(16.00 hodin)
(pokračuje Profant)

Dále bych se rád zeptal na připravované IT projekty napříč rezorty. Mnoho z nich má v plánu obnovu hardwaru a softwaru IT infrastruktury a serverů, případně výstavbu datacenter. Chtěl bych se zeptat, zda je již v těchto projektech počítáno s existencí nedávno schváleného eGovernment cloudu, který by měl právě přístup k podobným projektům změnit a zlevnit, protože infrastruktura bude moci být sdílená pro celou veřejnou správu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr je, pokud vím, žádně omluven, takže odpoví na vaši interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Ještě vás tady seznámím s nějakými omluvami, které jsem tady nalezl. Paní poslankyně Mauritzová se nám omlouvá z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Vondrák se omlouvá mezi 14.30 a 18.15 hodin z důvodu jednání, pan poslanec Vymazal se omlouvá mezi 12. a 13. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Onderka se omlouvá na celý jednací den z pracovních důvodů, paní poslankyně Procházková se omlouvá mezi 14.30 a 21. hodinou z důvodu nemoci a pan poslanec Mališ se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní tedy, protože pan poslanec Blaha svoji interpelaci stáhl, tak prosím pana poslance Polanského, který by měl nyní interpelovat ve věci Národního investičního plánu pana ministra Kremlíka. Pokud zde pan poslanec Polanský není přítomen, tak nemůžeme jeho interpelaci projednávat, ta propadá, a prosím paní poslankyni Richterovou, která je přítomna, a přednese interpelaci na paní ministryni Maláčovou ve věci dlouhodobých pěstounů. Připraví se paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Je mi velmi líto, že tady paní ministryně už opět není. Bohužel je to čím dál častější, že Ministerstvo práce není možné interpelovat osobně.

Já jsem se tématu dlouhodobých pěstounů věnovala už několikrát. Jde totiž o to, že to je základ vlastně nějaké rodinné péče o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat u vlastních rodičů. A bohužel naše země ani nemá jednotnou databázi volných dlouhodobých pěstounů, případně rodin pěstounských, které jsou v nějaké přípravě a mohly by být brzy k dispozici. Ptala jsem se na to v průběhu posledního roku již dvakrát a dozvěděla jsem se naposledy před měsícem, že do doby, než dojde k realizaci nějakého obsáhlého informačního systému, lze vytvořit alespoň jednoduchou centrální databázi na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí. Já to chci takto odcitovat, že oficiální odpověď je, že lze vytvořit jednoduchou databázi těch osob. Ano, to vím také, že lze. To si asi umí představit každý z nás, kdo tady je, akorát jde o to, zda to MPSV udělá.

Ta otázka je, jestli poté, co registr přechodných pěstounů vytvořil Olomoucký kraj, čili je to dobrovolná aktivita jiné úrovně státní správy, jestli ten náš centrální orgán, ministerstvo, si alespoň udělá přehled, kolik a kde je jakým způsobem volných či obsazených dlouhodobých pěstounů, a jestli tím pádem umožní dětem, pro něž se pěstounské rodiny hledají, aby se k nim rychleji dostaly. To je ta jednoduchá otázka, na kterou chci od MPSV odpověď. Zařídíte to? Uděláte centrální evidenci?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Váš čas vypršel. Děkuji za přesné dodržení času. Paní ministryně v souladu s jednacím řádem odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

Nyní by měla interpelovat paní poslankyně Balcarová ve věci Národního investičního plánu resortu Ministerstva životního prostředí, ale paní poslankyně tu není, takže interpelace propadá. A já prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci velký bazar hmotných rezerv České republiky. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás s kauzou rozprodeje kovů ze skladů státních hmotných rezerv. Ptám se, o co tady vládě, potažmo Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu jde. Říkáte, že rezervy kovů jsou přežitek a že je potřeba aktualizovat zásoby na současné potřeby. Jaksi vám to ale dohromady nezapadá. Až nyní se od vás dozvídáme, že si na státní hmotné rezervy posvítíte a zpracujete analýzu. Přitom už ale ve státním rozpočtu máte rozprodej kovů za 2 miliardy daný, tedy myslím na příští rok a další. Nedělá se první analýza, a až po jejím hodnocení se majetek prodá a počítá se s příjmy z jeho prodeje?

Zároveň tvrdíte, že nemáme v České republice zpracovatelský průmysl, který by kovy zpracoval. Poněkud silné vyjádření od ministra, který za průmysl zodpovídá! Chcete nám říci, že v případě krize nemáme na území České republiky hutě a ocelárny, které by si s těmito kovy poradily?

Dále říkáte, že by se měly tyto zásoby nahradit novými, ale peníze na to státním hmotným rezervám nenecháváte. Odvedete ty 2 miliardy do rozpočtu, kde se rozpustí, a myslím si, že se vláda bude ošívat, když na doplnění hmotných rezerv nejsou v rozpočtu peníze. Aby toho nebylo málo, přece dříve, než se hmotné rezervy prodají, tak ministerstvo, které za ně zodpovídá, tedy to vaše, musí změnit svůj krizový plán. Z tohoto plánu vyplývá tato potřeba kovů. Už jste zadal změnu krizového plánu ministerstva, nebo v tomto případě čekáte až na výsledky analýzy? Není přece možné, aby se kovy nejdříve prodaly, a až potom se měnily krizové plány. Nebo se mýlím? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan ministr bude odpovídat. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně další. Děkuji za dotaz. A vy jste ukončila svůj dotaz: nebo se snad mýlím? Domnívám se, že se mýlíte, protože kovy a diskuze o jejich rozprodeji začala dávno předtím, než jsem byl na tomto rezortu. Dokonce už o tom bylo rozhodnuto. Bylo o tom rozhodnuto před mnoha lety právě z důvodu toho, že se dospělo k závěru, že kovy nejenom že nebyly nikdy využity, ale tyto kovy, podotýkám, nikoliv vzácné kovy, ale kovy jsou skutečně přežité. Dospělo se k tomu zcela jednoznačně, a protože tenkrát, když bylo rozhodnuto, že se prodají, neodpovídala cena těch kovů světovým burzám a nákupní ceně, prostě a jednoduše v té době šly dolů, tak se nakonec rozhodlo, že by tam byl příliš velký rozdíl mezi cenou pořizovací a cenou prodejní, tak se od toho ustoupilo. Od té doby si to všichni přehazovali jako horký brambor. Vědělo se, že kovy nepotřebujeme, že tam jsou v hodnotě 2 až 2,5 miliard korun - záleží na tom, jaká vždycky byla cena v té době na světových trzích. A to je to, co my chceme změnit.

To není dneska o analýze. My tu analýzu ve smyslu průmyslu máme hotovou. Kovy skutečně pro průmysl nepotřebujeme. My dneska diskutujeme i s Ministerstvem obrany, jestli není něco, co by oni z toho potřebovali, a zatím se nic neobjevilo, co by potřebovalo Ministerstvo obrany, nicméně na příští rok jsme dali výprodej v hodnotě 600 milionů korun. Toto všechno teď budeme diskutovat na Bezpečnostní radě státu. Ta jede v nějakém režimu, čili já teď tady nechci prostě říkat, co všechno je ve struktuře toho skladu, ani bohužel nemůžu toto říkat, ale principiálně budeme diskutovat to, v jakém režimu se ty kovy budou vyprodávat. Na to nepotřebujeme v tuto chvíli analýzu.

Co je pravda, to je věc jiná, je to, co se za to bude kupovat. To smysl dává. A já bych se nedíval dneska pouze na kovy, protože náš rezort je správcem ve smyslu toho, že přes něj se diskutuje správa hmotných rezerv, ale neodpovídáme za potravinové zásoby ani za mobilizační zásoby, pouze za zásoby ropy a za zásoby kovů. Zásoby ropy nechceme v tuto chvíli komentovat, jedou v nějakém režimu, podle našeho názoru v režimu správném. Zásoby kovů kritizujeme, protože tvrdíme, že jsou v tuto chvíli nepotřebné. V této době skutečně kovy pro průmysl využitelné nejsou, ale diskutujme o tom, jestli tam třeba může být lithium, jestli tam nemůže být třeba tantal nebo něco podobného. A to jsou takové názory, které v tuto chvíli objevují. Nicméně abychom to mohli udělat, tak se nejdřív musí vzít a vyprodat a teprve poté se může pořídit něco dalšího. To, že vyprodáváme, neznamená, že tam nebude nikdy nic dalšího, ale ono to jinak nejde. My to prostě vyprodáme, jde to do státního rozpočtu a poté se rozhodneme, jestli třeba pořídíme lithium nebo tantal, anebo jestli třeba kolegové ze zemědělství nepřijdou s tím, že je třeba pořídit něco, co je v rámci potravinových zásob, co by nám třeba chybělo, nebo třeba léky, což jsem zaslechl, a na to byl interpelován pan premiér Babiš paní poslankyní Langšádlovou. Takže to asi je smysluplné, to dává logiku. Ale pokud budeme dlouho váhat nad kovy, a proto my na to tlačíme, tak ta cena opět pojede dolů, a jestli pojede dolů, dopadne to přesně jako před těmi mnoha letech, kdy se zhodnotilo, že kovy nikoliv. Než se všichni nadechli, cena letěla dolů, ale rozhodlo se, že kovy opět zůstanou. Je to zbytečné v tuto chvíli. Využijme té situace, že ta cena je dobrá, je odpovídající, než půjdou ceny dolů, abychom kovy vyprodali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP