(13.10 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ono se k tomu dá přistupovat fatalisticky. Že když s něčím nesouhlasím a chci to zamítnout, tak se nebudu snažit nic dělat. Na druhou stranu pak je tu pojem, který zní reálpolitika. My opoziční politici to velmi dobře známe, že s něčím nesouhlasíme. Ale snažíme se to aspoň nějak zmírnit, mitigovat. Prostě s něčím přijít. A zrovna u tohoto návrhu konkrétní příklad: úschovy. Vládní předloha říká něco jako zakrýt současný stav, je tady přísný návrh a kompromisní. Reálně politický návrh je prostě to, co jsme předložili s kolegyní. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a to jsou v tuto chvíli vyčerpané faktické poznámky, takže pan poslanec Pávek se dostane ke slovu. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Už jsem si nacvičil směr mikrofon, zase zpátky, směr mikrofon, zase zpátky. Ale buďte v klidu, je to velice krátké. Já vás chci jenom seznámit se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých.

My podpoříme v prvním kole návrh na zamítnutí zákona jako celku. Považujeme tuto normu za nadbytečnou. A v těch dalších, pokud zamítnutí zákona neprojde, jako že předpokládáme, že ne, budeme hlasovat vždy tak, aby dopady regulace do toho odvětví byly co nejmenší.

Dovolte mi jenom krátkou ještě vsuvku - za opravdovou pitomost považujeme nárok na vzdělání. To je něco, co nedává vůbec žádný smysl. My všichni známe, zejména z venkovských oblastí a mimopražských známe řadu realitních makléřů, kteří svoji práci vykonávají velmi dobře, po dlouhou dobu, a řada z nich nemá dokonce ani střední školu, ale dobře se v té materii orientují, znají to místní prostředí, jsou poctiví. Takže jim nemáme vůbec zájem život komplikovat, anebo je dokonce zlikvidovat nějakou regulační normou, po které volají pouze velké korporace a zájmové skupiny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ptám se navrhovatelky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji moc za slovo. Já jsem velmi pozorně naslouchala, snažila jsem se nevystupovat, protože samozřejmě spoustu věcí mohu shrnout i v rámci závěrečného slova.

Ne že bych se tady chtěla s kýmkoli konfrontovat, ale jenom prosím, opravdu je nešťastné, pokud pouštíte do éteru informace, že kdo má letitou praxi, tak bude mít smůlu. To je prostě úplný nesmysl. Takže kdo má praxi, tak samozřejmě bude moci svůj výkon povolání dělat dál. My se jenom snažíme a reagujeme, a musím se tady usmát tomu, že podnět na zpracování zákona o realitních činnostech dala Občanská demokratická strana. Trvalo to dlouho, uznávám, ale konečně je to tady. Takže dovolte mi nyní jenom se vyjádřit k těm pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy.

Máme tady pozměňovací návrh na úplný zákaz úschov. To musím opravdu zcela zásadně odmítnout a k tomuto tématu jsem odpovídala i v rámci interpelací. K takovému kroku není důvod. Vládní návrh primárně podporuje zajištění úschovy u bank, notářů, advokátů a realitní kancelář ji může poskytnout na vyžádání. Dovolím si uvést toto ustanovení ještě do několika souvislostí, tak abyste měli jednoznačná stanoviska, jak jsme k tomu přistupovali. Nemohu souhlasit s tím, že zpřísnění úschov se děje kvůli nespolehlivosti realitních kanceláří. Příprava vládního návrhu byla vedena snahou zjednodušit rozhodování klientům, ale zároveň jim nechat volnost v jejich rozhodování. Klient, který má opakovaně dobrou zkušenost s místní realitní kanceláří, by přece neměl být nucen pojednou změnit své ekonomické chování. Ponechme tu tedy volnost v jeho rozhodování. Zákon by měl napovídat především těm, co mají málo zkušeností.

Jeden z poslaneckých návrhů směřuje také na úschovy ve smyslu rozdělení jejich omezení finančním limitem. A ve zdůvodnění zaznělo, že je potřeba rozlišovat velké a malé obchody s tím, že v malých obchodech má být umožněno poskytování úschovy realitnímu zprostředkovateli, ve velkých obchodech by měla být úschova svěřena profesionálům. Proti tomuto se musím také vymezit, či upřesnit svoji předchozí repliku. Jde o to, aby úschovy s přísnější regulací a administrativou nevytvářely dodatečné náklady za poplatky, aby se pak úschova výhradně u advokátů, notářů či bank nestala u drobných obchodních případů brzdou celého obchodu. Nastavení limitu tam však v tomto případě není řešením.

V návrhu pana poslance Zahradníka zazněl námět na zrušení celého § 4, tedy zrušení onoho omezení či regulace úschov s tím, že v tomto případě pak budou úschovy u makléřů zcela a bez regulace legální. Zároveň je to podmíněno cca 15násobným navýšením pojistného. Tady je nutno jednak uvést, že zrušení § 4 úschovy zcela neuvolní, neboť v předchozím paragrafu stojí, že úschovy může makléř pouze zprostředkovat. A § 4 na toto ustanovení logicky navazuje, když vysvětluje, co to znamená. Tady je potřeba ještě zdůraznit, že pojištění v žádném případě nemůže krýt záměrnou zpronevěru peněz. Pojištění vždycky kryje pouze pojistné škody, které by mohly vzniknout vůči klientovi, jako například že tam nechali při prohlídce puštěnou tekoucí vodu apod., to znamená, skutečně je to poškození, které tam vzniklo. Rozhodně ne zpronevěru.

V závěru mi dovolte se vyjádřit ke komplexnímu návrhu paní poslankyně Válkové. Ten zavádí regulací úschov, jejich evidenci, přísné sankce za porušení této regulace, a navíc dokonce srovnání takto regulovaných úschov na roveň úschov advokátů a notářů, a to z pohledu ochranných částek uložených na účtech bank pro případný krach banky, a to až na limit 2 x 100 000 eur. Nicméně musím znovu upozornit na administrativní náročnost na straně podnikatele a i na náročnost kontroly z pohledu úřadu. Advokátní komora, která provádí obdobný dozor nad úschovami advokátů, má jednodušší situaci, než budou mít živnostenské úřady. Ty by musely postupovat při pochybení makléře podle přestupkového zákona a případně odvolání pak řešit podle správního řádu. Já tedy s tímto pozměňovacím návrhem vyslovím nesouhlas, protože nevidím důvod, proč klientovi zdražit obchod přílišnou regulací způsobenou vyššími administrativními náklady.

Kolegyně, kolegové, ještě jednou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří jste se věnovali přípravě tohoto zákona. Dovolím si požádat o schválení vládní verze zákona s mými souhlasnými pozměňovacími návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To bylo závěrečné slovo navrhovatelky. Nyní se ptám, pan poslanec zpravodaj Nacher, nemá zájem o závěrečné slovo. Pan poslanec Dominik Feri za ústavně-právní výbor má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí a poté o pozměňujících návrzích. Takže svolám kolegy do sálu. Proceduru budeme řešit, až pokud nezamítneme.

Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

 

Pro ty, co právě dorazili, tak opakuji, že budeme hlasovat o zamítnutí návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 334 je přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 49, proti 87. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Takže nyní prosím o návrh procedury.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, přednesu vám návrh procedury, tak jak jsme to schválili na hospodářském výboru, s tím, že první hlasování by bylo o zamítnutí, to už jsme absolvovali. V této chvíli bychom měli hlasovat, poté by měly následovat legislativně technické návrhy. Ty jsou prosím pěkně tři, pak se k nim vrátím. Poté návrh, který najdete pod písmenem A, to je návrh ústavně-právního výboru. V případě, že by prošel, a ten se týká úschov, byly by nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem D, E1 spolu s E3 variantou 1 pana poslance Zahradníka a G pana poslance Feriho. Pak bychom přešli k pozměňovacímu návrhu pod písmenem B pana poslance Kalouse. Pokud by prošel, byly by nehlasovatelné dva návrhy pana poslance Dolínka, které najdete pod číslem C3365 1 a 3. Pak bychom se posunuli k poslanci Dolínkovi, kde to najdeme pod písmenem C3367.1, C3367.2 a C3366. Pak, pokud by neprošlo to B, by byly ty dva mnou už zmiňované návrhy pana poslance Dolínka 3365.1 a 3, potom 3365.2.***
Přihlásit/registrovat se do ISP