(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem dnešního jednání jsou

 

318.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Dovolte mi, abych přečetl omluvy. Paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce dnešního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Marek Novák se omlouvá dnes od 15 do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Sadovský dnes od 14 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Ivana Nevludová ze zasedání Poslanecké sněmovny dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Marian Bojko dnes od 15.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr vnitra Jan Hamáček z jednání Poslanecké sněmovny dnes z odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Juránek ze zdravotních důvodů do konce tohoto týdne, pan poslanec Petr Třešňák od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Juříček od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, ministr zahraniční Tomáš Petříček dnes od 17 hodin do konce jednání z pracovních důvodů a pan poslanec Jan Zahradník z odpoledního jednání z pracovních důvodů.

Dnes bylo za účasti ověřovatelky vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo panu poslanci Dominiku Ferimu, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, dneska mi vlastně poprvé nevadí, že tady nejste, protože budu požadovat komplexní odpověď a nebudete tím pádem omezen limitem pěti minut a budete se moci trochu rozmáchnout v písemné odpovědi.

My jsme tady včera posunuli do výboru dva návrhy, dva zásadní tisky týkající se řešení exekucí a budoucnosti exekučního systému v České republice. A mě by zajímal váš komplexní postoj k této věci. To znamená, zdali si myslíte, že ten vládní návrh je vyčerpávající, jestli řeší danou problematiku koncentrací exekucí dobře, co považujete za dobré na návrhu číslo 295, sněmovního tisku číslo 295, anebo jestli si myslíte, že by z těchto dvou tisků měla vzejít nějaká kompromisní varianta, na které bychom se tu dokázali všichni shodnout.

Prosím vás o odpověď do mé datové schránky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Než předám další slovo paní poslankyni Janě Krutákové, přečtu další omluvy. Pan poslanec Lukáš Černohorský se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Jiránek dnes od 14.30 do 18 hodin z důvodu jednání, pan poslanec Michal Ratiborský dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Radek Holomčík dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne, a to z následujícího důvodu: protest proti výrokům premiéra České republiky, které naznačují, že pohrdá Parlamentem, parlamentní demokracií a ústavním pořádkem naší země.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, donesly se ke mně poměrně znepokojující informace ohledně průběhu projednávání odpadové legislativy v Legislativní radě vlády. Nerada však pracuji s domněnkami, a ráda bych se tedy zaměřila na fakta. Ráda bych vás tímto požádala o zápisy z projednávání odpadové legislativy v Legislativní radě vlády, případně také o krátké vysvětlení, co konkrétně bylo tím stěžejním problémem na radě v září, co se podařilo tak rychle odstranit, že v říjnu Legislativní rada vlády odpadovou legislativu hladce schválila.

Předem děkuji za písemnou odpověď, ideálně do mé sněmovní mailové schránky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Tomáš Martínek s interpelací ve věci negativního vlivu dolu Turów na životní prostředí v Libereckém kraji a souvisejících nákladů. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážený nepřítomný pane premiére, důlní činnost v polském hnědouhelném dole Turów způsobuje dlouhodobé významné negativní dopady na životní prostředí v České republice. Z toho nejhorší dopady jsou na podzemní vody. Již v současnosti v postižené oblasti dochází k vysychání studní, a tím i významnému úbytku pitné vody. Postižení občané, obce, Liberecký kraj i Česká republika v této souvislosti vynaložili již desítky milionů korun českých. Do budoucna v případě prodloužení těžební činnosti a zahloubení dolu je zde bezprostřední hrozba ztráty pitné vody pro desítky tisíc občanů Libereckého kraje a v této souvislosti se hovoří o částce dosahující až 2 miliardy korun českých, které by měly být dle všeho opět hrazeny z veřejného rozpočtu, a to i přesto, že dle unijní legislativy má tyto náklady hradit Polsko.

S ohledem na výše uvedené bych se proto touto cestou rád zeptal: 1. Jakým způsobem Polsko České republice dosud nahrazovalo náklady, které Česká republika a čeští občané vynaložili v souvislosti s činností dolu Turów? 2. Kdo a z čeho zaplatí náklady na náhradní zásobování pitnou vodou? 3. Proč se proti chystané těžbě s tak zásadními dopady na naše území Česká republika doposud žádným způsobem aktivně nebránila?

Ještě bych doplnil, že již 30. října jsem poslal písemnou interpelaci na ministra životního prostředí Brabce, s ohledem na to, že běží lhůta na odpověď, kterou jsem stále nedostal, a termín 15. listopadu je termínem, kdy by měla Česká republika dát svoje stanovisko k rozšíření těžby, tak je doopravdy důležité znát vaši a ministrovu pozici co nejdříve.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem. Já bych poprosil, aby byl v jednacím sále klid.

Přistoupíme k další interpelaci a to je interpelace pana poslance Jiřího Valenty ve věci přítomnosti předsedy vlády na jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, protože bych si velice nerad dělal jakékoliv závěry z novinářských zkratek nebo účelově sestříhaných reportáží některých našich televizí, musím se vás zeptat touto oficiální formou. Skutečně myslíte vážně, že přestanete chodit do Sněmovny, tak abyste se osobně a aktivně neúčastnil a nezapojoval do projednávání zákonů této země? Já nemohu tomuto vašemu vyjádření uvěřit, protože si myslím, že jisté penzum dobře odvedené práce pro naše občany má koaliční vláda s podporou KSČM za sebou a bylo by velkou škodou takovýmto ústavně neslýchaným přístupem vše negovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP