(16.50 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Co se týká neveřejného obsahu, je to v souladu se standardním postupem vycházejícím ze směrnice 2015 a tak dále o postupu při poskytování informace v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. V případě zveřejnění obsahu stanoviska pro poslance Parlamentu České republiky komunikace probíhá vždy prostřednictvím tedy ÚNMZ, což jste zmiňoval, a vždy ten, kdo o zveřejnění žádá, musí čestně slíbit, že nebude obsah dále šířit. Takže je dává k dispozici jmenovaným okruhům recipientů.

Nicméně mohu vám tedy říci, sdělit, že stanovisko poukazuje na možný rozpor francouzského zákona se zmíněnou směrnicí o elektronickém obchodu. To je pravda. Česká republika považuje za důležité, aby jednotný digitální trh nebyl přeregulován, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro rozvoj digitálních služeb, aby byla nastavena právní jistota všech dotčených osob napříč Evropskou unií. Vždy by měl být kladen důraz na důslednou implementaci a vymáhání již tedy existujícího právního rámce.

Co se týče další komunikace s Francií, tak podle našeho názoru by v této situaci bylo vhodné, aby se francouzští kolegové obrátili na své kontaktní místo pro otázky směrnice 2015 a tak dále a v případě, že se chtějí k českému stanovisku vyjádřit, tak mohou učinit právě prostřednictvím toho svého kontaktního místa. Následně tedy může být navázaná komunikace na úrovni národních expertů.

Já to budu sledovat. Opakovaně říkám, je to pro mě úplně nová věc. Ale trochu se tomu budu skutečně věnovat i osobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Má. Prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Pane ministře, moc děkuju za tu odpověď. Já se tedy obrátím na ÚNMZ, co se týče toho obsahu konkrétně. A budu opravdu rád s vámi spolupracovat na komunikaci s francouzskými dotčenými osobami nebo úřady, protože si myslím, že v tomto jsme ve shodě. A pokud tedy chápu správně, že podle vaší analýzy, nebo vlastně podle té naší notifikace, tak je to v rozporu s unijní legislativou a je to vlastně proti nějakým našim českým pozicím, tak si myslím, že bychom měli my proaktivně na unijní úrovni nebo bilaterálně s Francií komunikovat o tom, že ten jejich návrh zákona je problematický. Každopádně děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr nebude dále reagovat. Prosím pana poslance Skopečka, který bude interpelovat pana ministra Petříčka ve věci priority nové Evropské komise. Připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Byť tu pan ministr zahraničí není, tak načtu svoji interpelaci. Při interpelaci na pana premiéra jsem se ptal, jak se pan premiér staví k novým prioritám Evropské komise, jako je uhlíkově neutrální evropský kontinent do roku 2050, jako jsou nové evropské daně, harmonizace stávajících, rozšíření emisních povolenek na dopravu a stavebnictví, kvóty na genderovou rovnováhu ve správních radách. Jmenoval jsem tady celou řadu nových priorit Evropské komise, která byla včera schválena.

Pro mě tady pan premiér sehrál neuvěřitelnou etudu, kdy ukázal, jaký maglajs má ve vlastním hnutí ANO, kdy jeho poslanci, europoslanci, hlasovali pro tuto Komisi. On sám tvrdí, že ty priority, které ona má, tak on je proti nim, že s nimi nesouhlasí, zatímco jeho poslanci, europoslanci, hlasují jinak, a že vůbec není důležité jeho europoslance poslouchat, že je důležité, co říká on, a že ani není důležité, co říká paní Jourová, ať posloucháme pana premiéra. Já si myslím, že takto zahraniční politiku, evropskou politiku není možné dělat.

Tak bych se chtěl zeptat pana ministra zahraničí, jaký postoj k tomu má on. Jestli také máme brát vážně slova pana premiéra, platí to i na něj, že ministra zahraničí České republiky nemáme brát vážně, protože o všem rozhoduje pan premiér Babiš. Já si to nemyslím. Já myslím, že česká vláda má mít elementární jednotu v základních prioritách a politikách, které Evropská komise a Evropská unie chce dělat. A zatím tu ten chaos a maglajs vidíme uvnitř hnutí ANO, kdy jeho část pro něco je, jeho předseda nikoliv. Tak se chci zeptat, na jaké straně, nebo jak se v tom pohybuje ministr zahraničí. Protože přece není možné, aby nejvyšší ústavní činitelé zodpovědní za zahraniční politiku měli takto vážné rozpory. Takže se ho chci zeptat na jeho postoj a postoj zahraniční politiky České republiky k novým prioritám Evropské komise, které pan premiér Babiš odmítá, přestože jeho europoslanci pro to hlasovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr odpoví na vaše dotazy písemně.

A nyní prosím pana poslance Bendla, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci rychlodráhy Kladno. Připraví se pan poslanec Koten.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, tunel Blanka a Pražský okruh jsou zřejmě na dlouhou dobu dopravní stavby odlehčující Středočeskému kraji a Praze, dokončené dopravní stavby dílem vlád minulých, dílem práce bývalého magistrátu v Praze a i dílem Středočechů, kteří se podíleli na stavebním povolení a přípravě celé stavby Pražského okruhu v jižní části. Té severní části se zjevně asi také dlouhou dobu ještě nedočkáme. A já tady pravidelně interpeloval vaše předchůdce ve věci železničního spojení Praha - letiště Ruzyně - Kladno, neboť se domnívám, že my Středočeši, ale koneckonců i Pražané a občané celé České republiky, kteří projíždějí Středočeským krajem a navštěvují Prahu, se prostě dennodenně potýkáme s čím dál tím větším problémem, jak se sem vůbec dostat.

Železnice je jedno z řešení. Když jsem zjistil, že železnice není vaše priorita, neboť snižujete předpokládané výdaje na investice, v letošním roce jste si naplánoval 44 mld., příští rok chcete 26 mld., to je jasné dělení, že železnice není vaše priorita, tak se chci zeptat, jak to vypadá se stavebním povolením, územním rozhodnutím a všemi potřebnými věcmi týkajícími se železničního spojení Kladno - letiště Ruzyně - Prahy, neboť víme, že to je více jak 20 tis.lidí, kteří denně dojíždějí do Prahy za prací. Ale ani to číslo, které jezdí na Kladensko z Prahy, není vůbec nezajímavé. Ten počet lidí je poměrně vysoký. S rychlodráhou se nehýbe. Ale možná ano. Možná že mě potěšíte a řeknete mi, že se situace výrazně zlepšila. Nebo jak to vidíte vy? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane poslanče - vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych říct, vážený pane poslanče, že situace kolem silničního okruhu kolem Prahy mě také netěší. Silničáři Ředitelství silnic a dálnic dělají všechno pro to, aby ta severní část 511 získala v co nejkratší době územní rozhodnutí. Bohužel dělají se chyby. Dělají je všichni. Děláme je my. Dělám je i já. Každý z nás dělá chyby. Chyba se stala na městské části v Uhříněvsi, kdy bohužel bylo nesprávně zahájeno územní řízení. Proběhlo veřejné projednání. Po třech měsících zjistili tyto chyby. Tato situace se musela napravit. Takže to je situace, pokud jde o silniční okruh kolem Prahy. Já doufám, že pravomocné územní rozhodnutí v této části bude získáno v co nejkratší době, tak aby stavba v této části mohla být zahájena co nejdříve. V tomto směru apeluji na Ředitelství silnic a dálnic, aby maximální péči této části včetně celého silničního okruhu kolem Prahy věnovalo.

Pokud jde o vaši další část dotazu, pokud jde o peníze a priority, tak na železniční trať Praha-Kladno, tak jak jste se zeptal, je realizace plánována v období od 12. měsíce 2021 do roku 2024. V rozpočtu SFDI jsou na rok 2020 vyčleněny prostředky na přípravu v dostatečné výši. Celý projekt modernizace trati byl dne 19. 11. schválen na Ministerstvu dopravy formu aktualizace studie proveditelnosti. Byl potvrzen výběr varianty R1spěš, což je varianta plné dvoukolejné elektrizované trati z Prahy Masarykova nádraží až do Kladna-Ostrovce, včetně dvoukolejné odbočky ze stanice Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla se zvýšeným rozsahem provozu spěšných vlaků mezi Prahou a Kladnem, s dílčími úpravami zejména v úseku Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín a elektrizace ve formě střídavé trakční soustavy.

Chtěl bych vás, vážený pane poslanče, ujistit, že železnice je mou prioritou. Jednou z věcí, se kterou jsem šel do funkce, tak se týkala právě železničního spojení směrem na Prahu s odbočkou na Letiště Václava Havla. Současně bylo pak navrženo mimoúrovňové křížení v místě železničního přejezdu ve Wolkerově ulici v Kladně.

V současné době probíhá rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Možná se někteří z vás byli podívat, když Negrelliho viadukt byl v nedávné době otevřen veřejnosti. Negrelliho viadukt chceme zprovoznit 1. června příštího roku 2020 na Den dětí tak, aby zde jel první vlak, který uvítá první cestující.

V případě stanice Praha - Masarykovo nádraží probíhá vypořádání připomínek k záměru projektu. Očekává se zde velmi úzká spolupráce s hlavním městem Prahou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP