(13.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Každopádně jako člověk, který se věnuje dlouhé roky oblasti obrany a bezpečnosti, bych nedoporučovala přijetí této normy, a to v žádné podobě, protože si skutečně myslím, že... a jsem ráda, že je tady přítomen i pan ministr zahraničních věcí, protože je opakovaně v různých dokumentech, které se týkají zahraniční politiky, tak Česká republika má jiný okruh zemí, se kterými chce spolupracovat. Tyto země jsou nějak definované a myslím si, že jakékoli - (Předsedající vstupuje do řeči: Tak já se vám omlouvám, paní poslankyně. Máme 13 hodin. Já vás nechám doříct větu klidně.) - že jakékoli rozhodnutí jiného typu by nám mohlo způsobovat problémy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak vidíte, že jsem přísnost sama, nechal jsem doříct větu. (Poslankyně Černochová mimo mikrofon: Děkuji.) Prosím. Tak jsme si vyměnili úsměvy teď nakonec, což je dobře.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, před vyhlášením polední přestávky mám pro vás ještě jedno organizační sdělení k průběhu našeho jednání zítra, v pátek 8. listopadu 2019. Jednání zahájíme v 9 hodin 38. schůzí Poslanecké sněmovny. V 9.15 bude následovat 36. schůze Poslanecké sněmovny a dále 37. schůze Poslanecké sněmovny. Poté budeme pokračovat 35. schůzí Poslanecké sněmovny. Takže doufám, že jste se v tom vyznali, a já přerušuji do 14.30 hodin, kdy začnou interpelace. A přeji dobrou chuť.***

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.01 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP