(10.30 hodin)
(pokračuje Balcarová)

Ten pozitivní je, že dojde k snížení vypouštění skleníkových plynů, a to je vlastně cílem celého toho systému. Ale negativní dopady bude mít jednak na konkurenceschopnost v průmyslu, který je závislý na spalování uhlí, nebo na těžbě uhlí, a to bude mít zase negativní dopady na pracovní místa v těchto oblastech a současně na zdražení a může ohrozit nízkopříjmové skupiny obyvatel. Ty peníze z emisních povolenek by tedy měly jít a jsou i určeny na spravedlivý přechod k bezuhlíkové ekonomice, nebo k nízko závislé energetice na uhlí v tuto chvíli.

Takže já bych ráda na vás apelovala, abyste vzali v potaz i tento pohled, že nejde jenom o ochranu životního prostředí, ale jde o spravedlivý přechod a podporu českého průmyslu tak, aby byl konkurenceschopný, prosperující, aby byly peníze na inovace a na vlastně změnu nastavení českého průmyslu. Takže proto podávám ten pozměňovací návrh, nebo i proto, A1.

Pak jsem chtěla poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který bude v proceduře označený jako A2 a který má zamezit tomu, aby se peníze, které už jednou budou určeny právě pro investice do průmyslu a do adaptace proti klimatické změně, do adaptace opatření například proti suchu v české krajině, aby se nedaly jiným zákonem odčerpávat, jak to bylo v minulých letech, kdy vlastně peníze, které byly určeny do Státního fondu životního prostředí, tak více než polovina těch peněz nakonec skončila ve státním rozpočtu. To je myslím velmi špatné a pokládám to za vážnou situaci, kdy se pak nedá plánovat, kolik peněz bude mít Státní fond životního prostředí, a nebude si moc vlastně určit, kam ty peníze směřovat, kolika projektům může ty peníze přiřadit a také kolik lidí vlastně může žádat a podle toho nastavit ty pravidla. Takže pak se stane, že není dost peněz v programu Dešťovka, není dost peněz v programu Zelená úsporám a není dost peněz v kotlíkových dotacích. Takže proto bych byla ráda, aby ty peníze, které budou jednou už přiřazeny na adaptační opatření a na ochranu klimatu, opravdu byly využity tak, jak byly určeny. Takže to je ten můj druhý pozměňovací návrh.

Třetí pozměňovací návrh, kde žádám o podporu, ale vlastně v tuto chvíli se situace mění, protože pan ministr tady oznámil, že podpoří pozměňovací návrhy, které vlastně ruší definici Rady Modernizačního fondu, a tam vlastně mířil i ten můj pozměňovací návrh. Takže v tomto případě vlastně ten můj pozměňovací návrh nedává dvakrát smysl, protože je stejný obsahově s tím pozměňovacím návrhem, který bude podporovat Ministerstvo životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Daně Balcarové. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Jan Schiller. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Můj návrh je takovým kompromisním návrhem právě mezi paní kolegyni Balcarovou a návrhem, který prošel výborem. Jedná se o to, že pokud schválíme můj, moje znění, tak nepoškodíme ty stavební firmy, které zateplují, protože když se vezmou programy ministerstva na zateplení, tak budou tam potřeba finance, které tam budou chybět. Můj návrh zajišťuje, aby tam ty finance nechyběly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Schiller, zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, pánové. Stejně jako kolegové bych rád se vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům. Bohužel, nebo bohudík, pan ministr, jak je jeho zvykem, trefně a stručně všechno popsal, takže už nám toho moc nezbylo.

Ale když to vezmu postupně - mám jeden pozměňovací návrh pod označením C1, který řeší kompetence ministerstev, a to z jednoho důvodu. Přesto, že se zákon 383/2012, jehož novela je právě projednávána, týká jednoho aspektu, a to ochrany klimatu v obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a v gesci to má Ministerstvo průmyslu, tak jsou tam části, které by měly spadat pod Ministerstvo životního prostředí. A tímto pozměňovacím návrhem tam právě zrovna ty, dá se říct, klimatické změny spadají pod agendu Ministerstva životního prostředí. Tak tohle řeší pozměňovací návrh C1.

Pozměňovací návrh pod označením C2 je ten hodně diskutovaný, právě proto, že by mělo při posuzování zvýhodňovat, vlastně Modernizační fond by měl zvýhodňovat projekty realizované právě v těch regionech postižených tím útlumem těžby uhlí. A tady možná bych se trošku zdržel v tom, že skutečně ty peníze by měly jít zpátky tam, kde je to poškozeno. A doprava jako taková, jak tady říkal pan kolega Třešňák, už vlastně dostává z fondu obnovitelných zdrojů jakousi podporu. Myslím si, že víc už podporovat dopravu v místech, kde vlastně z mého pohledu by to bylo až možná zneužívání, protože já jsem z Ústeckého kraje a v Ústeckém kraji jsme postiženi těžbou a špatně se potom jakoby vysvětluje lidem, že oni žijí v tom postiženém regionu - a teď to neberu, nic proti Pražákům, ale v Praze že třeba za to financujeme tramvaje. To si myslím, že není zrovna dobré. Takže skutečně ten návrh, a já ho vítám, že to půjde zpátky do těch regionů, si myslím, že je správné.

Víte sami, že do těch regionů putují prostředky i z restartů, a ta přednostní podpora by vlastně spočívala v určité bonifikaci předložených projektů. Není to o tom, že by se vlastně jenom zvýhodňovaly tyto regiony, ale měly by při předložení určitých projektů, že by třeba byla shoda, měly by určitou výhodu oproti těm ostatním. A myslím si, že to tak je správně, protože skutečně ty regiony, v kterých my, kdo v tom žijeme, tak víme, že tu podporu si zaslouží.

A k pozměňovacímu návrhu C3, který je úplně totožný s návrhem B3 pana kolegy Třešňáka, si myslím, že skutečně bychom měli nechat, protože odpovědnost o rozhodování a o řízení těchto věcí je na ministerstvu, a tak bychom zákonem neměli ministerstvu stanovovat vůbec, kdo by v té komisi, nebo v tom Modernizačním fondu měl být, a nechat to zcela na jeho zvážení, při jakých věcech, jakým stylem si ten příklad oni sami sestaví, sestaví ten Modernizační fond, tak jak budou potřebovat v různých projektech a při určitých částech.

Myslím si, že je správné, že nebudeme vázat ty prostředky na dopravu na cokoliv jiného, protože nepočítáme s tím, že vlastně jsou na vzestupu nové technologie, s tím vlastně jsou spojeny i možná ty spalovny, kde třeba to někomu přijde divné, že bychom podporovali spalovny, ale dnešní spalovny, nebo spalovny s dnešní technologií jsou takové, že vlastně, dá se říct, jsou s minimálním dopadem, a právě jako abychom řešili odpadové hospodářství, které určitě za malou chvíli vlastně, nebo za co nejblíž přijde, a budeme ho řešit, tak myslím, že podpora právě těch spaloven, si myslím, že je dobrá. A proč bychom zrovna ty prostředky, které jsou z emisí, nemohli použít na ty spalovny.

Takže já bych vás chtěl poprosit o podporu mých pozměňovacích návrhů. A v tom pozměňovacím návrhu, kde se shodujeme s panem Třešňákem, tak samozřejmě on bude dřív, tak bychom podpořili jeho pozměňovací návrh. Děkuji.

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Schillerovi. Nyní pan kolega Černohorský se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom avizovat, že po hlasování o proceduře bychom si chtěli vzít deset minut přestávku na poradu poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě v rozpravě, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se ráda vyjádřila k svému pozměňovacímu návrhu, ke kterému se připojila i paní poslankyně Procházková a Kalátová, protože jsme všichni z Karlovarského kraje, z kraje strukturálně postiženého, ze kterého odchází řada finančních prostředků právě z emisních povolenek. Podle projednávání ve výborech je k těmto pozměňovacím návrhům, které se rozdělily na pozměňovací návrh F1 a F2, nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Přesto jsme přesvědčeni, že pokud finanční prostředky z daného kraje odejdou, tak by se měly do toho kraje příslušnými projekty v oblasti životního prostředí vracet. Mrzí mě, protože jasně je zde uvedeno, že by o tom nerozhodoval územně samosprávný celek, kraj, ale by že o seznamu projektů, které by se týkaly životního prostředí a vracely by se smysluplnými projekty, rozhodovalo Ministerstvo financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP