Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

180.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
/sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 12. září tohoto roku na 34. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen po vystoupení navrhovatele. Navrhovatele, kterého zastupoval ministr Tomáš Petříček, dnes z pověření předsedy vlády bude zastupovat pan ministr Adam Vojtěch. Usnesení zahraničního výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 235/1. Usnesení ústavně-právního výboru je sněmovním tiskem 235/2.

Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Strýčka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto vládním návrhem zákona se zabýval i zahraniční výbor, který na své 26. schůzi ze dne 21. února 2019 zaujal následující usnesení:

"Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna České republiky dává souhlas k ratifikaci změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Tímto materiálem se také zabýval ústavně-právní výbor. Zpravodajem ústavně-právního výboru je pan poslanec Marek Benda, který není přítomen. Prosím některého z členů ústavně-právního výboru, aby nás seznámil s usnesením výboru. (Hlásí se poslanec Strýček.) Výborně, pane poslanče Strýčku, prosím, udělejte to, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Jak už bylo řečeno, tímto návrhem vládního zákona se zabýval i ústavně-právní výbor, který na své 38. schůzi zaujal následující usnesení:

"Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární pana Martina Smolka, zpravodajské zprávě poslance Marka Bendy a po rozpravě ústavně-právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijal následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi ústavně-právního výboru."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji, a v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Strýček.

 

Poslanec Jiří Strýček: Chtěl bych zdůraznit, že schvalujeme ústavní zákon, takže tady bude třeba třípětinová většina poslanců.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, určitě, počítám s tím, je potřeba i nastavit potřebný počet hlasů pro hlasování. A nejprve dokončíme rozpravu. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále přítomni.

Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů, což je 120 v tomto případě. Děkuji. A nyní jsme snad připraveni na hlasování. Je zde zájem o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Ještě jednou přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu."

Můžeme hlasovat a musíme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 81, z přítomných 135 pro 101 poslanců, proti 17. Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá z dnešního jednání od 11.30 do 13 hodin z osobních důvodů.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo 171. Prosím váženou Sněmovnu o klid! Budeme se věnovat bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP