(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, vypršel vám čas. (Děkuji vám.) Musím vás přerušit. Odejmu vám slovo. Paní ministryně odpoví na váš dotaz písemně do třiceti dnů.

A nyní pan poslanec Janulík bude interpelovat pana ministra Petříčka ve věci podpory Izraele. Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji. Já na váženého nepřítomného pana ministra Petříčka. Vážený pane ministře, česká diplomacie se v listopadu pod vaším vedením dopustila těžko uvěřitelné zrady našeho strategického spojence, a to Státu Izrael. Připomínám vám tradici česko-izraelských vztahů založenou TGM a znovuobnovenou Václavem Havlem, kterou se rád zaštiťujete. Pomáhali jsme Izraeli i navzdory konsenzu mezinárodního společenství a tzv. mezinárodnímu právu atd. atd. Proto nechápu hlasování z 15. listopadu tohoto roku našich zástupců v OSN.

OSN jak známo podléhá tlaku bohatých arabských států a přetváří se v protiizraelskou platformu. Jenom zběžně. Jednalo se o osm hlasování. Přečtu ta hesla: První bylo pomoc palestinským uprchlíkům - ČR hlasovala pro. Osoby vysídlené v důsledku června 1967 - ČR pro. Činnost Agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům - ČR pro. Majetky vlastněné palestinskými uprchlíky a výnosy z nich - ČR pro. Práce zvláštního výboru pro vyšetřování izraelských praktik - ČR se zdržela. Pochopitelně izraelské osady na okupovaném palestinském území včetně Golan - ČR hlasovala pro. Za sedmé: Izraelské praktiky ovlivňující lidská práva palestinského lidu - ČR pro. Okupování syrských Golan - ČR pro.

Takže to mě vede, pane ministře, k následujícím otázkám: Kdo pověřil české zástupce k příslušným hlasováním a na základě jakého usnesení, či jakého rozhodnutí? V čem konkrétně spočívá neustále deklarovaná podpora Izraele ze strany ČR, když výše uvedená hlasování jsou v tak ostrém rozporu s naším deklarovaným spojenectvím? A jste si, pane ministře, vědom usnesení z 23. 5. 2017 ze Sněmovny, kdy Sněmovna vyzývá vládu ČR, aby se zasazovala o respektování Jeruzaléma coby hlavního města Státu Izrael, aby oponovala takovým krokům mezinárodních organizací či společným pozicím EU, které falešným a zavádějícím způsobem interpretují aktuální situaci či překrucují historické souvislosti a vazby a které v sobě nesou protiizraelský nenávistný duch? Jakým způsobem se toto usnesení do hlasování českého zástupce v OSN promítá? (Upozornění na čas.)

Definice antisemitismu, k níž se hlásím, kterou jsme tady nedávno přijali, mimo jiné uvádí v postoji k Izraeli metodu 3D, kdy "D" je dvojí metr. (Mpř. Pikal: Pane poslanče, vypršel vám čas. Prosím, dokončete větu.) Jestli hlasovala ČR jako suverénní stát s vlastním pohledem na svět a vývoj politiky ve světě. A jak to chceme zdůvodnit našim izraelským přátelům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr v souladu s jednacím řádem odpoví na vaši interpelaci písemně do třiceti dnů.

A než pozvu dalšího řečníka, seznámím vás s omluvenkami. Paní poslankyně Krutáková se nám omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů a paní poslankyně Kořanová mezi 17.00 a 18.00 z pracovních důvodů.

Nyní prosím pana poslance Ferjenčíka, který bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci Národního investičního plánu. Pan poslanec Kopřiva je již připraven. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, ke mně se také dostal ten nějaký draft toho Národního investičního plánu. A já jsem se chtěl zeptat na věc, která mě tam zaujala, a to je, že vláda se chystá zřídit radu vlády pro veřejné investování. Jejím předsedou má být pan premiér a její místopředsedkyní má být ministryně financí a ministryně pro místní rozvoj.

Tak jsem se vás chtěl zeptat, protože vzhledem k tomu, že je tam zmíněné vaše ministerstvo, tak předpokládám, že tušíte, že se tohle chystá, tak jsem se chtěl zeptat, kdy bude tato rada zřízena a kdy můžeme očekávat první projekty, které už projdou tou metodikou Národního investičního plánu a budou posuzovány skrz tuhle radu. To je jedna otázka. A moje druhá otázka: Proč se mezi lety 2018 a 2019 snížil plánovaný objem investic v tom Národním investičním plánu v oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí asi ze 76 mld. na 6 mld. Tak mě zajímá jenom, proč došlo k této masivní změně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, já budu velmi stručná, nebývale. Národní investiční plán se samozřejmě chystá. Já jako ministryně financí se na jeho tvorbě podílím, minimálně na textové části a na části, která se týká Ministerstva financí a jeho projektů. Nicméně my jsme... Pan premiér garantoval, řekl to dnes do médií, myslím si, že to řekl dneska i na interpelacích, já jsem přišla až po 16. hodině, že do konce roku bude uspořádána tisková konference, bude tam přítomen pan premiér a celá řada ministrů včetně mě a s Národní investičním plánem bude veřejnost seznámena, tak jako se všemi těmito okolnostmi. A do té doby prostě, v tuto chvíli, protože pořád na něm pracujeme, pořád ty věci zpřesňujeme, tak se vyjadřovat nebudu. Bude to řečeno prostě jednou stejnou rétorikou na té tiskové konferenci.

A já snad údajně jsem dneska, protože jsme měli tiskovou konferenci ke třem letům EET, s panem premiérem a tam se novináři ptali, že snad unikla do médií - a mě se na to ptali ještě v Radiožurnálu, že snad unikla do médií nějaká část. Tak já jsem to neviděla, protože jsem v podstatě dneska pořád někde byla na různých jiných aktivitách mimo úřad, ale pan premiér to komentoval slovy, že to, co uniklo, není plán, na kterém pracujeme. Je to nějaká verze snad velmi, velmi stará.

Takže ani k tomu, co jste položil k MPSV, se v tuto chvíli nebudu vyjadřovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Mě velmi překvapuje, že před časem tady pan premiér mával tím plánem a říkal, že je hotový a že je to know-how a že nám ho nedá. A teď se dozvídáme od vás, že vůbec hotový není, že se ještě přepisuje, že o něm nemůžete nic říct. A dokonce tvrdíte, že funkce, ve které máte být, že o ní nic nevíte a že k tomu nemůžete nic říct. Tak mě by skutečně zajímalo, jestli tedy budete v té radě pro veřejné investování a kdy se dá očekávat, že ta rada začne fungovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak děkuji. Pane poslanče, to jsme si nerozuměli. Takže já to zpřesním. Já neříkám, že o tom nic nevím. Já na tom pracuji. Já jenom říkám, že to nebudu teď komentovat, a to je velký rozdíl. A samozřejmě ta rada pro investování bude. Bude fungovat někdy od příštího roku. Předpokládám, že jako ministryně financí v ní budu, ale samozřejmě všechny informace sdělíme včas a sdělíme je jednotně, protože teď cokoliv kdo z nás řekne, tak bude zase používáno proti nám, bude i různě dezinpretováno. Takže já jsem u toho, jsem u té tvorby, vím toho hodně. A sdělíme to na tiskové konferenci do konce roku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy prosím pana poslance Kopřivu, který bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci utajená stanoviska ČR v TRIS. Připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já interpeluji ve stejné věci, jako jsem už interpeloval pana premiéra. A zajímá mě tedy, že vlastně v systému TRIS na webu Evropské komise se objevila notifikace ČR č. 2019/412/F, a je to pozice české vlády, předpokládám, že celé vlády, k návrhu francouzského zákona o boji proti nenávistnému obsahu na internetu. Problém je, že vlastně v tom systému není ani autor toho stanoviska, takže předpokládám, že to je ale stanovisko celé vlády, ale hlavně tam není ten obsah. A mě by zajímal vlastně ten komentář, pozice ČR, kterou jsme do systému nahráli.

A potom ještě další věc je tedy také otázka, zda by nebylo možné zveřejňovat vlastně na webu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je koordinátorem pro tyto notifikace, alespoň to gesční ministerstvo, aby si občané případně mohli podávat žádosti o informace, pokud by chtěli znát obsah té které notifikace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Přiznám se, že jste mě přinutil k tomu si aspoň tyhle věci nastudovat, protože pro mě to byla nová věc poté, co jste to dneska interpretoval. Ne snad že by se to u nás neřešilo, ale já jsem se s tím opravdu zatím nesetkal. Takže možná teď i ta moje odpověď bude trošku úřední, ale dávali jsme dohromady v rychlosti během dneška vůbec vše, co je s tím spojeno, tak abychom to dostatečně gramotně a možná snad i trošku polopaticky vysvětlili.

Čili dovolte mi říct, že Česká republika v souvislosti s tím chystaným návrhem toho tzv. francouzského zákona uplatnila připomínku k systému TRIS, jež spočívala v analýze toho zmíněného zákona a v současnosti platných evropských právních předpisů, zejména tedy jde o směrnici o elektronickém obchodu, tuto připomínku Česká republika uplatnila prostřednictvím tedy toho systému TRIS. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP