(16.10 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Uplynuly dva roky, kdy vedete resort zdravotnictví vy, pane ministře, a situace se nejen nezlepšila, ale naopak, krize interních oddělení se dále prohlubuje. Dovoluji se vás tedy zeptat, pane ministře, jaké konkrétní opatření v tomto ohledu uděláte, aby nenastala situace, že v některých regionech se o interně nemocné pacienty nebude mít kdo postarat. Bohužel tento scénář může při další nečinnosti nastat a to si snad nikdo nechce ani představit. Nejde mi o to, abyste nás opět přesvědčoval, že české zdravotnictví šlape jako hodinky. Jde mi o to, abyste opravdu představil reálný scénář, jak chodu interních oddělení pomůžete. A není to zdaleka jen o penězích. Podle mého názoru je potřeba připravit legislativní i nelegislativní kroky, aby opravdu kolaps některých interních oddělení nenastal. Předem děkuji za písemné odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, pan ministr vám tedy písemně odpoví.

A nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci výsledky inspekce v zařízení Důstojnost Nýdek. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, v březnu letošního roku jste mi odpověděla na mou interpelaci ohledně inspekcí v O.P.S Důstojnost v Nýdku, kde inspekce v říjnu 2018 shledala závažná pochybení ze strany poskytovatele směrem ke klientům seniorům.

Cituji z vaší zprávy: Za prvé, poskytovatel neinformuje zájemce o všech platbách, podmínkách a povinnostech, které vyplývají ze smlouvy o poskytování služeb. Za druhé, poskytovatel překračuje maximální výši sazby za poskytnutí základní činnosti, to je ubytování. Za třetí, byly identifikovány situace, které mohou způsobit porušení základních práv klientů v oblasti práva na soukromí a práva na zachování důstojnosti. Za čtvrté, poskytovatel neplánuje průběh poskytování služby podle osobních cílů, nevede individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a nevytváří zápisy o hodnocení průběhu poskytování sociální služby. Poskytovateli byla uložena opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a to v termínech od ledna do dubna 2019.

Já se vás, paní ministryně ptám, zda v dané O.P.S byla opět učiněna kontrola, zda došlo k odstranění nedostatků, a v případě, že ne, jaká sankční opatření vůči zařízení byla učiněna. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Ano, paní ministryně vám písemně odpoví v souladu s jednacím řádem.

Další interpelaci by měl přednést pan poslanec Marian Jurečka, a to ve věci studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe na ministra Kremlíka, ale pan poslanec Jurečka tu není, takže tato interpelace propadá, stejně jako interpelace další pana poslance Jurečky. A pan poslanec Kaňkovský svoji interpelaci na ministra Vojtěcha stáhl, takže já prosím paní poslankyni Golasowskou, která bude znovu interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci zrušení slev na nepracující manžele a toto je poslední dnešní interpelace.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Vážená paní ministryně, v posledních dnech jste předložila plán, ve kterém chcete zrušit daňovou slevu na nepracující manželku či manžela. Jedná se o částku 24 840 korun ročně, která se bude týkat zhruba 76 000 lidí, přičemž tak získáte asi 2 mld. korun, které chcete použít na úhradu připravovaného zálohovaného výživného. Říkáte, že - cituji: "Pravděpodobně nepracují, protože si to mohou dovolit. Myslím si, že bychom je neměli dotovat těmi 25 000 korunami ročně na daňových slevách a poskytovat jim tak luxusní kapesné."

Vážená paní ministryně, uvědomujete si, že ti, kdo jsou doma a nepracují, třeba pečují a starají se o své rodiče, kteří na příspěvek na péči nedosáhnou a bez jejich péče by byli v ústavu, nebo se starají o děti, kterých mají více, nebo mají děti nemocné, ale přitom na příspěvek také nedosáhnou? Dále jsou to např. rodiče talentovaných dětí nebo rodiče, kteří učí své děti doma.

Vážená paní ministryně, tato sleva je jedním z mála prorodinných opatření a měla by zůstat nejen zachována, ale MPSV by se mělo zamyslet nad tím, jak více podporovat rodiny, které se snaží pracovat a vychovávat děti, a ne jim házet klacky pod nohy. Proto se chci zeptat, pokud bude MPSV trvat na zrušení této daňové slevy, jaká opatření na podporu manželů a rodičů, kteří pracují a vychovávají děti, připravuje. Často se jedná o rodiny, které podobně jako samoživitelky žijí v chudobě, přestože pracují, třeba za minimální mzdu, a na žádnou dávku nedosáhnou. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji, paní ministryně opět písemně odpoví. To byla, jak jsem říkal poslední interpelace, pan poslanec Kaňkovský svoji další interpelaci stáhl. Tím jsme tedy vyčerpali pořad ústních interpelací, a než se přesuneme k dalšímu pořadu, tedy k výročním zprávám České televize, které jsou zařazeny hned, tak bych dal pět minut pauzu, aby se stihl připravit sál a aby se také kolegové sešli. Takže budeme pokračovat v 16.20.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.15 hodin)***
Přihlásit/registrovat se do ISP