(16.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Čili není to o tom, že bychom dnes nějakým způsobem devastovali státní hmotné rezervy, ony skutečně potřebují zásadní modernizaci. Já jsem dokonce toho názoru, že potřebují modernizaci i v oblasti mobilizační techniky, možná i v oblasti potravinových zásob, ale to, že se doposud mnoho a mnoho let státní hmotné rezervy realizovaly pouze na bázi účetní, pouze na bázi úřední, to znamená, že se dělá inventura, to prostě nestačí. Jsme za zenitem. A je to o jediné věci: přiznat si to, že potřebujeme moderní zásoby hmotných rezerv, a to, co tam leží - a není teď podstatné, jestli to tam leží od roku 1970, 1980, nebo od roku 2000, ale odpovídalo to nějaké době. Popravdě řečeno, v té době byla ještě studená válka a v té době i požadavky obrany byly úplně jiné, než jsou požadavky dnes. To znamená, o nic jiného nejde, než abychom prostě opět nepřišli o příležitost v nějaké solidní době prostě ty kovy prodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Znamená to tedy, že budete zvažovat nákup popřípadě jiných kovů, než jsou nyní na skladě, a že tedy těch 600 milionů, které předpokládáte, a posléze 1,2 miliardy, pokud se rozhodnete pro nákup, tak hmotné rezervy na takovýto nákup peníze dostanou? To za prvé.

Za druhé. Není možné, že by kovy, které skladujete, resp. hmotné rezervy skladují, mohly být využity, jako to bylo třeba u ropy v případě, že byl výpadek ropy, pro firmy, které vyrábějí ropné produkty, i když říkáte, že zde žádný průmysl nemáme, kde by to mohlo být využito, já si to tedy nemyslím, tak jestli by nebylo dobré držet aspoň nějakou zásobu těchto kovů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude odpovídat.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Tak právě to, co jsme zjišťovali, průmysl skutečně tyto kovy dnes v nějaké takzvané železné zásobě nepotřebuje. To, co by armáda možná potřebovala, by byly hotové slitiny, to znamená, že o tom je možná diskuse, co by to mohlo být, ale nikoliv ve formě těchto kovů, protože už celá řada i toho průmyslu, nebo celá řada firem, podniků, které to prostě v minulosti zpracovávaly, dávaly to do slitin, tak dnes - neříkám, že neexistují, ale je jich výrazně méně.

K prvé části otázky, jestli přesně částku 700 milionů korun, nejde o to, že přece my máme nastavenou nějakou hranici, dejme tomu 30 miliard korun, což je přibližně správa hmotných rezerv, a teď to přesně musí odpovídat třiceti. Třeba 32, třeba 27, ale neměli bychom se dívat - tady uberu 700 a teď přesně za 700 dokoupím, možná to bude chleba, možná to bude mouka, možná to bude třeba lithium. Dívejme se na to z pohledu toho, co skutečně fakticky potřebujeme. My vůbec nelpíme na tom, že to musí být v kovech. Třeba opravdu dojdeme k závěru, že prostě potřebujeme něčeho daleko více.

Můj osobní názor je, že bychom více třeba měli investovat do mobilizační techniky, která tam je. Ta skutečně v době povodní atd. dává smysl. Tohle je absolutní přežitek. A kovy opravdu, za tím si stojím bytostně - byla to jenom odvaha toho, kdo tohle udělá. A ty emoce, které se kolem toho spouštějí, skutečně nemají žádné zdravé ratio. Co má zdravé ratio, v tom s vámi souhlasím, diskutujme o tom, co jiného, nového, bychom potřebovali v rámci státních hmotných rezerv. To si myslím, že je naprosto férová diskuse.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, který už je připraven, seznámím vás s omluvenkami. Pan poslanec Strýček se omlouvá od 16 hodin do konce jednání z pracovních důvodů a paní poslankyně Balaštíková se také omlouvá od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

Nyní prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat paní ministryni Benešovou ve věci Národního investičního plánu. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, já bych se vás chtěl zeptat, jak vnímáte to, co se podařilo Ministerstvu spravedlnosti dostat do Národního investičního plánu. Zejména se tam tedy z hlediska projektů modernizace justice dostal projekt za 200 milionů korun, zakázka na ISIR, insolvenční rejstříky, která bude navazovat na už jednou zrušenou veřejnou zakázku, kterou vypisovalo Ministerstvo spravedlnosti, ale na tento jeden dílek skládanky už nenavazují další projekty, které jsou obsaženy ve vládní strategii eJustice, která byla schválena, ale jak jsem zjistil od několika předchozích ministrů, tak se vlastně nikdy neplnila. Bylo tam samozřejmě obsaženo, že mají vznikat implementační plány atd., že se mají každý rok předkládat, ale nikdo to nikdy nedělal, ačkoliv to vláda schválila.

Já vím, že spolupracujete s panem doktorem Springerem, že jste byli na cestě v Německu a že jste se seznamovali s fungováním elektronického spisu na soudech v Německu, a z toho vyšlo najevo, že to je projekt, který je mnohem dlouhodobější než na několik pár let. Myslím si, že to je přesně typ projektu, který by měl být obsažen v Národním investičním plánu, ale bohužel tam není.

Poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat, je, jakým způsobem pracujete s investicemi a jejich návratností v oblasti vězeňství a Mediační a probační služby, protože máme poměrně velký počet vězňů na 100 tisíc obyvatel a poměrně vysokou recidivu. Chtěl jsem se tedy zeptat, jak pracujete s určitou kapacitní projekcí vězňů, jestli máte připravená i opatření, která povedou ke snižování té recidivy, například ve snaze používání nových vězeňských metod, řekněme třeba těch otevřených věznic, která se testuje v Jiřicích, a v návaznosti na to jestli plánujete nějaké větší investice například do probačních domů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, děkuji za tento dotaz. Přiznávám, že elektronizace justice byl trošku rest Ministerstva spravedlnosti, který se snažím řešit a napravovat. Nicméně, přišla jsem v květnu do funkce a teprve to rozhýbáváme, takže je možné, že se všechno nedostalo do investičního plánu, nicméně s tím počítáme.

Jak jste správně zmínil, byli jsme v Německu, kde jsme si přímo na místě vyzkoušeli, jak funguje elektronický spis. Němečtí kolegové nám poskytli úplně fantastickou součinnost, takže tam teď budu posílat pracovní skupiny, aby to v podstatě okopírovaly a převedly na naše české podmínky, protože tam jim to skutečně funguje výborně. Takže to samozřejmě doplníme do investičního plánu, protože v tom plánu je v podstatě digitalizace a modernizace justičních agend. Asi takhle je to tam formulované. Bude to obsahovat i toto.

Jinak budeme pokračovat v akcích, jako jsme dělali doteď. Byla to třeba elektronizace jednacích síní a postupně uvedeme do provozu další systémy, například sbírku rozhodnutí a insolvenční formuláře.

Konečně jsme u nás získali nového šéfa IT, ten nastoupil v podstatě tento měsíc, takže se rozkoukává a začíná mít nápady.

Pokud jde o ostatní, tak budeme ještě elektronizovat a modernizovat agendy civilního, trestního a správního soudnictví, státního zastupitelství, Probační a mediační služby, dále agendy spojené s vedením rejstříku trestů a přímo agendy Ministerstva spravedlnosti. To je takový postupný cíl a teď jsem to dala do plánu úkolů na příští rok. Bude to samozřejmě stát také nějaké peníze, s tím ovšem počítáme, a pomalu se vystavila i Praha, ale chtěla bych, aby to tak úplně pomalu nebylo, abychom trošku přidali na tempu.

Jinak jste se ptal na probační dům. Ten už se chystá, paní ředitelka Matoušková vám jistě řekne podrobnosti. Je možné se s ní domluvit a ona vás tam i provede. Takže to je další věc.

Pokud jde o ostatní věci, tak samozřejmě prioritou v investičním plánu je stavba nového Krajského soudu v Ústí nad Labem, který je v kalamitním stavu v podstatě už šest let, kam když přijdete, tak jsou tam hororové situace, jako že vám náhle vypadne okno nebo se zastaví výtahy, a je to v zátopové zóně. Takže příští rok by se konečně mělo začít stavět.

Tak jestli vám to takto stačilo? Jinak případně doplním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP