(16.20 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za odpověď. Já bych ještě poprosil, vážená paní ministryně, jestli byste mohla okomentovat, jaký vztah mají ty investice v oblasti vězeňství, zejména s ohledem na to, jestli tedy vaším cílem je postupně snižovat počet vězňů na 100 tisíc obyvatel a recidivu, a jaká budou k tomu plánovaná opatření. Protože vím, že se plánuje výstavba několika věznic. Tak jaký budou mít režim a jak očekáváte, že to přispěje ke změně těchto dvou klíčových parametrů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A paní ministryně bude odpovídat na doplňující dotaz. Máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Tak pane poslanče, samozřejmě plánujeme rozšíření věznice Jiřice, která, jak je známo, se nazývá otevřenou věznicí. Byli jsme se podívat nyní i v Drážďanech a v Lipsku, kde mají podobné projekty, tak budeme postupovat touto cestou. Jinak chceme odbřemenit těm věznicím, takže v současné době propaguji elektronické náramky, které se plně nevyužívají. Zvyšujeme kapacitu a děláme taková jakoby školení soudcům, aby nebyli konzervativní, aby využívali tuto možnost, protože tato možnost skýtá samozřejmě další případy, kdy můžeme těm věznicím ulevit. Takže asi tak. A samozřejmě prevence. Na prevenci rovněž kladu důraz, takže ta je rovněž v plánu u úkolů na příští rok pro Vězeňskou službu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Kubíčka, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci mýta. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji, pane předsedající. Je trošku smutné, že tady mluvím ke zbytku dvaceti poslanců při té kritice vlády, která tady má sedět, tak si myslím, že je to něco podobného i z naší strany. Je to vyjádření malé neúcty k té vládě. Nicméně má otázka bude rychlá a přímá na pana ministra.

Vážený pane ministře, tento týden se vlastně spouští mýtný systém. Budete nějakým způsobem na to připraveni? My bychom chtěli informace, jakým způsobem se pohnulo vydávání OBU jednotek, jakým způsobem budete připraveni na příjezd těch cizinců, kteří je budou dávat na hranicích a instalovat on-line.

A jedna informace, která je důležitá. Očekává se nepřízeň počasí. Ze soboty na neděli má vlastně mrznout, má padat sníh. Tak je to další věc, která může tento systém zkomplikovat, a tak nám dejte ještě informaci, jak je vyčištěna D1 a připravena na tuto situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je opravdu hodně otázek. Doufám, že se s tím pan ministr popasuje. Máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče. Skutečně je to řada otázek. To by muselo být několik interpelací, abych na to mohl vůbec v tom časoprostoru odpovědět. Já bych to vzal odzadu. To znamená, nejdřív od toho počasí.

Ředitelství silnic a dálnic, silničáři, když to řeknu takto, Ministerstvo dopravy, Kraj Vysočina, pan hejtman Běhounek, který tady zrovna v tuto chvíli není, dělají a děláme všechno pro to, aby D1 byla průjezdná. Možná kdo jezdíte na trase Praha-Brno, tak jste zaznamenali, že minulý víkend zmizela i takzvaná dočasná omezení, dočasná svodidla. Ta tam byla právě v prosinci loňského roku a bránila tomu, aby mohla projet vozidla údržby, a způsobila tu mimořádnou událost 15 a více kilometrů. Takže tato dočasná svodidla tam již nejsou. Řekl jsem, že tam nebudou, a nejsou tam. Na jediném úseku svodidla ještě zůstala, je to 500 metrů u Hvězdonic. Ta budou odstraněna tento víkend.

Takže silničáři jsou připraveni. V dotčeném úseku u Humpolce máme připraveny dva posypové vozy, které jsou připraveny předsolovat. Možná jste zaznamenali všichni počasí, které bylo z 12. na 13. listopadu. Já jsem byl o víkendu těsně předtím zkontrolovat silničáře. Byl jsem v Bernarticích, což je jedno ze středisek Správy a údržby silnic, kde se silničáři připravovali a připravují na zimu. Mají tam posypové vozy. Hovořil jsem s lidmi, s řidiči posypových vozů, kteří mi říkali i to, co je na silnicích trápí, když vyjedou. Bohužel nekázeň řidičů.

Moje prosba by směřovala k řidičům. Prosím, pokud pojedete po dálnici, po silnici a uvidíte posypové vozy silničářů, nechte je dělat svoji práci tak, aby silnici zprůjezdnili a zprůjezdňovali. Bohužel, tak jak mi říkali, stává se to, že pokud se snaží vyčistit pravý jízdní pruh, tak ve stoupajícím pruhu dokonce jednoho z nich míjel autobus plný lidí. Všude tam lítal sníh. Bohužel i takto se chovají řidiči na našich silnicích.

Čili naši silničáři jsou připraveni, jsou připraveni předsolovat a jsou samozřejmě připraveni likvidovat sníh. Máme tam zřízeno přibližně 200 stání pro nákladní automobily na D1 pro případy mimořádných událostí. Je úzká spolupráce s rádii, která jsou připravena kontinuálně a on-line poskytovat informace řidičům tak, aby případně nevyjížděli. Jsou připraveni pracovníci Ředitelství silnic a dálnic vyjet na mimořádnou událost a případně dát i pokyn k prostřižení těch svodidel, tak aby se pás uvolnil a vozidla mohla být v protisměru odklizena z dálnice. Těch opatření byla řada.

A nyní k mýtu. 22. listopadu letošního roku Ředitelství silnic a dálnic převzalo do majetku státu nový satelitní mýtný systém. Možná se ptáte, proč převzalo Ředitelství silnic a dálnic tento mýtný systém, a to z toho důvodu, že byť mýtnou smlouvu soutěžilo Ministerstvo dopravy, v loňském roce na podzim byla celá mýtná smlouva postoupena na Ředitelství silnic a dálnic.

Pokud jde o výnosy z výběru mýtného, tak ty se po odečtení nákladů na provoz systému zvýší v roce 2020 o 2,5 miliardy korun. 900 milionů korun představují provozní úspory, 1,6 miliardy korun by měl provozovatel vybrat na mýtném na nově zpoplatněných 86 kilometrech silnic první třídy. Celkové náklady na vybudování nového satelitního mýtného systému dosáhly částky přibližně 1,9 miliardy bez DPH. Tato částka by měla být uhrazena postupně ve splátkách v průběhu tří let. Podle Ředitelství silnic a dálnic se díky rozsáhlým provozním úsporám získá jeden z nejefektivnějších mýtných systémů na světě, jehož nákladovost se bude pohybovat kolem 5 % z vybraného mýtného. Provozní náklady starého mikrovlnného systému byly těsně pod hranicí 15 %. Investice do vybudování nového mýtného systému se českému státu vrátí na provozních úsporách a zvýšeném výběru mýtného na silnicích první třídy ještě během roku 2020.

A teď k těm číslům, jak říkal pan poslanec Kubíček. V této chvíli, to znamená asi hodinu přibližně zpátky, je registrováno 300 tisíc vozidel. Já vám ukážu tady tabulku, vážený pane poslanče, jak se vyvíjely počty registrovaných vozidel. (Ukazuje do sálu tabulku.) Tady vidíte 20 % registrovaných a vydaných OBU jednotek. Tuším, že to bylo kolem 24. října. To byl den, kdy jsem navštívil Hospodářskou komoru a sám jsem si vyzkoušel, jakým způsobem lze získat a zaregistrovat se do nového mýtného systému. V zásadě to trvalo přibližně pět minut. Čili dneska jsme přibližně na 65 %. My samozřejmě vnímáme to, že nelze vyloučit, i díky počasí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane ministře, bohužel. Pan poslanec položí doplňující dotaz. Věřím, že sledoval, které otázky byly zodpovězeny.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já zajisté panu ministrovi ještě umožním, aby odpověděl na zbytek těch otázek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji moc. Upozornili jsme řidiče a dopravce, že na hraničních přechodech hrozí kolony, které budou tvořit kamiony - my označujeme nezodpovědných dopravců, kteří se včas nezaregistrovali. Toto nemůže nikdo nikdy vyloučit. Nechceme nic podcenit a na situaci se maximálně připravujeme. CzechToll posílil kapacitu hraničních obchodních míst na hranicích na dvojnásobek. Na hranicích České republiky je připraven registrovat 15 tisíc automobilů za den, ve vnitrozemí pak dalších 65 tisíc vozidel denně. V nepřetržitém provozu je 15 mobilních registračních pracovišť, která registrují vozidla přímo na odstavných parkovištích.

Ale abych jenom nekritizoval a nebyl kritický k těm dopravcům, které my označujeme jako nezodpovědné. Chtěl bych pochválit a chtěl bych poděkovat všem českým dopravcům, ze kterých se již registrovalo přes 90 %. Díky vám všem, skvělá práce. Mýtný systém spouštíme ze soboty na neděli. Já celý den ze soboty na neděli budu přítomen jednak v sídle CzechTollu a SkyTollu a samozřejmě potom i na Ministerstvu dopravy.

Probíhá úzká spolupráce mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, CzechTollem, SkyTollem, Ministerstvem dopravy, dopravní policií. Tady bych chtěl poděkovat za spolupráci s dopravní policií, která bude připravena na hraničních přechodech. Na hraničních přechodech budou připraveni vedle Policie České republiky také koordinátoři, kteří budou navádět kamiony, které nebudou míst OBU jednotku, na místa, kde si lze tyto OBU jednotky pořídit. Je dohoda s okolními státy, zejména se Slovenskem a s Polskem, že v případě, že se budou tvořit kolony a budou plné odstavné plochy na území České republiky, nebudou sem další kamiony vpouštěny. Na druhou stranu všude, když se zaváděl mýtný systém, všude kolony byly, ať na Slovensku, ať v Belgii, ať jinde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP