(9.30 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Nejdřív na to řeknu - já nevím, pane předsedo. Já jenom vím, že Finanční správa řekla, že obdržela podnět a že ho šetří. V jaké je fázi, jestli je skončený, není skončený. A pak vím z médií od paní generální ředitelky - to řekla do médií - že nepodala trestní oznámení. Nic víc nevím. Já nemám právo žádnou jinou informaci dostat. Jediné, co může ministerstvo provést, je to, že provede dohlídky, zda postupy jsou standardní. To je jediná kompetence.

A na vaši otázku. Já vím, že mě chcete tady potom chytat a tak dále. Já to vylučuji. Já vylučuji to, že by úředníci Finanční správy nepostupovali podle zákona. Ti úředníci jsou tam dneska podle zákona o státní službě. Zákon o státní službě schválila tato Poslanecká sněmovna, možná minulá, ale to je jedno. Myslím jako suverén. Schválila, oni mají jasné povinnosti. Jim je jedno, kdo je ministrem financí, jim je to jedno. Oni postupují podle zákona. Ministři prostě přicházejí a odcházejí, ale oni své povinnosti musí plnit pořád stejně. Takže prostě v tuto chvíli je úplně vyloučeno - a je dobře, že ministr financí do takovýchto věcí nezasahuje. Já vůbec nevím, co konkrétně, jaké případy a v jakém rozsahu a jak dlouho Finanční správa šetří. Já znám pouze metodické postupy a mohu já nebo můj náměstek, pod kterého organizačně spadá Finanční správa, to je náměstek pro daně a cla, provést dohlídku, zda se postupuje standardně v souladu se zákonem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se mi hlásila paní poslankyně Pekarová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Připomínám, že se bavíme o době, kdy jste ještě ministryní nebyla, kdy jste ještě byla právě ve Finanční správě vy sama. A proto si myslím, že pokud to takto kategoricky, jasně, vylučujete, tak můžete i na tento mikrofon říci a stát si za tím, že za tím nesete i tu politickou odpovědnost. To znamená, že jste ochotna se za to zaručit natolik, protože tomu opravdu věříte, že to probíhá všechno standardně, opravdu se tady v žádném případě nejedná o nějaký nezvyklý přístup k tady tomu konkrétnímu případu, že tedy za to tu politickou odpovědnost nesete. Ptám se tedy jasněji: ano, nebo ne?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat, prosím. A já požádám o větší klid v sále.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Točíme se v kruhu, paní poslankyně. Nesu politickou odpovědnost za jakékoliv svoje selhání, za jakýkoliv nezákonný zásah, jakýkoliv politický zásah. To je samozřejmě věc, která je pro mě nepřijatelná, naprosto nepřípustná a nikdy bych ji nedopustila. A kdybyste přišli a prokázali mi, tak ponesu politickou zodpovědnost. Dokonce si myslím, že bych měla nést trestněprávní následky, kdyby k něčemu takovému došlo. Já to vylučuji a samozřejmě vylučuji to, že by úředníci Finanční správy - proč by tak jednali? Chcete, předjímáte, já vůbec nevím, kam mě tlačíte. Předjímáte, že by dostávali nějaké pokyny? Že by dostávali pokyny, že mají nějak jednat? To je úplně vyloučeno. To nikdo z těch úředníků neudělá. Nikdo z těch úředníků.

Já jsem byla 25 roků úředník, možná 27, když ještě připočtu náměstkyni, to jsem byla taky úřednice. Prostě my víme, jak máme jednat. Podle zákona, podle etiky, podle morálky tak, abychom - já jsem vždycky svoji práci chápala, a věřte, že většina úředníků ji tak chápe, alespoň pokud budu mluvit za rezort Ministerstva financí a Finanční správy, jako veřejnou službu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poprosit paní ministryni, jestli by bylo tedy možné nám sdělit, pokud ta věc je už uzavřena, jakým způsobem byla vyřízena. A pokud není uzavřena, tak to samozřejmě chápu, že to je živá věc a že do té nám nepřísluší vůbec zasahovat. Nicméně pokud ta věc už byla vyřízena, tak si myslím, že jak poslanci, tak občané si zaslouží nějakou podrobnou odpověď o tom, jakým způsobem se s tím podnětem, který sem přišel z Německa, ze sousední země - a asi to není tak, že by jen tak rozesílali nějaké papíry do České republiky ve věcech, které si nemyslí, že jsou závažné - abychom měli nějakou informaci o tom, jak s tím bylo naloženo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: To je právě to, co, pane předsedo Michálku, nejde. To nejde. A můžete se zlobit, jak chcete. Nešlo by to, ani kdyby se jednalo o daňovou věc kteréhokoliv z vašich spolustraníků. Je to úplně jedno, o koho se jedná. Nikdy to nejde. Je to takzvaná - vy jste právník, vy mi rozumíte - je to takzvaná zákonná povinnost mlčenlivosti, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Byla už v zákoně o správě daní a poplatků, dnes mnohem přísnější je v daňovém řádu od 1. ledna 2011 účinném. A je to dobře, že tam je. Je to dobře. My chráníme - a úplně teď zapomeňte na to, jestli jde o Agrofert, jestli jde o Čapí hnízdo, jestli jde o kohokoliv. Je to ochrana. A nikdy se nestalo, že by něco uniklo. Je to ochrana. A jak já tu informaci nemám, získat ji nemůžu, nikdy si ji nevyžádám, nikdy nebudu riskovat tu politickou odpovědnost, ke které mě vyzývá paní poslankyně Pekarová, nikdy nebudu riskovat, že bych se třeba i neformálně dotázala. Protože samozřejmě vždycky bych riskovala to, že ta informace unikne, že jsem se na něco tázala. Nikdy neporuším v tomto směru zákon.

Takže vy se můžete dotázat jenom Finanční správy. Jediný, kdo může dostat informaci, jsou orgány činné v trestním řízení, to znamená státní zástupce, policejní orgán. Ale zase za situace popsané v tom § 52 daňového řádu. A pak jsou tam samozřejmě nějaké výluky, ale ty se netýkají této kauzy. Takže ministra financí nevyjímaje. Ministerstvo financí může pouze zkontrolovat, zda se postupovalo standardně. To zkontrolovat může. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže pan poslanec Michálek se ještě hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já vidím, že to tady vzbuzuje nějaké náboženské motivy, což mě mrzí, já bych chtěl, aby to byla diskuze. Já se zkrátka domnívám, že pokud je tady takto vážná věc, tak my jako opozice bychom měli mít nějaké nástroje, jak zajistit skutečně, aby bylo vyvráceno jakékoliv podezření, když tam skutečně takové podezření na poli, řekněme - firmu, která je vlastněna politickou entitou nebo zprostředkovaně premiérem Babišem skrz svěřenecké fondy, tak skutečně my tam do toho vůbec nevidíme. A vlastně jediný, na koho se můžeme spolehnout, jste vy, respektive ředitel, kterého tam jmenujete. Takže asi chápete, že my jako opozice se cítíme, že bychom k tomu něco měli říct, ale že současně tedy, jak říkáte, nemáme nástroje, abychom s tím mohli cokoliv dělat.

Orgány činné v trestním řízení se o tom dozvědí pouze v případě, že zase jim to pošle Finanční správa, takže je tam prostě riziko, že ta kompetence je koncentrovaná v tom jednom bodě, a neexistuje tam vlastně žádný způsob vnější kontroly. Já snad - jestli by tam třeba NKÚ mohlo něco udělat, nějakou, pokud by mohlo vstupovat do takovéto věci. To já netuším, zajímal by mě váš názor. A taky by mě zajímalo to, co jste říkala o tom dohledu, který plánujete provést v této věci. To si myslím, že by bylo dobré vysvětlit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já neříkám, že ho plánuji. Já jsem řekla, že to je jeden z nástrojů, a řekla jsem, že možná ten nástroj je už uplatněn. Ale že v důsledku nějaké nestrannosti nechci teď u věcí, které ještě nejsou dokončeny, předjímat.

Pane předsedo Michálku, vy jste přece právník, já jsem právník. A úplně to povedeme věcně. To je dobře. To, po čem voláte, by bylo špatně. Teď se vám to hodí, protože se to týká, jak vy říkáte, předsedy vlády, jeho bývalé firmy. Příště se to bude týkat někoho jiného, já nebudu na nikoho ukazovat, nechci být osobní. To je dobře. Finanční správa musí být odpolitizována. Právě že politické vlivy bez ohledu na to, koho se to týká, nesmí do její práce zasahovat.

Já jako náměstkyně ministra financí dám takový rychlý příklad. Strašně se zpolitizovaly minulý - vás se to netýkalo, to byli tady jiní političtí matadoři - zpolitizovaly se strašně takzvané korunové dluhopisy. A tehdejší generální ředitel Finanční správy podlehl tlaku rozpočtového výboru a různým usnesením, a aby - protože on byl vlastně také pod povinnou mlčenlivostí a nemohl říct, jestli šetří tady Adama, nebo šetří prostě někoho jiného, tak řekl: prošetřím všechny případy. A já jsem tehdy mediálně vystoupila a řekla jsem: to je špatně, to už je politický tlak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP