(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Skopeček, poté paní ministryně Schillerová s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Tak neodpustím si reagovat i na kolegu Blahu. V tom balíčku, který projednáváme, máme pozměňující - Bláhu, pardon, omlouvám se - máme pozměňující návrh, který zvyšuje limit pro registraci k dani z přidané hodnoty z milionu na dva. To bezesporu uznáte, že je věc, která podnikatelům velmi prospěje, protože řadě z nich sníží administrativní zatížení, a vy tedy můžete podnikání podpořit prostřednictvím tohoto našeho pozměňujícího návrhu, když už máte tak ta plná ústa.

K paní ministryni. Chtěl bych jí v jedné věci opravit. Ona říká, že umí Doing Business zpaměti. No, není úplně přesná. Měla pravdu v tom, že se zkoumá středně velká firma, ale neměla pravdu, že se zkoumá středně velká firma, která nemá zahraniční obchod, protože v rámci toho ukazatele Doing Business je právě i snadnost mezinárodně obchodní výměny - trading across boarders. Je tam ukazatel. Takže když chce paní ministryně přece jen ten ukazatel citovat z hlavy, tak ať si to nejdřív dostuduje, ať je to přesnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude mít možnost reagovat, případně se doplnit paní ministryně. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Oblast paying taxes modelová firma je taková, jak jsem ji popsala. Končím.

Vracím se ke složené daňové kvótě. Takže v čitateli máme celkový výběr daní, cel a poplatků. Ve jmenovateli máme HDP. Samozřejmě že občané vědí, že nerostou sazby. Oni vědí, že žádné sazby se nezvyšují, ale patří tam i lepší výběr daní. A ten jsme samozřejmě zabezpečili. Takže se část šedé ekonomiky přelila prostě z toho jmenovatele do čitatele, a proto nám vzrostla složená daňová kvóta. Prostě lépe vybíráme daně. To je celé jednoduché vysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní pan poslanec Bartošek. Děkuji, že se přihlásil elektronicky. Možná, než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Klaus, omlouvá se nám mezi 13. a 14. hodinou paní poslankyně Mračková Vildumetzová z důvodu návštěvy lékaře, omlouvá se nám pan poslanec Schwarzenberg mezi 12. a 19. hodinou z pracovních důvodů a z 1. 11. se z celého jednacího dne omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Golasowská.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Krátká reakce na pana poslance Kohoutka. Ten návrh zákona, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, je zde od května? Myslím že jo. To, že jste to nechtěli předřadit opakovaně v době, když to sem doputovalo, to, že jste to netlačili jako svoji prioritu, to je záležitostí opozice? To přece nemyslíte vážně. Sami dobře víte, že tento daňový balíček se započítává do rozpočtu příštího roku. To znamená, jestli jste to chtěli jako prioritu, měli jste to urgentně řešit v době, když to přišlo do Poslanecké sněmovny. Nyní, když jste tlačeni časem a my o tom chceme řádně diskutovat, tak přeci to je záležitost vaše, že jste to neměli jako prioritu, a ne opozice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Skopeček, poté další. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím bych se chtěl obrátit na pana poslance Bláhu, který tady říkal: Třicet let se tady zaštiťujete podnikateli, neudělali jste pro ně nic. Prostřednictvím předsedajícího pane poslanče, z těch třiceti let je těch šest posledních vašich. Proč pořád vystupujete jako opoziční strana, která se dere k vládě a udělá to lépe, než se dařilo nám, když už jste nám to mohli šest let předvést? A předvádíte co? Předvádíte zvyšování daní. Předvádíte zvyšování administrativy. To je všechno, co vůči podnikatelům předvádíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Španěl. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně. Já bych rád panu Skopečkovi tady představil kroky, které se dějí na... prostřednictvím pana předsedajícího, které se dějí na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ale samozřejmě tím i všem, kteří nechodí do toho podnikatelského prostředí, nechodí tam, kde se tvoří to, co se může udát. To znamená, že tady je deset bodů pro živnost a deset bodů pro podnikatele, na kterých MPO pracuje. Takže například podpora rodinného podnikání zjednoduší rozjezd, změny v zákonech jen dvakrát ročně. Konec daňovým výjimkám, jednotná databáze formulářů, všechny povinnosti a informace na jednom místě, omezení statistických průzkumů, jednodušší a nižší daně nejen pro firmy, kompenzace exekučních nákladů, vstřícnější stavební úřad, přívětivá legislativa, všechny povinnosti pro podnikatele na jednom místě, digitalizace formulářů, kontroly bez šikany, tzv. kontrolní web, na kterém pracujeme, už je to v širší podobě, kdy se diskutuje s jednotlivými úřady, jak to bude fungovat. Zahajují své podnikání bez bariér, rodinné podniky a další body, které vás určitě budou zajímat, pokud se dostavíte na jednotlivé komise nebo místa, kde se o tom bavíme a kde se to snažíme posunout. Takže je to jenom o vašem čase, o vaší iniciativě. Nikdo vám nebrání, abyste přišel do těch míst, kde můžete něco změnit. Ale tím, že tady budeme povídat, tak nezměníme vůbec nic jako předcházejících třicet let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Španěl, poté pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Pane kolego, já jsem členem rozpočtového výboru, věřte, že to je místo, kde se o podmínkách pro podnikání, o daňovém systému bavíme velmi detailně. Také jsem vás tam ještě nikdy neviděl a neusuzuji z toho, že by vás podnikatelské prostředí nezajímalo. Takže když dostanu pozvánku nebo když bude zajímavé téma, rád přijdu do vašeho výboru, do hospodářského, do podvýboru pro podnikání. Vůbec s tím nemám problém. Vás recipročně zvu na rozpočtový výbor, kde se také velmi podrobně o podmínkách podnikání bavíme. To je jedna věc.

K paní ministryni. I kdybych připustil na vteřinu, že se zlepšila efektivita výběru daně, tak by to přece měl být argument pro to, že není důvod díky tomu daně zvyšovat. Vy můžete říct tedy: nám se daří vybírat při stávajících sazbách více daní, je to skvělé, a díky tomu prostě můžeme daně snížit, protože abychom zachovali složenou daňovou kvótu na nízké úrovni, na konkurenceschopné úrovni v mezinárodním srovnání, tak my díky tomu, že lépe vybíráme a vybíráme více, si můžeme dovolit nižší sazby daně.

Koneckonců všichni si vzpomínáme, když se pan premiér, nebo ještě tehdy ministr financí Babiš snažil prosadit elektronickou evidenci tržeb, tak jeden z jeho hlavních argumentů, kterými tlačil i na své koaliční partnery, bylo přece argument toho, že pokud mi neschválíte EET a nezvýšíme efektivitu výběru daní, já budu nucen přistoupit ke zvýšení daní. Pokud mi schválíte EET a zvětšíme efektivitu výběru daní, tak já daně zvyšovat nebudu muset. A v jaké jsme dneska situaci? Máme EET, které Andrej Babiš prosadil, a máme i zvyšování daní a máme zvyšování složené daňové kvóty, která prostě je, a nevymluvíte to nikomu, ukazatelem toho, jak velké nadměrné břemeno musí nést český daňový poplatník, a to se prostě za vaší vlády zvyšuje. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Španěl s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Kalousek, poté pan místopředseda Okamura, poté paní ministryně Schillerová. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji. Dámy a pánové, já budu reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana Ferjenčíka. Ano, máte pravdu. Ne všechny naše pozměňovací návrhy byly smeteny ze stolu. Pozměňovací návrh o zvýšení základní slevy na poplatníka, nepřijal rozpočtový výbor stanovisko, takže nám byly smeteny ze stolu jenom ty dva zbývající pozměňovací návrhy. Přesto, nebo proto bych chtěl zde z tohoto místa poděkovat všem, kteří alespoň tento jeden náš pozměňovací návrh podpořili. A věřte, že my na klubu vyhodnotíme, protože víme, že jsou tam ještě další dobré pozměňovací návrhy, vyhodnotíme a podpoříme ty, které budou ve prospěch lidí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP