Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

175.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně
stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017
/sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec. Už je připraven, prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, teď zase chvilku o zvířátkách. Ale bude to stručné, protože jsem více rozváděl Bonnskou úmluvu v rámci prvního čtení. Jenom připomenu, že předmětem tohoto návrhu je souhlas České republiky s ratifikací změny příloh I a II této úmluvy, a zasedání v Manile právě rozhodlo o zařazení nových druhů, konkrétně 34 nových druhů živočichů do přílohy I a II. Jedná se konkrétně o 12 druhů savců, 16 druhů ptáků a 6 druhů ryb, ale České republiky se týkají pouze dva druhy, konkrétně je to ťuhýk šedý a ťuhýk menší. A oba už jsou - jsem rád, že ťuhýci vyloudili úsměv na vašich tvářích - ale oba už jsou chráněni právem na národní úrovni, tedy stávajícím platným právním řádem České republiky, a tudíž tento nový stupeň ochrany pro nás neznamená žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru. A proto vás žádám a prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Michala Ratiborského, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 248/1. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor na své 27. schůzi přijal toto usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých v Manile dne 28. října 2017;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se podívám, jestli se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Nemáte zájem. Takže já zagonguji, jelikož přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Tentokrát koukám, že jsme tady v plném počtu, přikročíme k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno 150 poslanců, pro 127, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní přečtu nějaké omluvy. O prodloužení omluvy žádá pan poslanec Dolínek, a to z důvodu jednání, do 13 hodin. Pan poslanec Radek Holomčík se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Skopeček se omlouvá z dnešního jednání od 9 hodin do 11.50 z pracovních důvodů, takže to je dodatečná záležitost. Dále se omlouvá pan ministr Karel Havlíček dnes od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A dále se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík a to dnes od 12.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

 

A nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP