(Schůze pokračovala v 9.27 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 35. schůze Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Odkazuji na schůze 38, 36 a 37, co se týká vydaných náhradních karet. Odkazuji na schůze 38 a 36 a 37, co se týká omluv z dnešního jednání, plus dodávám další omluvy. Pan poslanec Lipavský dnes od 9 hodin do 9.45 z pracovních důvodů. Paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z pracovních důvodů celý den. A paní poslankyně Helena Langšádlová dnes mezi 9.00 a 9.15 z osobních důvodů.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, to je body 209, sněmovní tisk 447, bod 210, sněmovní tisk 483, bod 220, sněmovní tisk 448, a bod 235, sněmovní tisk 463. Dále bychom pokračovali body z bloku třetích členů, u kterých jsou splněny zákonné lhůty. Bod 208, sněmovní tisk 207, bod 211, sněmovní tisk 391, bod 212, sněmovní tisk 367, bod 213, sněmovní tisk 413, bod 215, sněmovní tisk 451, bod 216, sněmovní tisk 398, bod 217, sněmovní tisk 412, bod 218, sněmovní tisk 431, bod 219, sněmovní tisk 434, a bod 221, sněmovní tisk 485. Poté bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze.

Ptám se, jestli je zájem o vystoupení na změnu pořadu schůze. Nikoho nevidím.

 

Tímto bychom přistoupili k projednávání napevno zařazených bodů. Prvním bodem je bod číslo

 

209.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka,
Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové
a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Barbora Kořánová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Kubík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 447/7, který byl doručen dne 27. září 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 447/8.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám tímto rozpravu, do které mám přihlášeného poslance s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru. Poprosím o klid v jednacím sále. Dokázali jsme se vypořádat už se třemi schůzemi, tak by bylo fajn, abychom teď této schůzi věnovali náležitou pozornost a jednali v klidu.

Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, SPD prosazuje digitalizaci státní správy, a tím mnohem lepší služby občanům. A tento zákon, jehož je SPD spolupředkladatelem, by se měl jmenovat zákon o zdravém rozumu, jelikož navrhujeme, aby úřady měly povinně umět sdílet své údaje o občanech a tím vyřizovat pro občany vše potřebné, co jde, bez zbytečného papírování a duplicitního dokládání něčeho, co úřad může získat od jiných úřadů nahlédnutím do registru. Znám případ člověka, kterého sociální správa nechala policií předvést na úřad, aby vyplnil papírový formulář přehledu o příjmech a výdajích, přičemž úřednice současně potvrdily, že data mají z finančního úřadu, ale potřebují prostě fyzický podpis. To je neuvěřitelně ostudný stav, který tady všechny dosavadní vlády tolerovaly. Prostě zaspaly víc než desítku let, protože počítače a internet tu máme už hezkou řádku let. A samozřejmě například baltské země jsou již i mílové kroky vpřed. Například Estonsko s digitalizací státní správy začalo v roce 1997, tedy před více než dvaceti lety. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP