(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní tedy je před námi chvíle, kdy je možné se ještě vrátit k programu schůze. Hlásí se pan poslanec Ferjenčík.

Ještě než vám udělím slovo, tak přečtu pevně zařazené body, abychom věděli o případných změnách, k čemu by se vztahovaly. Pak předám řízení schůze. Teď jsou pevně zařazené body podle původního hlasování Poslanecké sněmovny 155 - státní svátky, první čtení. A body 245, 246, 247, 248, 249 a 250. (Poslankyně SPD vznáší námitky mimo mikrofon, že zde není dostatečný počet ministrů.) To je moje věc, paní poslankyně. To je organizační řád, je to z Poslanecké sněmovny a na to opravdu ministry nepotřebuji, na naše rozhodnutí o pořadu schůze. A odpoledne bychom se zabývali bodem 318, což jsou ústní interpelace. Případně bychom o těchto pevně zařazených bodech jednali po ústních interpelacích po 18. hodině.

Nyní má slovo pan poslanec Ferjenčík. Zároveň předávám řízení schůze.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji posun sněmovního tisku 490, to znamená změna rodičovského příspěvku, na první místo v bloku třetích čtení. Netýká se to dneška, týká se to pátku. Pro případ, že bychom se rozhodli přerušit tu mimořádnou schůzi za účelem, aby právě rodiče malých dětí nebyli v nejistotě, jak to tedy od ledna bude, tak bych chtěl, aby byla tato možnost. Takže prosím o podporu návrhu předřadit rodičovský příspěvek v bloku třetích čtení zítra. Bavím se o pořadu té řádné schůze, nikoliv té mimořádné, pouze pro případ, že by se domluvil nějaký kompromis uvnitř Sněmovny. Díky za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Další na změnu pořadu schůze. Nikoho nevidím, tak vás všechny odhlásím. Zaregistrujte se prosím všichni svými hlasovacími zařízeními. (Námitka z pléna, že v sále není ministryně financí.) Paní ministryně je tady, já ji tady vidím, je tady před námi. Nic se neděje, všechno je v absolutním pořádku.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na změnu pořadu schůze, sněmovní tisk 390 (správně 490) zařadit na první místo bloku třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 106 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Kontrola hlasování. Pan ministr Zaorálek má hlasovací kartu číslo 18. Ruším omluvu paní poslankyně Ožanové na záznam. Dochází ke kontrole hlasování. Pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych zpochybnit hlasování, protože jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže budeme hlasovat o vaši námitce.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno 122 poslankyň a poslanců, pro 117. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme opět hlasovat o návrhu změny pořadu schůze, sněmovní tisk 390 (správně 490) zařadit na první místo bloku třetích čtení. Já slyším klepání, takže vás odhlašuji. Přihlaste se prosím. Pan poslanec Holík ruší svoji omluvu - na záznam.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 166, přihlášeno 124 poslankyň a poslanců, pro 63. Návrh byl přijat. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Je kontrola hlasování? Probíhá kontrola hlasování. Mezitím přečtu omluvu. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá dnes od 11 do 13 hodin ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se nyní díval na sjetinu. Chtěl jsem se zdržet, protože principiálně si myslím, že rodičovský příspěvek, myslím, že je správně. Ale díval jsem se, že tam ještě mám ten křížek jakožto ano. Tím pádem bych v tu chvíli požádal o zpochybnění hlasování, tak abychom mohli hlasovat ještě jednou. Děkuji. Respektive já se omlouvám, já běžně nezpochybňuji, protože neznám ty věty, nejsem ten typ, který by zpochybňoval hlasování. Ale díval jsem se. Já jsem se chtěl zdržet tohoto hlasování, mám tam - (Námitky z pléna.) Ano, zdržel jsem se, jak říkám, neznám tu formulaci, dělám to poprvé. Zdržel jsem se, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já o této námitce nechám hlasovat. (O slovo se hlásí poslanec Ferjenčík.) Je k této námitce?

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych chtěl jenom upozornit na to, že pan Dolínek je asi první poslanec v této Sněmovně, který zvládl hlasovat dvakrát po sobě. Když se chtěl zdržet, tak dvakrát po sobě hlasoval pro ten návrh. Přijde mi to velmi nedůstojné. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nechám hlasovat o té námitce, kterou vznesl pan poslanec Dolínek.

Zahájil jsem hlasování o námitce. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 167, přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 110. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP