(9.20 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Z vaší obsáhlé odpovědi jsem vyrozuměla, že byste takový případ, pokud byste měla posoudit ať už ze své funkce současné, nebo ze svých funkcí minulých, považovala přesně za ten, který se má dále prověřovat, má se šetřit a má se tedy v tomto případě postupovat podle postupů, které jste tady i názorně graficky předvedla. Děkuji moc za to, protože následně mě nemůže než napadnout samozřejmě z té hypotetické firmy se posunout do reality a ta realita, jak tady jsme se minule před týdnem bavili i s panem kolegou Plzákem, který se ptal, jak mohu některé ty věci znát, jak je mohu vědět, když se jedná o konkrétní případ firmy Čapí hnízdo a dalších ze společnosti Agrofert, tak ta je tedy popsána poměrně jasně ve zprávě OLAFu a já bych si tady z toho dovolila citovat pasáž, která je právě pro tu naši probíranou problematiku relevantní.

Analýza faktur vydaných společností farma Čapí hnízdo, a. s., v letech 2010 až 2013 ukazuje, že při porovnání celkové výše výnosů z hlavních produktů a služeb činil příjem z reklam 91,25 % v roce 2010, 80,81 % v roce 2011, 88,19 % v roce 2012 a 71,49 % v roce 2013. Tyto reklamní služby byly poskytovány výlučně společnostem náležícím do koncernu Agrofert, jmenovitě Agrofert holding, a. s., 1. října 2013 byla společnost přejmenována na Agrofert, a. s., SKW Stickstoffwerke Piesteritz a celá řada dalších. Tady bych mohla opravdu jmenovat od Penamu, Olmy, Lovochemie, Agrotecu, Preolu, Dezy, Osevy, Prechezy, Zemy, Primagry, a dalších je celá řada.

Tady v tom případě už se nemusíme bavit o firmách Adam a Eva, ale o konkrétních, které jsem tady jmenovala, a navíc ještě dodat, že farma Čapí hnízdo, a. s., nemá v předmětu podnikání ani v té době, o které se tady bavíme, poskytování reklamních služeb. Když si tady zasadíme tento kontext, nebo do toho původního kontextu právě tato zjištění a tato konkrétní zjištění, asi těžko můžeme zpochybnit, tak se vás chci zeptat, jestli, a teď opravdu se nebavím o nějakém konkrétním postupu, který už třeba proběhl, ale na váš názor, na váš názor jako odbornice na tuto oblast, která pracovala v pozicích, která zná vlastně ty postupy, jak jste je nám už tady sdělila, tak jestli mělo podle vás, stačí odpověď ano, nebo ne, dojít k prošetření takového podezření, které tady vlastně naznačuje i tato zpráva OLAFu. Děkuji za jasnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní se hlásil pan poslanec Michálek, takže beru, že paní ministryně se hlásí poté. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl zeptat paní ministryně v návaznosti na její vystoupení, co je napsáno v těch papírech, jak se naložilo s trestním oznámením, resp. s oznámením, které přišlo z Německa ve věci té společnosti z koncernu Agrofert. Jakým způsobem Finanční správa vypořádala tyto dokumenty z Německa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní ministryně. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Já shrnu oba dotazy. Paní poslankyně Pekarová Adamová, já ve svých podkladech mám, že zpráva OLAFu doposud oficiálně nebyla - nemohu to teď najít. To, co jste interpretovala, tak je z médií, nemáme dosud oficiální překlad zprávy OLAFu. Zpracovatelé vycházejí z překladu provedeného novináři a zveřejněného na internetu. Ale to je jedno. To je jedno. To je slovíčkaření.

Já jsem tady řekla, a to je jediné, co vím, že Finanční správa podnět obdržela, sám Finanční úřad pro hlavní město Prahy potvrdil, že ho šetřil, nebo šetří, to je přímo z médií, to znamená, nikdo ho pod koberec nezametl, třeba na úrovni Generálního finančního ředitelství, jak se spekulovalo také v médiích, a oni to šetřili a jediný závěr, který paní generální ředitelka uvedla do médií, že nebylo podáno trestní oznámení. A je to věc Finanční správy. A tyto věci, na které jste se mě ptala, to jsou věci, které Finanční správa šetřila.

Já jsem tam byla 25 let. Já si dokonce pamatuji v Brně obrovské kontrolní akce na tyto reklamy v dobách patnáct dvacet let zpátky, kdy jsme neměli takovouto spolupráci v rámci Evropské unie. Neexistoval ten koloběh mezinárodní výměny informací, který funguje dnes, a už tehdy se to šetřilo, protože tehdy samozřejmě v těch pionýrských dobách si dovolily subjekty, a teď se bavíme hypoteticky, dovolily třeba mnohem víc a byly mohutné celorepublikové kontrolní akce, já si na ně pamatuji, velké, které se dělaly, které končily potom obrovským trestním stíháním.

Takže já jediné, co vím, že Finanční správa sama uvedla, že podnět obdržela, že se tím zabývala, a já mohu se zodpovědností říct po 25 letech ve Finanční správě, a budu se jich vždycky v tomto směru zastávat, že Finanční správa a její úředníci jednají pod heslem padni komu padni. Tady je úplně jedno, jestli je to, jak jste říkala, nějak jste to jmenovala, AB, nebo jste dávala nějakou zkratku, je to úplně jedno. Úplně jedno.

A na váš dotaz, pane předsedo Michálku - je to vlastně obdobné. Finanční správa, je to v její kompetenci. Tam je o tom nějaká stopa. Musí tam být stopa jasná, transparentní. Možná že to byl i typ odpovědi, kde reagovali tomu Německu. To já v tuto chvíli samozřejmě nevím. Oni přiznali sami do médií, podnět jsme obdrželi, a ne na úrovni, na úrovni toho úřadu. Takže je jasné, že propadl tím trychtýřem, přesto před tím chráněným sítem ani nemůže nepropadnout. On tam teče a tam ho ani nemůže nikdo zastavit a prostě zamést pod koberec. To z logiky té věci, toho, jak to funguje, prostě není možné. A ten úřad nám řekl: máme to a šetříme to.

A ještě jsem tu říkala posledně jednu věc, že Ministerstvo financí má určité kompetence. Ono nemůže vstoupit do toho živého řízení. A to je dobře, já jsem ráda. To se zavedlo od 1. ledna 2013, takže víceméně chválím výjimečně dobu předcházející. To byl správný krok, odpolitizovat Finanční správu, a tímto krokem se to stalo. To znamená, Ministerstvo financí do toho nemůže vstoupit. Nemůže vstoupit do toho řízení. Nemůže nařizovat, jak mají postupovat, ale má jednu možnost, a to je tzv. dohlídková činnost, kdy může vykonat dohlídku. A předmětem té dohlídky je, zda se prostě postupuje standardním způsobem. Zda prošetřování něčeho nevybočuje z právních nebo metodických postupů. To udělat může a já v tuto chvíli kvůli nestandardnosti procesu nechci o tom v tuto chvíli mluvit, ale samozřejmě děláme všechno pro to, abychom své kompetence beze zbytku naplnili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji.Vidím, že se hlásí paní poslankyně. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvenkou. Omlouvám se pan poslanec Ferjenčík od 9 hodin do 9.45 hodin z rodinných důvodů. A nyní paní poslankyně Pekarová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já si také myslím, že by měla Finanční správa, všechny úřady přistupovat v této zemi ke každému subjektu úplně stejně bez ohledu na to, kdo jej vlastní, a proto je tady vítáme. A to, že jste říkala, že tady je přístup padni komu padni, proto se vás chci zeptat: Pokud se prokáže kdykoliv v budoucnosti, že ten přístup v tomto konkrétním případě takovýto nebyl, to znamená, že tam opravdu došlo k nějakým podezřením, která jsou, že se naplní, že jsou pravdivá a nejsou to jenom podezření, a že tedy došlo k tomu, že nestandardně bylo přistoupeno právě tady k tomuto případu, tak jestli jste ochotná z toho vyvodit politickou zodpovědnost jakožto ministryně, která za tuto oblast politicky odpovídá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl jenom ujistit, že to správně chápu, takže ta věc je stále živá a je stále v té Finanční správě, stále není skončena, takže tam není zatím žádný zápis o tom vyřízení v nějakém seznamu, o kterém jste mluvila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP