(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, předpokládám, že toto je protinávrh k návrhu výboru. Ano, prosím, předejte ho zejména paní zpravodajce. Nyní má slovo pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Debata k těm dvěma bodům byla poměrně dlouhá. Já jsem marně očekával vystoupení předsedy volebního výboru. Marně jsem je očekával. Poté co pan poslanec Feranec načetl své usnesení, bych očekával, že pan předseda volebního výboru se zastane nás, členů volebního výboru.

Pane poslanče Feranče, minimálně členové volebního výboru za ODS to vaše usnesení nepotřebují, už ho dávno dělají. Pokud máte pocit, že váš předseda výboru nestíhá svoji funkci, tak ho vyměňte. Pokud se teď hned pan poslanec Berkovec nezastane členů výboru, tak ho vyzývám, aby svoji funkci složil a přenechal ji jinému kolegovi z hnutí ANO, který se tomu bude věnovat a který bude schopen tady reprodukovat, co kdo odvádí. Já tady fakt nepotřebuji, aby mi člen rozpočtového výboru, který tam věčně mlčí, říkal, že mám poctivě pracovat na volebním výboru. Já to dávno dělám. Tak to usnesení si strčte někam, pane poslanče. (Rozruch v sále.)

Pokud si myslíte, že vaši poslanci špatně pracují, tak si je vyměňte. Já si to nemyslím o všech. O některých ano. Fakt je to urážlivé. Návrh usnesení vůči volebnímu výboru je naprosto urážlivý!

Pokud se vám to nezdá, navrhněte v rozpočťáku, ať se to iniciativně projedná v rozpočtovém výboru, máme blízko hospodaření, nebo to načtěte v hospodářském výboru, iniciativně projednat tu zprávu. Proč ne? Ale pokud nejste spokojen s tím, jak hlasujeme nebo co prošlo, tak neurážejte prosím jiné kolegy v jiných výborech. Vy tam nechodíte, tak nevíte, kdo vystupuje.

Mohu potvrdit slova pana poslance Nachera, který byl zpravodajem, opakovaně, k zprávám o hospodaření. Minimálně on a já debatujeme velmi podrobně - minimálně, jsou i další - velmi podrobně ty jednotlivé zprávy ve volebním výboru a nepotřebujeme k tomu vaše knížecí rady. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych požádal, abychom se oslovovali prostřednictvím předsedajícího. Nyní mám s faktickou poznámkou pana poslance Onderku, poté se mi hlásí pan poslanec Ferjenčík, předpokládám do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem si konečně načetl to krásné usnesení. Jenom k bodu 2 - doporučuje Radě České televize, aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 a další roky s péčí řádného hospodáře a důkladně prověřovala jednotlivé nákladové položky rozpočtu atd., nebudu číst dál.

Pokud by tohle rada nedělala, tak tam rada nemá co dělat! Doporučovat někomu, že má plnit své povinnosti - tak kolego Feranče prostřednictvím pana předsedajícího, buď máte důkazy, že rada neplní své povinnosti, dejte návrh na výměnu této rady, nebo jí neukládejte věci nebo nedoporučujte věci, které má činit ze zákona. Klub sociální demokracie nepodpoří toto usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík, což je v tuto chvíli jediná přihláška do podrobné rozpravy, kterou eviduji.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl dát protinávrh k návrhu pana poslance Ferance. Já na něj nejsem tak přísný jako kolega Stanjura, takže s tím obsahově nemám problém, ale mám za prvé návrh, aby se to vztahovalo až na zprávy roku 2919, protože mi přijde dost nešťastné, abychom vyžadovali nějaké doplňující analýzy ke zprávám, které už jsou dneska na volebním výboru, už je máme dokonce zařazené tady na plénu. Aby náhodou nenastalo to, že kvůli schválení toho usnesení se zase zdrží projednávání těch zpráv o mnoho dalších měsíců.

Takže dávám protinávrh, ať se to týká až zpráv roku 2019, a dále žádám o hlasování po bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Věřím, že paní zpravodajka tyto návrhy zaznamenala. Pokud nejsou žádné další přihlášky do podrobné rozpravy, tak v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě přejdeme k hlasování o návrzích a já prosím paní zpravodajku, aby nás návrhy provedla a navrhla nějakou proceduru.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji následující proceduru, že bychom nejprve hlasovali o usnesení volebního výboru, které jsem zde načetla, a hned poté bychom hlasovali o protinávrzích, s tím, že nejprve bychom hlasovali o protinávrhu pana kolegy Juříčka, potom bychom hlasovali o protinávrhu pana kolegy Ferjenčíka a nakonec o usnesení pana kolegy Ferance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem měl za to, že návrh kolegy Ferance je představen jako protinávrh k...?

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Ne, kolega Feranec dal ten návrh a protinávrhy jsou pouze kolegy Juříčka a kolegy Ferjenčíka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Návrh kolegy Juříčka je k návrhu...

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Protinávrhem proti usnesení pana kolegy Ferance. Takhle mi to bylo prezentováno panem kolegou Juříčkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já mám za to, že návrh kolegy Juříčka je protinávrhem k návrhu výboru.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Pan kolega Juříček mi řekl, že to je protinávrh proti kolegovi Ferancovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já prosím o vyjasnění. Pan poslanec.

 

Poslanec Milan Feranec: Já jenom podle obsahu těch usnesení beru skutečně, že pan Ferjenčík předložil protinávrh, kdežto návrh pana Juříčka je obsahově jiný a myslím, že formálně to není protinávrh. (U řečnického pultu se dohaduje několik poslanců najednou.) To není protinávrh.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Dobře, tak v tom případě bychom tedy hlasovali o protinávrhu pana kolegy Ferjenčíka, následně doprovodné usnesení kolegy Ferance a následně doprovodné usnesení kolegy Juříčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže jsou to doprovodná usnesení. V tom případě tedy nejdříve návrh výboru a potom toto pořadí. Já doufám, že procedura je jasná. (Gong.) Ještě svolávám kolegy do sálu. Je ještě nějaká nejasnost ohledně návrhu procedury?

Já jsem teď svolal kolegy do sálu. Prosím o jednoduché zopakování procedury.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Nejprve bychom hlasovali o usnesení volebního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nejprve tedy o usnesení volebního výboru. Potom? Nejdříve musíme schválit proceduru. Já bych raději nejdříve schválil proceduru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 173 je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 146, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Výborně. Takže budeme hlasovat o usnesení výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Nejdříve budeme hlasovat nyní o usnesení výboru. Je zde žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru. Předpokládám, že faktické poznámky, které se objevují, jsou omyl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno je 151 poslanců a poslankyň, pro 117, proti 25. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Teď bychom konečně hlasovali o návrhu pana kolegy Ferjenčíka, a to v podstatě že bychom použili usnesení kolegy Ferance s tím, že se tam mění léta na rok 2019, a pan kolega žádal hlasování po bodech. (Poslanec Faltýnek namítá ze svého místa, že jde o dvě různé věci.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych tedy nyní nechal hlasovat o tom, že se v návrhu pana poslance Ferance nahradí rok 2018 rokem 2019. (Zpravodajka: Ano.) Dobře. Není to ještě o schválení, je to čistě o nahrazení té věci.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 175, přihlášeno je 151 poslanců a poslankyň, pro 59, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Teď bychom měli po bodech hlasovat o návrhu pana poslance Ferance. Prosím, první bod. Asi přečíst.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Dobře. Poslanecká sněmovna za prvé vyzývá volební výbor, aby při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2019 a dalších letech se důkladně zabýval rozborem hospodaření -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: 2018! Ten pozměňující návrh neprošel.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: 2018, pardon. Se důkladně zabýval rozborem hospodaření České televize, včetně jednotlivých nákladových položek, i za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi analyzoval dlouhodobou udržitelnost hospodaření České televize, a to bez nutnosti zvyšování koncesionářských poplatků, požádal Radu České televize, aby prověřila dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize.

To je tedy za prvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP