(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní poslanec Skopeček, poté poslanec Munzar, poté poslanec Bláha s faktickými poznámkami. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. K paní ministryni. Jsem rád, že tu to číslo, těch 400 miliard, zaznělo, protože ve světle toho čísla je přece o to šílenější, že jste se rozhodla vybrabčit rezervní fond po Fondu národního majetku. O to šílenější je, že součástí toho daňového balíčku je snaha vybrabčit i rezervy pojišťoven. 400 miliard korun navíc, a přesto nejste schopni navrhnout státní rozpočet byť o korunu s nižším deficitem a ještě přicházíte s tím, že chcete zvyšovat daně. Tak kolik byste musela vybrat miliard navíc, abyste tohle nedělala? 500? 600? Bilion?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já budu reagovat na pana kolegu Bláhu, mého kolegu z podvýboru pro podnikatelské prostředí, vaším prostřednictvím. Je pravda, že Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje třeba na nějakém sladění formulářů a podobně. Ale zákon, který tady nějakým způsobem přispěl k zlepšení podnikatelského prostředí, jsme tady prosazovali přece společně. Nebudu teď říkat, kdo víc, kdo míň, ale společně jsme tady prosadili zákon, který znamená, že účinnost zákona bude pouze dvakrát do roka, zákon, který dává povinnost dávat jako přílohu tabulku povinností pro subjekty v naší ekonomice, podnikatelské subjekty a podobně. Nicméně ve finále bohužel vidíme, celkově, že podnikatelské prostředí se bohužel celkově zhoršuje, nikoliv zlepšuje za posledních šest let. A to je tím, že de facto s každým daňovým zákonem přichází zmenšování tolerance a zvyšování přísnosti ze strany státu.

My jsme včera na podnikatelském prostředí podvýboru jednali o daňovém řádu. A zase je tam minimálně jedno opatření, které jde proti podnikatelům, které prodlužuje lhůtu na vrácení nadměrných odpočtů DPH o 15 dnů, z 30 na 45 dnů. To také negativně zasáhne. To znamená, v každém zákoně, který jde od této vlády, najdeme nějaký prvek, který zhoršuje podnikatelské prostředí, nikoliv zlepšuje. Proto se na mě nezlobte, ale desatero, které jste tady přečetl a které jsme probírali svého času na podvýboru pro podnikatelské prostředí, pokud to fakticky nenastane v zákonech a nezmění se tady prostředí díky zvětšení, a ne zhoršování tolerance vůči podnikatelům v zákonech, tak se tady podnikatelské prostředí nezlepší. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní poslanec Bláha, v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za slovo. Snad už naposled. Nechal jsem si tady tužku, tak už si ji aspoň odnesu. Opravdu já ani většina podnikatelů v ANO není spokojena s tím, jaký je stav v podnikatelském prostředí. A proto jsme tady, abychom s tím něco udělali. Ale jenom o tom nemluvíme, ale něco děláme. To, co se tady stalo za posledních 30 let, tak to je ten dnešní stav, z toho vycházíme a ten musíme změnit. To, kdo to zavinil, můžeme hodit za hlavu. A já jsem s otevřenou náručí připraven na to, pojďme na tom spolupracovat. Nemusíme o tom tady jenom mluvit, ale pojďme za ty dveře a tam pojďme dělat ty konkrétní kroky.

A co se týče daní, tak opravdu mně jako podnikateli obrovsky pomohlo, že se snížilo třeba DPH na jídla. Že se snížilo DPH v tom případě, když přišel někdo do cukrárny, tak jsem mu na ten talířek musel dát zákusek s 21% daní, kdežto domů s 15%. A rozhodně nám pomůže to, že se zase sníží daň na jídlo na 10 %. Všichni na to čekáme. A věřte tomu, že i díky tomu je hromada černé práce, protože to, co se tady udělalo za posledních 30 let, kdy se zvedly neúměrně DPH právě na potraviny a na jídlo, tak to mělo za následek šedou ekonomiku v tomto oboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A je zde ještě s faktickou poznámkou poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Víte, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana předsedajícího, ono je to s tím DPH stejné jako s tím časovým omezením. Tady byl poctivý pokus o penzijní reformu, který se vládním stranám nezdál, proto ho zrušily s tím, že předloží svoji alternativu. Alternativu nepředložily, ale to jediné, co nezrušily, bylo, že nezrušily ono zvýšení DPH, z jehož inkasa se měly krýt náklady té penzijní reformy, protože to je poměrně nákladné. Obě dvě vládní strany, obě dvě vládní strany penzijní reformu zrušily, samy už žádnou nezavedou, ale to vyšší inkaso určené k financování penzijní reformy si ponechaly, místo aby to tedy snížily zpátky, a platí z toho něco úplně jiného. To je, promiňte, to je mnohem větší chucpe než financovat penzijní reformu ze zvýšené sazby DPH.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pane poslanče, v tuto chvíli jste přihlášený do obecné rozpravy, takže já bych vám znovu dal slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem, aniž bych uplatňoval své přednostní právo, tak jsem trpělivě čekal na konec diskuse, abych mohl vystoupit a požádat vás o podporu některých svých pozměňovacích návrhů. Proto pevně doufám a prosím o pochopení, že i vy budete mít trpělivost se mnou, protože můj diskusní příspěvek nebude patřit k těm nejkratším.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás rovnou přeruším a požádám sněmovnu o klid. Čeká nás ještě nějaká část tohoto jednání, tak prosím, abychom pokračovali v klidu. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Rád bych připomněl, že jsem předložil dva pozměňovací návrhy, z nichž ani jeden rozpočtový výbor nedoporučil, ale přesto bych vám chtěl vysvětlit, proč oba dva tyto pozměňovací návrhy za podporu stojí.

Začnu u návrhu, který se týká vypuštění té části, která chce zdanit technické rezervy pojišťoven. A zde dodávám, že kromě svého pozměňovacího návrhu tedy apeluji, pokud byste tento pozměňovací návrh přijmout nemohli nebo nechtěli, apeluji jako na náhradní variantu přijetí pozměňovacího návrhu poslankyně Kovářové, který doporučil rozpočtový výbor na rozdíl od toho mého a který vzhledem k diskusi o technických rezervách pojišťoven i já pokládám za přijatelný kompromis.

Chtěl bych se v tomto případě vypořádat s nepravdou, která je nám předkládána, že technické rezervy pojišťoven byly regulovány vždy a teprve pozměňovací návrh poslance Suchánka, který reprezentoval lobby pojišťoven, něco takového zrušil, a vládní návrh to vrací do těch původních kolejí. Tak to, prosím pěkně, není pravda. Životní pojištění, rezervy životního pojištění nebyly nikdy zákonem omezeny. Ano, pozměňovací návrh poslance, tehdy předsedy rozpočtového výboru Suchánka zrušil i omezení u neživotního pojištění. Ale u životního pojištění, což jsou dvě třetiny portfolia pojišťoven, tato regulace nebyla uplatňována nikdy. Pojišťovny si to upravovaly na základě svých interních směrnic, na základě svých vnitřních kolaterálů a především po dohodě s regulátorem, kterým bylo nejprve Ministerstvo financí a po integraci regulační úlohy do České národní banky potom Česká národní banka. Ale nikdy rezervy na životní pojistky nebyly regulovány. S tímto precedentem přichází teprve vládní návrh, který chce regulovat nejenom neživotní pojištění, s tím bych se ještě smířil, ale nesmířím se s oním částečným znehodnocením 5,5 milionu pojistek lidí, kteří uzavřeli životní pojištění v dobré víře ve férovost našeho právního prostředí. (V sále je silný hluk.)

Tedy prosím o podporu buď svého pozměňovacího návrhu, nebo alespoň o podporu návrhu poslankyně Kovářové.

Druhou nepravdou, s kterou bych se rád vypořádal a na základě níž vás rovněž... Už to neuřvu, pane předsedající. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP