(14.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já vám rozumím, na druhou stranu je 14 hodin, takže jsme vyčerpali čas, který je určený, nebo vyhrazený pro projednávání zákonů v třetích čteních, takže já vás musím přerušit. Stejně tak musím...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já to respektuji, snad to do Vánoc stihnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Snad ano, nicméně já vás přerušuji - tedy přerušuji pana poslance Kalouska v jeho vystoupení, přerušuji rozpravu a přerušuji tento bod. Již dříve se mi s přednostním právem mezi body přihlásil pan předseda Faltýnek, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu procedurálně navrhl přerušení 36. schůze s tím, že by schůze pokračovala v pátek 1. listopadu v 10.30 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já myslím, že jsme ten návrh všichni slyšeli, to je hlasovatelné, a připomenu, že na pátek na 9. hodinu je svolána již 37. schůze Poslanecké sněmovny. Nicméně je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Nicméně to nám nebrání odročit na stejný den v 10.30 tuto schůzi.

 

Takže až se nám počet přihlášených ustálí... (vyčkává), což se zřejmě již stalo, tak já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro odročení na daný čas. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 7 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 84, proti 36 (na světelné tabuli 38).

 

Takže pokud nebude žádná kontrola hlasování, tak bych konstatoval, že jsme tedy tuto schůzi odročili na tento pátek v 10.30 hodin. V pátek v 9 hodin bude začínat 37. schůze, což je mimořádně svolaná schůze k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a v 10.30 by potom následovala tato schůze.

Já vám děkuji. Tato schůze je přerušena a uvidíme se v pátek.

 

(Schůze přerušena ve 14.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP