(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Bendovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikdo další se také nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy včetně stanoviska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s hlasovací procedurou ke sněmovnímu tisku číslo 207, kterou doporučil ústavně-právní výbor.

Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách. Pokud vím, ty načteny nebyly.

Za druhé, návrhy... a teď budu číst tam, kde je římská jedna, tam, kde je ten význam jednoznačný, tak budu číst pouze jedna, abych se neučetl k smrti. - Návrhy A1.2 až 7, 9 až 49, 51 až 57, 60 až 67, A2.1 až 4 a 6 jedním hlasováním.

Za třetí, návrhy A1.8 a 59 opět jedním hlasováním. Pokud bude přijat A1.8, pak je nehlasovatelný C3.

Za čtvrté, bod A2.5.

Za páté, návrh B1. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný A1.50.

Za šesté, návrh B2. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný A1.1, pouze v rozsahu zrušení bodu 5.

Za sedmé, návrhy C1, C2, C4 až C12, C14 a C16 jedním hlasováním. Návrh C15 je nehlasovatelný vždy, protože jde o text shodný s A1.59.

Za sedmé, to je vsuvka. Tady bych chtěl zmínit, že tento pozměňovací návrh je vyjmut z balíku návrhů C a hlasován samostatně z toho důvodu, že ústavně-právní výbor jako garanční výbor k němu přijal samostatné stanovisko. Tam se bude hlasovat návrh C3.

Za osmé, návrh C13.

Za deváté, návrhy D1 až D3. Bude-li přijat D3, pak je nehlasovatelný návrh G.

Za desáté, návrh E.

Za jedenácté, návrhy F1, F3 a F4 jedním hlasováním. Pokud bude přijat F1, pak je nehlasovatelný A1.58, čili zrušení bodu 711. Pokud bude přijat F3, pak je nehlasovatelný A1.58, zrušení bodu 714, a návrh F2 je nehlasovatelný pro totožnost s návrhem A1.58.

Za dvanácté, bude se hlasovat o návrhu G. Ten je hlasovatelný pouze, nebude-li přijat návrh D3. Návrh A1.1 mimo část zrušení bodu 5, pokud byl přijat návrh B2, nebo se bude hlasovat jako celek, pokud nebyl přijat B2.

Za čtrnácté, návrh A1.50. Ten je nehlasovatelný, pokud bude přijat návrh B1 a návrh;

za patnácté, návrh A1.58, který je hlasovatelný mimo část zrušení bodu 711, pokud byl přijat F1, a mimo část zrušení bodu 714, pokud byl přijat F3.

A nakonec budeme, za šestnácté, hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byl návrh procedury. Žádný protinávrh nezazněl, takže budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 316. Přihlášeno 160 poslanců, pro 147, proti nikdo. Návrh procedury jsme přijali a můžeme podle ní nyní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. A nyní bych vás rád provedl pozměňovacími návrhy. U každého pozměňovacího návrhu přečtu body, o kterých hlasujeme, kdo ho předložil, čeho se stručně týká a jaké je stanovisko garančního výboru.

Podle schválené procedury budeme nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích A1.2 až 7, 9 až 49, 51 až 57, 60 až 67, A2.1 až 4 a 6. Jde o pozměňovací návrh ústavně-právního výboru, rozsáhlý návrh garančního výboru vytvořený ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, jehož hlavní částí je vypuštění problematiky družstev, která bude projednána samostatně v rámci sněmovního tisku 411. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Ministryně mimo mikrofon: Souhlasné.) Prosím o zapnutí mikrofonu. (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 317. Přihlášeno 160 poslanců, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme pokračovat podle schválené procedury návrhy A1.8 a 59. Pokud bude přijat návrh A1.8, pak je nehlasovatelný návrh C3. Návrh A1.8 a A1.59 je vyňatá část návrhu ústavně-právního výboru, která se zabývá terminologickou změnou. Pojem kapitálové společnosti nebo družstva se nahrazuje slovy obchodní korporace. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 318. Přihlášeno 160 poslanců, pro 1, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme pokračovat návrhem A2.5. Návrh A2.5 je návrh ústavně-právního výboru, jeho část, která se týká zavedení možnosti delegáta vzít na shromáždění delegátů jím určenou osobu, pokud stanovy družstva neurčí jinak. Tedy připomínám, že jsme schválili vypuštění té problematiky družstev. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 319. Přihlášeno 160 poslanců, pro nebyl nikdo, proti 143. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o návrhu B1. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný A1.50, což je bod čtrnáct procedury. Pozměňovací návrh B1 je návrh pana poslance Feriho, kterým se zachovává možnost mít v akciové společnosti i méně než tříčlennou správní radu, neboť vládní návrh stanovuje, že správní rada může být nejméně tříčlenná, pokud se nejedná o jednočlennou akciovou společnost. Garanční výbor k této záležitosti nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Neutrální stanovisko.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 320. Přihlášeno 160 poslanců, pro 134, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Protože byl návrh B1 přijat, je nehlasovatelný návrh A1.50, což je bod čtrnáct procedury. Nyní budeme hlasovat o návrhu B2. Pokud bude přijat návrh B2, je nehlasovatelný návrh A1.1 pouze v rozsahu zúžení bodu 5. Návrh B2 je pozměňovací návrh pana poslance Feriho, který se týká vypuštění věty třetí z paragrafu 8 odstavce 1 zákona o obchodních korporacích, která se týká procesu uzavření společenské smlouvy, kterou se zakládá družstvo. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 321. Přihlášeno 160 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP