(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Pan premiér mně odpověděl. Já mu za to děkuji, ale myslím, že ta odpověď je jasná pro všechny, kdo tady sedí. Vždyť je to strašně složitý systém, který stojí strašně moc peněz. Všechny ty kontroly, které musíte dělat, zatěžujete Finanční správu nějakým instrumentem, který je úplně zbytečný.

A ptal jsem se vás ještě na jednu podotázku. Vy tvrdíte lidem ve své argumentaci u daňového balíčku, že Sportka je hazard, zdaníte Sportku vyšší zátěží daňovou, a tady u Účtenkovky sami ten instrument zavedete. Chcete, aby lidi sázeli? Aby někde na serverech hledali, kde se dají skoupit nějaké účtenky, a potom tvrdíte, jak jste to napravili limitem 500 účtenek? Vždyť to je šíleně vysoké číslo. A říkají to všichni odborníci. Pět set účtenek znamená třeba pět set falešných účtenek, které se dají do systému nahlásit.

Já se ptám, jestli opravdu máte po těch dvou letech pocit, že ta Účtenkovka má nějaký smysl, jenom nezatěžuje, nestojí peníze, nezdržuje třeba i Finanční správu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a reagovat bude pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ještě jednou. Účtenkovka je podpůrný produkt na EET, který vynesl 33 miliard vyšších příjmů do rozpočtu. 33 miliard. A co se týká zdanění Sazky, prosím vás, návrh Ministerstva financí nebyl na zdanění tak, jak bylo přijato. A paní ministryně financí se i zdržela, takže to musíte reklamovat u někoho jiného. To nebyl návrh Ministerstva financí ani návrh vlády, tak jak byl přijat tady ve Sněmovně. Takže to musíte mluvit s někým jiným.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím jsme vyčerpali tuto interpelaci a s další interpelací vystoupí paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Valenta. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, já se na vás obracím ohledně rozpočtu státních hmotných rezerv. Správa státních hmotných rezerv při projednávání rozpočtu vlastně říkala, že nemá dostatek zdrojů na nákup a obnovu těch nezbytných věcí, které pro krizové stavy má mít. Víte, že byla velká diskuse ohledně prodeje kovů, kde se počítá s prodejem kovů téměř za 2 miliardy korun, ale již se nepočítá s nákupem té náhrady, která pravděpodobně v podobě slitin bude potřeba. Ale když jsem se podívala na detaily situace v oblasti státních hmotných rezerv a Správy státních hmotných rezerv, tak i z veřejných informací vyplývá, že ropu máme místo na 90 dní na 84 dní, potraviny máme na 1,3 dne místo na požadovaných 15 dní, jak chce Ministerstvo zemědělství, nemáme dostatek prostředků na cisterny v boji se suchem, nemáme na nákupy na boj proti africkému moru v oblasti veteriny, ale především - a to mě tedy nejvíc zaskočilo a musím říct, že vím, že je to dlouhodobé, a je to asi chyba Ministerstva zdravotnictví - nemáme léky. Zatímco Polsko má několik tisíc druhů léků ve svých státních hmotných rezervách, tak my máme pouze antivirotikum Tamiflu. A já tuto situaci považuji za riskantní.

Role státu je opravdu zajišťovat obyvatelstvo a chod státu v krizových situacích a já mám obavy, že ve chvíli, kdy je to takto nastaveno a není dostatek finančních prostředků na obnovu, ale i na tyto základní funkce, to znamená, potraviny, léky, vodu, že je to selhávání státu. Já jsem vás chtěla poprosit, pane premiére, abyste se na tuto oblast podíval a zajistil, že budeme mít dostatek těchto základních prostředků. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení času a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem se státními hmotnými rezervami zabýval hned, jak jsem zjistil, že stát blokuje tolik peněz ve věcech, které podle mého názoru nikdy nebude potřebovat. A samozřejmě tato věc je ve vyhrazeném režimu, takže nemůžu o tom mluvit do detailu.

Já jsem jako ministr financí hlavně bojoval proti tomu, aby si ředitel Státních hmotných rezerv nakoupil 100 tisíc sladké ropy z Ruska, má rád sladkou ropu. To jsme měli obrovské souboje v rámci koalice a naštěstí jsem to ustál, protože když si uvědomíte tu situaci, kdyby se něco stalo, byla by válka, tak co bychom asi potřebovali? Asi kerosin, letecký benzin, asi naftu, asi benzin, ale my už nemáme ty rafinérie, takže nevím, co s tou ropou bychom dělali.

A já jsem se v minulosti pokoušel, abychom zkrátka se na to podívali, abychom si řekli, co je potřeba. Státní hmotné rezervy stále obměňují ty své zásoby, stále tam někdo soutěží, a jestli ta činnost celkově má smysl. A samozřejmě státní hmotné rezervy mají obrovský smysl. Bylo to důležité v rámci, když jsme měli povodně 1997 nebo 2002 nebo 2013. A teď konečně jsme dospěli k názoru, že jsou tam zkrátka položky, a to jsou ty kovy - prosím vás, některé ty kovy jsou tam z roku 1970. 1970, to je téměř padesát let.

Takže v současné době je finalizován materiál o prodeji kovů, které dosud byly drženy v hmotných rezervách, ale nebyly v minulosti použity k řešení žádné krizové situace. Tento materiál by měla projednat Bezpečnostní rada státu dne 9. prosince 2019 a následně schválit vláda. Je to první krok na cestě, která by měla vést k celkové modernizaci a zefektivnění oblasti hmotných rezerv. Jsem přesvědčen o tom, že koncept držení základních kovů je překonaný, a proto jsem... to ne, jsem i já, ale to bylo na návrh ministra Havlíčka, bylo rozhodnuto o jejich postupném prodeji. A to není zlato, prosím vás. To není zlato. Zlaté rezervy nám prodal jeden stávající europoslanec, když tam seděl v České národní bance, a přišli jsme o 30 miliard. Tak blbě to prodali. Takže to není zlato, to jsou kovy a nevím, co bychom s nimi tedy dělali.

Příjmy z těch kovů jsou 600 milionů, ano, příští rok, v roce 2021 by pak z prodeje kovů mělo být odvedeno do státního rozpočtu dalších 1,6 miliardy korun, takže celkem 2,2 miliardy. A na co máme kovy za 2,2 miliardy, když potřebujeme peníze? Určitě jste také načetla nějaké pozměňováky. A na co máme ty kovy? Nechápu. Nesmysl. Nevím, co bychom s nimi dělali.

Materiál o prodeji kovů obsahuje stručné teze, jakým směrem by se hmotné rezervy měly do budoucna vyvíjet. Dá se ocenit, jak SSHR zvládla nedávno krizovou situaci s kontaminovanou ropou, nicméně je třeba se podívat na jednotlivé položky státních hmotných rezerv optikou, nakolik odpovídají současným aktuálním hrozbám 21. století. Je zřejmé, že v minulosti jednotlivá ministerstva řešila separátně pouze své vlastní, úzce resortní zájmy, snažila se své položky navýšit, nikoliv nahradit přežilé položky moderními. Ale tam je stále obměna, tam stále kupuje nějaké konzervy a já nevím co všechno a v podstatě měli bychom udělat celkovou revizi.

Ministerstvo průmyslu a obchodu sice zastupuje státní hmotné rezervy ve vládě, avšak spektrum komodit státních hmotných rezerv bude revidováno všemi dotčenými resorty, pro které jsou hmotné rezervy ochraňovány, zejména Ministerstvem zemědělství, které má v gesci potravinovou bezpečnost, a Ministerstvem obrany. A detaily hmotných rezerv jsou projednávány v utajovaném režimu, takže nechci dopodrobna, ale já se podívám na ty léky, o kterých jste mluvila. To jsme neřešili. Já si jenom pamatuji na to Tamiflu, jak jsme tady měli tu hysterii, potom jsme toho nakoupili, já nevím, za kolik stamilionů, jsme to potom vyhodili. (Předsedající: Váš čas, pane premiére.) Takže podívám se na léky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP