(15.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další interpelace pan poslanec Lukáš Kolářík. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, připravovaný Národní investiční plán, který jsme získali, identifikuje prioritní osy investic a hned na druhém místě je takzvaná digitální komunikace. Plán konstatuje, že již je připraveno více než 700 projektů na digitalizaci státní správy.

Můj první dotaz tedy směřuje k těmto projektům, konkrétně, zda je možné tento ucelený seznam někde získat nebo vidět. V přehledu investičních projektů v rámci tohoto národního plánu, který máme k dispozici, a jak jsme se dnes dozvěděli, že se jedná o nějaký draft, což mě vcelku potěšilo, že tam ty projekty pravděpodobně ještě doputují, je jich uvedena jenom nepatrná část z deklarovaných 700.

Druhá část mé otázky směřuje k tématu kybernetické bezpečnosti. Tento plán mimo jiné o kybernetické bezpečnosti uvádí, že - a teď cituji: "důvěru a bezpečnost je nutné stejnou měrou zajistit napříč všemi sektory". Ale přiložený seznam projektů tomu ovšem neodpovídá. Z oblasti kybernetické bezpečnosti je tam pouze pět projektů. Nutno tedy podotknout, že všechny smysluplné: Kybernetická bezpečnost dle zákona 181 - téměř miliarda, bezpečnost policie - 396 mil., kybernetická bezpečnost Thomayerovy nemocnice - 157 mil. a Fakultní nemocnice Ostrava - 371. To chápu. Chápu zvýšené výdaje na kybernetickou bezpečnost u Ministerstva vnitra i u Ministerstva zdravotnictví a u nemocnic. Ale chtěl bych se zeptat, jak bude tato otázka kybernetické bezpečnosti řešena i u dalších rezortů, protože o těch tam žádná zmínka není. Zároveň mi přijde i zvláštní, že jsou velmi vysoké výdaje na kybernetickou bezpečnost u dvou nemocnic. Proč jsou ty výdaje tak vysoké? Jestli se vymění celý IT tým v těch nemocnicích, nebo proč je to tak velká částka a proč nejsou podobné investice naplánovány i u ostatních srovnatelných nemocnic? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám taky děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: To, že to ten antibabišovský deník pokoutně někde sehnal, slouží k tomu, že teď jste mě vlastně navedl na to, co tam nemá být, protože já jsem jasně řekl, že to je beton. Takže cyber security tam vůbec nemá být, IT tam není. To jsou všechno měkké věci, takže to dáme pryč. Já jsem tady před chvíli četl - vy jste také občan České republiky, ne? Tady říkám: na závěr bych rád vyzval vás, všechny občany naší země, abyste nás informovali... a tak dále, takže je to prosím vás k diskusi. To není na to, abyste nás teď za to dva roky kritizovali. To je na to, abychom to nějak dodělali společně.

Já vám děkuji za tu připomínku. Cyber security je samozřejmě velký problém. Máme celkem dost málo funkčních institucí: NÚKIB, který sice světově varuje, ale není schopen nám nějak zásadním způsobem pomoci v rámci České republiky. Máme tady asi 165 kritických infrastruktur, které jsou státní a soukromé a které samozřejmě musíme ochránit a měli jsme v minulosti problémy. Samozřejmě toto tam nepatří, to tam dalo Ministerstvo zdravotnictví, ostatní to tam nemají, takže to dáme pryč, protože to skutečně není, a dobře, že o tom mluvíte, já to tam i napíšu, že tam nejsou softwary a cyber. To tam není. A tohle řešíme zvlášť.

Na základě varování NÚKIBu se de facto udělaly audity, které nám mají říct, kde je nějaké ohrožení, kolik je třeba investovat. A samozřejmě zatím jsme z NÚKIBu dostávali jenom hausnumera. Nejdřív jsme dostali 3,5 mld, teď naposledy jsme dostali 600 mil., takže se v tom snažíme nějak zorientovat, protože samozřejmě na základě toho varování ministři chtěli nějakou kuchařku, nějaké instrukce. Ten úřad nebyl schopen nám de facto nic říct. Je pikantní, že každý týden nějaká významná členská země Evropské unie říká "my chceme s Huawei" - Velká Británie, Německo, teď Francie a tak dále. Takže je škoda, že Evropská unie to neřešila jednotně a každý stát si to řeší nějakým způsobem. Ale já s vámi souhlasím, že je to velice důležité. A samozřejmě pokud máte zájem, a myslím si, že to asi není tajné, tak vám můžeme ukázat ten cyber plán, ale ten není součástí Národního investičního plánu, protože tam to samozřejmě není o stavebním povolení, není to o tom betonu. A proto jsem to tam nechtěl. A to, že jste to tam objevil, tak super, aspoň k něčemu ten antibabišovský deník přispěl. Já vám děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. V tomto úplně nesouhlasím, že by kybernetická bezpečnost nebyla tvrdý projekt a že se jedná o měkký. Chápu, že říkáte, že v projektu měl být jenom beton, v tom případě to smysl dává, ale pokud to měly být tvrdé projekty, tak i kybernetická bezpečnost často v sobě obnáší nákup hardwaru a výměny datových sítí a to si myslím, že je tvrdý projekt.

Zároveň k NÚKIBu. Ten jste tady zmínil. Jeho činnost, si myslím, že je i částečně paralyzovaná tím, že nemá takové prostředky, které by měl mít. Je tam pořád závislost na Národním bezpečnostním úřadu v infrastruktuře. Nemůžou si dovolit zaplatit kvalitní lidi. Takže to bych možná využil jako příležitost a zeptal se, jestli podpoříte můj pozměňovací návrh k rozpočtu, kde je vlastně pár drobných - 80 mil. korun bych mu chtěl přidat, aby mohl svoji činnost plnit ještě lépe.

Děkuji za to, že vnímáte kyberbezpečnost jako důležitou, což je dobře. Jsem rád, že to tak vnímáte. A samozřejmě tady zazněla nabídka. (Předsedající upozorňuje na čas.) Chtěl bych říct, že mám kdyžtak zájem o nějaké nahlédnutí do vašeho kyberbezpečnostního projektu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda vlády bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Určitě můžeme zvlášť udělat nějaký cyber plán. Ale co se týká paralýzy NÚKIBu, paní ministryně, sedněte si u nás (k právě přicházející ministryni financí Schillerové) a teď poslouchejte. Tady si pan poslanec stěžuje, že NÚKIB má málo peněz. A my jsme mu napsali dopis. Já vám můžu říct, že naše vláda, která je koaliční, ne vždy hlasuje jednotně, ale kdybychom měli hlasovat o tom, kdo paralyzuje NÚKIB, tak bychom hlasovali jednotně. A víte, kdo to je? Pan ředitel. Já vám děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Podle § 111 jednacího řádu interpelace na předsedu vlády končí v 16.00. Už tedy není prostor pro to, abychom vyhověli další interpelaci. Já s dovolením využiji ten čas a přečtu několik omluv, které dodatečně přišly: omlouvá se pan poslanec Jiří Kohoutek od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Dana Balcarová od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jaroslav Bžoch mezi 16. a 18. hodinou z pracovních důvodů.

Není-li námitky proti tomu, že bychom zahájili interpelace na ostatní členy vlády o dvě minutky dříve, tak můžeme začít. Jako prvního tedy vyzývám pana poslance Ondřeje Profanta, aby přednesl interpelaci na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Stanislav Blaha a současně předávám řízení schůze.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane místopředsedo vlády, já jsem si přečetl připravovaný Národní investiční plán, který obsahuje velké množství projektů v rámci rezortu Ministerstva vnitra. Zaujal mě investiční záměr Informační systém interní komunikace IROP za 354 mil. korun. Rád bych se zeptal, co tento investiční projekt obsahuje, zda se jedná o interní systém pouze pro Ministerstvo vnitra, nebo bude sloužit napříč veřejnou správou, a v neposlední řadě, v jakém vztahu je se spisovou službou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP