tak kritéria výběrového řízení stanovila dozorčí rada. Tady jsem vám vyjmenoval odborníky, kteří se na těch kritériích podíleli. To je druhá věc.

Pokud jde o opakované napadání pana Nebeského, tak on byl vybrán mezi 32 uchazeči. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím pana poslance Vymazala, který bude interpelovat nepřítomného ministra Hamáčka ve věci zátahu na letní rekreaci. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Vážený nepřítomný pane ministře, Policie České republiky ve spolupráci s Celní správou v červenci a srpnu letošního roku udělala dvojici zátahů proti hudebním festivalům Let It Roll a Hip Hop Kemp. Údajně mělo jít o opatření směřující proti extrémnímu výskytu užívání psychotropních látek na těchto festivalech. Zátahy na obou festivalech donutily tisíce návštěvníků několik hodin čekat ve frontách na policejní kontrolu, zatímco jim program jejich draze zaplaceného festivalu utíkal doztracena.

Zkusme to rozebrat podrobněji. Z 9641 zkontrolovaných lidí byly během obou festivalů nalezeny psychotropní látky u pouhých 376, to je méně než 4 % z kontrolovaných osob. Když to číslo uvážíte vzhledem ke statistikám užívání psychotropních látek v české společnosti, tak vám musí dojít, že byste nevyhnutelně měli větší úspěšnost i v mateřské školce nebo v libovolném kostele.

Kolikpak to, pane ministře, vlastně stálo peněz? Původním cílem akce mělo být ochránit zdraví návštěvníků před nebezpečnými látkami. Ve skutečnosti měla akce za výsledek ale jen to, že bezpečné, leč ilegální konopí u mnoha návštěvníků vystřídal legální, leč toxický alkohol. Uvážíme-li, že policie načapala jen každého 25. kontrolovaného člověka, je třeba si uvědomit, že se na těch ostatních 24 dopustila jen čisté buzerace, zatímco černý trh s psychotropními látkami ani nepošimrala za uchem. Toho všeho se navíc dopustila na lidech, kteří se jen chtěli bavit, chtěli si užít prázdniny nebo dovolenou.

Když mi poslanci za ČSSD podepisovali návrh novely za legalizaci samopěstování konopí, myslel jsem, že všichni stojíme na straně osobní svobody a zdravého rozumu. Když jsem ale viděl video, kde čtveřice policistů prošacuje batoh, následně z něj vyndá stan, důkladně jej rozepne a převrátí naruby, aby v něm nakonec našla jeden sáček s jedním gramem konopí (upozornění na čas), došlo mi, že se musím ptát na spoustu věcí - na které už není čas, takže děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP