(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Jenom abych to vysvětlil. Pan Stanjura tady nebyl na začátku debaty, kdy jsem popisoval vlastně ten aktuální závěr, jak dopadla ta jednání. Šest miliard bylo dohodnuto vždy se zdravotními pojišťovnami nad rámec úhradové vyhlášky v rámci cílených úrovní mechanismů a to, co je výsledek, ale on to byl hlavně výsledek jednání s poskytovateli péče, je 4,9 miliardy. To znamená, byla úhradová vyhláška s nějakým návrhem 24 miliard. Do úhradové vyhlášky jde navíc 4,9, to znamená jsme někde na úrovni 29 miliard v úhradové vyhlášce plus 6 miliard navíc jakožto nad rámec úhradové vyhlášky do 35 miliard. Takže takto je to poskládáno. To je ta změna. To znamená, nikoliv 6 miliard, ale 4,9 miliardy do úhradové vyhlášky.

A jinak si myslím, že to není nic ani, co by bylo dříve nějak zvláštní, protože, myslím těch 6 miliard, skutečně úhradová vyhláška je vždycky pouze ten základ. Úhradová vyhláška ze své podstaty není schopna postihnout všechny individuální problémy v českém zdravotnictví, znovu opakuji, všechny regionální rozdíly a podobně. To znamená, zdravotní pojišťovna, pokud má plnit svoji úlohu, kterou je zajištění časové a místní dostupnosti, tak musí bonifikovat, musí bonifikovat třeba konkrétní poskytovatele v rámci konkrétních regionů atd. Musí na to mít nějaká pravidla, musí to být zdůvodněno, musí to být auditovatelné. My samozřejmě zdravotní pojišťovny kontrolujeme společně s Ministerstvem financí, i na NKÚ kontrolují atd., ale nemyslím si, že to je něco špatného. Naopak si myslím, že je to správná cesta, jak řešit individuální problémy, které zkrátka úhradová vyhláška nemůže postihnout.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady dvě faktické poznámky, resp. žádosti. Jako první vystoupí pan poslanec Pavel Plzák a připraví se předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Jenom rychle. Já rozumím dotazu pana kolegy Stanjury. Jak to rozdělit. Jednak o tom bude jednat, o zdravotně pojistném plánu, nyní v úterý správní rada VZP a pracovní skupiny ve čtvrtek a bude to určitě jeden z důležitých bodů jednání. Ale já si představuji, že za prvé se bude jednat se zřizovateli, s kraji, kde jsou problémy v nemocnicích a proč. Ale další věc, jak to spravedlivě rozdělit, je možnost - každá nemocnice má svoji základní sazbu, kterou se násobí ten case mix, to znamená soubor výkonů, která ta nemocnice provedla. A ta základní sazba není pro všechny nemocnice stejná. Je daná historicky a bohužel některé nemocnice díky tomu, jak se nastavilo financování - nechci to tady rozvádět, já si dovedu představit, že budeme třeba na té správní radě mluvit o tom těm nemocnicím, které mají tu nízkou základní sazbu, nějakým způsobem pomoct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, pane ministře. Čím déle to vysvětlujete, tím méně to chápu. Možná je problém na mojí straně, tak se radši zeptám. Co vlastně dojednal premiér s předsedou KSČM? Já jsem to fakt nepochopil. Jestli 6 miliard, nebo 4,9. Vy jste řekl, že 6 ne, 4,9 do úhradové vyhlášky, ale sociální demokraté řekli, že úhradová vyhláška je už hotová. Tak mám dotaz, kdy byla hotová a kdy se tam ty 4,9 miliardy dostalo. Já tomu fakt nerozumím, protože to jednání podle mne proběhlo minulý týden. (Hlas z pléna.) Paní poslankyně, já se omlouvám. Říká nereagovat. To je výborné. Tak nebudeme reagovat, nic se nedozvíme, můžeme jít domů. Hurá. Pět miliard z peněz daňových poplatníků není tak málo. A já myslím, že mám právo se ptát, kde se vlastně těch 5 miliard vzalo. Vzalo se z rezerv, tomu já rozumím. Ale kdy byla ta úhradová vyhláška hotová?

Zeptám se kolegyň a kolegů: viděli jste někdy ty vzorce, jak se počítá...? Viděli. Mnozí ano, mnozí ne. Já jsem kdysi chtěl pozlobit vašeho předchůdce, pane ministře, pana ministra Ludvíka, tak jsem ho požádal, ať mně to jenom přečte, ten vzorec. Já mám technické vzdělání. Jsem programátor a nebyl jsem ho schopen správně přečíst. To nebylo na třetí lomeno dvěma, integrál. Já nevím, kdo to vymyslel. Prý tomu rozumí tak pět lidí v České republice, je to docela možné. Je obrovský vzorec. Takže už do toho vzorce se dalo, na konci přidalo 4,9 miliardy, nebo na začátku? A kdy se tam dostaly ty peníze? To přece není triviální věc, úhradová vyhláška. Já nevím, jestli už Ústavní soud rozhodl o stížnosti senátorů na tvorbu úhradové vyhlášky, to nevím, ale je to všechno jen ne transparentní. Myslím si, že naprostá většina lidí neví, jak to vzniká. Ano, možná zná tu sumu na začátku a pak ty konkrétní výkony, kde jsou hodnocené, ale že by nám někdo vysvětlil, co jsou ty matematické vzorce, s čím pracují, tak to se nedá vysvětlit, ale dělí se z toho stovky miliard. To je prostě složité.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou na poslanec Bohuslav Svoboda. Zatím poslední přihláška na faktickou. Takže pane poslanče, máte slovo. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já bych také poprosil o vysvětlení. V tuto chvíli tedy máme uzákoněno to, že jde do pojišťoven navíc 4,9 a 6 miliard, každé jiným mechanismem. Ale na výstupu z toho je to, že pojišťovna má tedy za stejnou činnost některým nemocnicím platit jinak, nebo tedy víc. Celou dobu tady slyším z levé strany spektra a od lékařského odborového klubu, že všechno musí být hrazeno stejně. Na rozdíl není žádný nárok. Ta péče je stejná. Tak to celou tu dobu slyšíme. Já o tom mám úplně jinou představu. Já si myslím, že není. Ale je to tak. A teď proti tomuto faktu, se kterým neustále bojujeme, bojujeme s křikem lékařské komory, že žádá, aby všechny nemocnice dostávaly stejně, aby neexistovaly žádné historicky vyšší platby. Ono to historicky vzniklo tak, že to ty nemocnice neuměly vykazovat a vytvořily si ten základ nedostatečný a pak už se těžko výš dostávaly. Ale celou dobu s tím levice bojuje a teď, v tuto chvíli, vlastně oficializujeme ten mechanismus, že někomu dáme víc. A když já řeknu, že bych chtěl dávat víc těm, co jsou lepší, tak jsem špatný a ozve se pískot z levé strany. Jestli tohle umí pan ministr vysvětlit, jaký je v tom rozdíl, dát těm horším víc a těm lepším nedat víc, já bych to rád slyšel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka. Vy se nehlásíte. Tak já vás zase odmáznu. Nyní již nevidím žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, takže já tímto podrobnou rozpravu končím. Nyní se dotáži na zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Máte zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem o závěrečná slova.

Takže nyní přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích. Já zagonguji a přivolám vážené paní poslankyně a poslance do jednacího sálu. Je tady zájem o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já bych nyní poprosil zpravodaje, aby nás provedl těmi pozměňovacími návrhy. Registruji, že v podstatě o všech vícebodových návrzích, což jsou všechny kromě Pirátů, budeme hlasovat po bodech jednotlivě. Takže začneme návrhem paní poslankyně Aleny Gajdůškové jménem ČSSD. Tak prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Ano. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, sešlo se nám pět návrhů. První budeme hlasovat -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Neslyšíme! Já vás poprosím o klid v jednacím sále. Poslanci si stěžují, že neslyší. Já vás poprosím o klid!

 

Poslanec Daniel Pawlas: Sešlo se celkem pět návrhů na usnesení. Od kolegyně Gajdůškové, paní poslankyně Aulické, paní poslankyně Maříkové, pana poslance Třešňáka a pana poslance Kaňkovského. Všichni až na pana poslance Třešňáka, všichni žádají o hlasování po bodech.

První budeme hlasovat o návrhu na usnesení paní poslankyně Gajdůškové, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že současná situace v oblasti personálního zajištění zdravotní péče je vážná. Vyzývá proto Ministerstvo zdravotnictví a vládu České republiky, aby za prvé systémově řešila nedostatek všech pracovníků ve zdravotnictví a vytvořila legislativní a finanční podmínky pro udržení stávajících a příjem nových zaměstnanců všech kategorií pro zajištění kvalitní zdravotní péče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP