(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dalším bodem pořadu dnešní schůze jsou

 

318.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelky vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Než předám slovo první vylosované v pořadí, paní poslankyni Karle Maříkové, přečtu omluvy. (O slovo s hlásí poslanec Faltýnek.) Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dobrý den, pane místopředsedo. Omlouvám se, ale mám prosbu. Chtěl bych opravit záznam o hlasování z této schůze číslo 174, které se týkalo Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2016. Na elektronickém záznamu hlasování mám, že jsem se zdržel, ale já jsem hlasoval pro. Hlasování nezpochybňuji. Prosím jen o změnu záznamu hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pro stenozáznam tohleto je dostatečné.

Přečtu omluvy. Omluvu pana ministra Adama Vojtěcha dnes od 11 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a dne 24. října v době od 9 do 11 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Paní poslankyně Taťána Malá se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání. Pan poslanec Petr Venhoda se omlouvá dnes, 24. 10., z rodinných důvodů. Pan poslanec Jiří Strýček se omlouvá dnes od 14.30 do 17.30 z pracovních důvodů. A pan ministr zahraničí Tomáš Petříček se omlouvá dnes od 14 hodin do konce jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů.

Prosím paní poslankyni Karlu Maříkovou, aby se ujala slova a přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, web Česká justice informoval, že se Česká republika připravuje na situaci, kdy by na území zamířila vlna přistěhovalců nadměrného rozsahu, a zavádí zcela nový institut řízení v případě zvláštní situace. Institut by byl aktivován vždy pouze nařízením vlády a doplněn o další nástroje, jako je například znovuzavedení kontrol na hranicích, nebo o krizový plán k migrační vlně velkého rozsahu. Týkal by se jak nelegálně příchozích cizinců, tak i těch, kteří by směřovali do jiných zemí. Vyplývá to z navrhované novely azylového zákona. Zavedení tohoto nového institutu je splněním jednoho z úkolů auditu národní bezpečnosti z roku 2016, který definoval nutnost zavést dostatečně efektivní řízení o mezinárodní ochraně.

V této souvislosti prosím o zodpovězení následujících dotazů. Aktivace tohoto řízení v případě zvláštní situace by bezesporu měla dopady na státní rozpočet. Můžete mi, pane premiére, vyčíslit, nakolik by to státní rozpočet zatížilo a jak by to jednotlivé rezorty zvládly personálně, když už nyní se potýkáme s nedostatkem policistů? Armáda na tom také není o moc lépe a bezesporu by byl zatížen i rezort zdravotnictví. Ten se potýká s nedostatkem jak lékařů, tak nelékařského personálu. Dále mi prosím zodpovězte, jaké konkrétní krizové plány by byly vládou aktivovány v případě takové situace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož je pan premiér omluven, na interpelaci bude zodpovězeno písemně do třiceti dnů.

Poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, aby vystoupila se svou interpelací. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, v minulých dnech uplynuly dva roky od parlamentních voleb v roce 2017 a zanedlouho to budou také dva roky, co jste byl poprvé jmenován předsedou vlády. A to je příležitost pro bilancování. Já se zaměřím na bilanci vaší přítomnosti na projednávání interpelací. Raději bych se samozřejmě věnovala tématům, která trápí občany, ale ono to bez vás tak moc nejde a dopisovat si s vašimi podřízenými není samozřejmě přínosné.

Na to, že jste nepřítomný na písemných interpelacích, jsem si už zvykla. Ale čím dál tím více nám chybíte na ústních interpelacích. Od počátku tohoto volebního období jste již chyběl jedenáctkrát z celkových 24 dní, kdy proběhly ústní interpelace. A to se nám pomalu blíží k 50 % absence. Váš předchůdce premiér Sobotka měl ve srovnatelném období absenci v osmi případech. Asi to nebude velké zjednodušení, když řeknu, že premiér Sobotka do práce chodil, vy do ní nechodíte.

Jistě budete namítat, že reprezentujete Českou republiku ve světě, ale všechno má svoji míru. Vy své cesty jednoznačně nadřazujete nad plněním svých povinností vůči Poslanecké sněmovně. Někdy jsou důvody přesvědčivé, třeba když jedná Evropská rada, ale někdy mám výrazné pochybnosti. Jako třeba včera, kdy jste zastupoval pana prezidenta v Japonsku. Pan prezident, který se po vás v jednacím sále sháněl, ale o tomto zastupování zjevně nevěděl.

Vážený pane premiére, pokusíte se se svými častými absencemi na interpelacích v Poslanecké sněmovně něco udělat a účastí na nich se alespoň přiblížit svému předchůdci panu Sobotkovi? Nebo své povinnosti hodláte nadále ignorovat a na dotazy poslanců zbaběle odpovídat pouze písemně? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Rovněž bude odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na předsedu vlády ve věci rušení adiktologických center. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážený pane nepřítomný předsedo vlády. Díky neuváženým škrtům v rozpočtu na příští rok dojde k ohrožení našich občanů žloutenkou či HIV. Navzdory závazku této vlády totiž snižujete finance na provoz služeb pro závislé, které díky své práci snižují rizika pro všechny obyvatele. Kvalitní síť funkčních adiktologických služeb se budovala roky a vy je takto můžete zlikvidovat během pár let a kvůli tak minimálním výdajům, jako jsou řádově miliony korun, zatímco v jiných oblastech se rozhazují miliardy.

Musím vás upozornit, že léčba každého nakaženého nás stojí statisíce. Pokud by mělo dojít k transplantaci jater u závažnějšího průběhu žloutenky, tak i miliony. Peníze budou chybět nejen na služby, ale i na zdravotnický materiál, na výměnu injekčních stříkaček a jejich bezpečnou likvidaci, a tím i na ochranu veřejného zdraví obyvatel před infekčními nemocemi, jako je například žloutenka či HIV. Neodhazovat použité stříkačky na veřejnosti, ale měnit si je v rámci kontaktních center či terénních programů učily neziskovky uživatele drog přes dvacet let, a vy jim teď seberete peníze a tuto práci vyhodíte do koše tak během jediného roku. Navíc jsme v naprosto absurdní situaci, kdy vláda zvyšuje daně na alkohol a na druhou stranu likviduje pomocnou síť boje proti závislosti na alkoholu. Proč právě tedy nejsou použity tyto peníze, co vyberete navíc?

Dovolte mi, pane premiére, popište prosím konkrétní kroky pro rok 2020, kterými hodláte zabránit zhoršení situace v ambulantní péči pro závislé na alkoholu, drogách a na hazardu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Rovněž bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka. Není v sále, tudíž jeho interpelace propadá. Dalším v pořadí je pan poslanec Zdeněk Ondráček s interpelací na předsedu vlády ve věci prodeje lázeňského domu Mercur. Prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP