(11.10 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Nyní budeme opět hlasovat o sněmovním tisku 490 - zařadit na první místo v bloku třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 168, přihlášeno 136 poslanců a poslankyň, pro 69, (proti 6). Návrh byl přijat. (Bouřlivé reakce a potlesk zprava.)

 

V tuto chvíli nevidím žádnou žádost o kontrolu hlasování, takže přistoupíme k projednávání bodu

 

155.
Návrh poslanců Jiřího Miholy, Jaroslava Bžocha, Jany Černochové,
Jana Lipavského, Radima Fialy, Jana Chvojky, Markéty Pekarové Adamové,
Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 504/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 504/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Mihola. A poprosím o klid v jednacím sále! Já vím, že předchozí hlasování tady vzbudilo vlnu veselí a různých emocí, ale bylo by fajn, abychom tady zachovali důstojnou atmosféru a mohli se v klidu věnovat projednávání tohoto tisku. Takže děkuji. Poprosím, pane poslanče, máte slovo. (Vysoká hladina hluku v sále trvá.)

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, dobrý den, vážený pane předsedající, vážené -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon. Já toto nepovažuji za důstojnou atmosféru! Hlavně na levé straně jednacího sálu bych poprosil, abychom se zklidnili a mohli v klidu tento bod projednat! Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji, dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážené kolegové. K tomuto návrhu velmi stručně. Vlastně se navrhuje velmi drobná úprava - zavést jako významný den 21. srpen, jako Památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Současný kalendář obsahuje 14 významných dnů, které jsou upraveny v § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. To odůvodnění je, věřím ,jasné, protože minulý rok jsme si připomínali 50 let tohoto smutné výročí, tragické události a hodně se o tom mluvilo. Vlastně se i tehdy uvažovalo o tom, aby tento den byl zařazen mezi významné.

Je jasné, že noc z 20. na 21. srpna 1968 patří k nejtragičtějším datům naší moderní historie. Bezdůvodný vpád vojsk Varšavské smlouvy znamenal tehdy nejen konec demokratizačních a humanistických snah o reformu socialistického systému v Československu, ale také značné oběti na životech nevinných civilistů. Proto by tento den měl být připomínán jako památka těchto nevinných obětí. Součástí tohoto sněmovního tisku 504 je seznam těchto obětí včetně dat narození a úmrtí. Takže je tam dobře znát, že mezi oběťmi byla tehdy spousta velmi mladých lidí.

Já jsem samozřejmě tuto záležitost konzultoval s předními odborníky, sám jako historik, s předními odborníky na moderní historii a ti mé úsilí rovněž podpořili. Interpretace těch událostí je jasná. My můžeme donekonečna řešit, zda jsme se měli nebo neměli na podzim 1938 bránit, můžeme se bavit o tom, kdo je největší Čech -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším. Nevím, jestli vy ostatní považujete tohleto za důstojnou atmosféru - já tedy ne. A já bych byl opravdu rád, abychom tady v jednacím sále udržovali přijatelnou hladinu hluku.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Už vzhledem k těm obětem by se to tak slušelo. (Předsedající: Přesně tak.) Děkuji mnohokrát.

Takže můžeme opravdu diskutovat o tom, kdo je největší Čech anebo kterou událost českých dějin považujeme za nejdůležitější, a na to mohou být různé názory. Ale myslím, že v případě 21. srpna je zcela jasno. Byla to invaze a po ní následovala okupace vojsky, o která v Československu nikdo nestál.

Co se týká dopadů na státní rozpočet, žádné nejsou. Stejně tak není žádný problém s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Navrhovaná úprava nemá ani žádné sociální dopady nebo dopady na životní prostředí a podobně.

Takže bych přešel k tomu, co již bylo zmíněno, že navrhovaná právní úprava zavádí pouze nový významný den a s ohledem na tuto jednoduchou právní úpravu a na to, že byla komunikována napříč politickými kluby, podepsali ji poslanci všech politických klubů zde kromě KSČM, celkem 88 poslanců, tak se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Chtěl bych na závěr poděkovat všem poslancům a klubům, které tento návrh podpořily. Věřím, že někteří se jenom nestačili připodepsat. A také děkuji vládě, která vyjádřila souhlasné stanovisko s tímto návrhem. Chtěl bych také dodat, že akceptuji návrh té drobné legislativní úpravy, kdy se jedná vlastně o přehození slov tak, aby byla dodržena běžná dikce. Místo Památný den obětí, aby v tom finálním znění byl Den památky obětí. Děkuji za pozornost a prosím o vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ivan Jáč. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Jáč: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. Dovolte, abych se i já vyjádřil jako zpravodaj Poslanecké sněmovny k tomuto návrhu novely zákona, a to tak, že mohu jenom doplnit úplně řekněme nepatrné detaily, se kterými nás možná vlastně nakonec i pan navrhovatel také seznámil, a to že je potřeba tam dodržet určitou dikci, která je v těch předcházejících významných dnech dodržována také. A to interpunkci, o které se zmínil. Těší mne, že se mohu konečně i sám podílet na uznání obětí této neskutečně kruté invaze jako její pamětník, kdy zvláště v Libereckém kraji, který reprezentuji, bylo těch obětí nespočetně.

Vzhledem k tomu, že vláda zaujala pozitivní stanovisko a není nějakých dalších námitek ani z mé strany, tak doporučuji Sněmovně tuto novelu zákona přijmout. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenu paní poslankyni Terezu Hyťhovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP