(16.20 hodin)
(pokračuje Kremlík)

K zamezení zneužívání systému slev. Ministerstvo dopravy zavedlo preventivní kontroly přímo u dopravců, v autobusech a ve vlacích. Byly zaměřeny hlavně na ověření, jestli dopravci skutečně sami kontrolují, že cestující, který chce zlevněnou jízdenku, má na slevu skutečný nárok, tedy zda cestující předložil doklad, kterým prokázal svůj věk nebo status studenta. Celkem bylo za rok zkontrolováno přibližně 800 autobusových a vlakových spojů. Počet odhalených nesprávně vydaných jízdenek, tedy těch jízdenek, kde nebyl prokázán nárok na slevu, byl pouze dvě desítky kusů.

Současně bylo sledováno, zda dopravce nevydal jízdenku na fiktivního cestujícího s tím, že mu stát uhradí kompenzaci navíc. Kontroloři Ministerstva dopravy žádný takový případ nezaznamenali.

Celkově tedy považuje Ministerstvo dopravy zavedení slev z jízdného pro děti, studenty a seniory za úspěšné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, pane ministře. Máte zájem o doplňující otázku? Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Já jenom upozorním na tu skutečnost, kterou jsem uvedl ve svém projevu. To znamená, studentská jízdenka mezi Prahou a Ostravou za 1 200 korun, z čehož 831 korun se potom formou dotace vrátí tomu dopravci. Tohle není systém, který pomáhá důchodcům ani studentům primárně, to je spíše sociální dávka pro dopravce. To jenom jako shrnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Karel Rais s interpelací na pana ministra Roberta Plagu, kterého tady nevidím, takže asi je nepřítomen. Je to ve věci rekonstrukce objektů kolejí vysokých škol. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, paní ministryně, páni ministři, kolegové, kolegyně.

Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás ve věci rekonstrukce objektů kolejí vysokých škol a možnosti kofinancování ze strany státu. V důsledku vzrůstajících cen nájmů volí stále více studentů ubytování na vysokoškolských kolejích jako jedinou finančně dostupnou možnost bydlení při studiu. Všechny koleje tak hlásí plný stav. Tak například Vysoké učení technické v Brně má největší kapacitu kolejí ze všech jihomoravských univerzit. Celkově jde o šest tisíc lůžek. Kapacita kolejí byla letos v létě naplněna již o měsíc dřív než loni a poptávka po tomto typu ubytování vzhledem k situaci na brněnském realitním trhu roste. Podobná situace je na Karlově univerzitě, která již na konci července měla naplněnou kapacitu. Současně zejména ve velkých městech čítají pořadníky neuspokojených studentů stovky jmen. Problémem je tedy nedostatek kapacit, který se bude neustále zhoršovat v souvislosti s nástupem populačně silnějších ročníků.

Druhou skrytou hrozbou je nelichotivý technický stav a celková opotřebovanost některých objektů kolejí. Pokud si pamatuji na svoji více než dvacetiletou manažerskou činnost ve funkci děkana, prorektora i rektora, žádný ministr - a zažil jsem jich desítky od psychopatů až po úctyhodné vědce - nám na školy neposlal významné množství finančních prostředků do rozpočtu univerzity, které by byly věnovány na opravu, popřípadě výstavbu nových budov, které by sloužily jako ubytovací prostory pro denní posluchače. Do budoucna představuje tato hrozba špatného technického stavu objektů kolejí noční můru vysokých škol v podobě investic v řádu vyšších desítek až stovek milionů korun, které vysoké školy nemají.

Mám na vás v podstatě velmi jednoduchou otázku. Jaké jsou stávající možnosti státu tuto situaci řešit a pomoci vysokým školám? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ano, na tuto interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Lukáš Bartoň, opět na nepřítomného pana ministra Roberta Plagu ve věci sčítání Romů. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane ministře, chtěl jsem vás interpelovat na požadavek Ministerstva školství na sčítání Romů ve školách. Byl jsem předběhnut paní poslankyní Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, která zde již onu vaši bizarní definici, kdo je to Rom, přečetla. Mimo jiné je to, že Rom je ten, kdo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných čí domnělých indikátorů. Pokud bych to vztáhl na vaši vládu, pane ministře, pokud vás většina ve vládě označí za Roma, tak budete sečten a reportován na ministerstvo.

Pane ministře, nedomníváte se, že takový postup ministerstva je nevhodný a rovněž nedůstojný? Tuším, že toto sčítání mělo nějaký bohulibý účel, nicméně nemělo by se ministerstvo v této souvislosti primárně soustředit na integraci a podporu sociálně znevýhodněných žáků bez ohledu na jejich etnickou příslušnost?

Ministerstvo každoročně vyhlašuje výzvy. Nicméně i dle informací z ministerstva právě v některých výzvách se potýká s vysokými finančními vratkami. Má ministerstvo nějaké plány na zvýšení efektivity vyhlašovaných výzev a posílení podpory sociálně znevýhodněných žáků? Dodám, žáků sociálně znevýhodněných bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ano, v souladu s jednacím řádem bude odpovězeno na tuto interpelaci písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Barbora Kořánová s interpelací na paní Janu Maláčovou. (Poslankyně upřesňuje, že její jméno je Kořanová.) Kořanová, omlouvám se, už to budu říkat správně. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji, pane předsedající. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, obracím se na vás s dotazem ve věci příspěvku na péči, na nějž jsem byla upozorňována při svých pravidelných návštěvách v regionu, a to poskytovateli sociálních služeb. Jedná se o následující. Zákon o sociálních službách v části věnované tomuto příspěvku říká, že v případě třetího stupně závislosti má poskytovatel sociálních služeb nárok na příspěvek ve výši 9 900 korun, což je o 4 000 korun méně, než na kolik má nárok fyzická osoba. V případě čtvrtého stupně je tento rozdíl dokonce 6 000.

Chtěla bych se tedy zeptat, zda v tomto rozdílu vidíte nějaký významný smysl, protože jsem osobně toho názoru, že zmíněná zařízení poskytují kvalitnější a odbornější péči, než jakou může osoba blízká obdržet doma. Myslím tedy, že by měla zařízení mít nárok na příspěvek ve stejné výši.

Byla jsem často upozorňována na to, že například krajská zařízení poté mnohdy hospodaří s deficitem, který musí hradit zřizovatel, a přitom by možná významně pomohlo narovnání výše tohoto příspěvku. Zajímá mě tedy, zda by podle vás taková změna byla efektivní a zda ministerstvo uvažuje uvést tuto ideu do praxe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než dám slovo paní ministryni Maláčové, přečtu omluvu. Paní ministryně Maláčová se omlouvá dnes od 17.30 a to z pracovních důvodů. Prosím máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, současná právní úprava odpovídá potřebám subjektů při poskytování sociálních služeb. V dostupnosti pomoci u příjemců příspěvku na péče ve stupni závislosti čtyři, to je úplná závislost, a stupni tři, těžká závislost, byla v minulosti logicky detekována disproporce. S ohledem na výše uvedenou skutečnost bylo provedeno navýšení příspěvku na péči ve stupni závislosti čtyři z částky 13 200 korun na 19 200 za kalendářní měsíc u osob dospělých i dětí nevyužívajících pobytové služby. Ve stupni tři, což je ta těžká závislost, u osob do 18 let věku z částky 9 900 na 13 900 a u osob starších 18 let věku z částky 8 800 na 12 800 korun.

Uvedená legislativní změna má za cíl posílit příjem osob, které nevyužívají pobytové sociální služby. To znamená, že cílem je podpořit neformální a sdílenou péči v přirozeném sociálním prostředí. Bylo to schváleno senátorskou novelou zákona v minulém roce, a to opravdu s cílem podpořit neformální péči, protože vzhledem k tomu, jak stárne společnost, tak se asi shodneme, že nebude možné vystavět takový počet pobytových kapacit, které by odpovídaly těm potřebám.

Zároveň se asi shodneme na tom, a byla to vůle této Sněmovny, že péče domácí je pro mnohé lidi více žádoucí, humánní a také důstojnější. To znamená, lidem, kteří chtějí zůstat doma a mají osobu blízkou, která o ně může pečovat, by toto mělo být umožněno. Podotýkám jako ministryně práce a sociálních věcí, že péče domácí je prostě mnohem finančně dostupnější, levnější, než je právě péče v pobytových sociálních službách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP