(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane premiére, já vám odejmu slovo, protože tohle nemá význam.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: A závěr celého procesu můžeme očekávat ve druhé polovině 2020. A pak bude - (Mpř. Pikal vypnul předsedovi vlády mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, ale máte pět minut na to, abyste adresoval interpelaci, která byla podána, nikoli otázky, které v ní vůbec nezazněly. Já teď dám možnost paní poslankyni, aby položila případně doplňující dotaz, a pak budeme pokračovat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já tedy myslím, že jste, pane předsedající, měl jako důsledněji trošičku vynucovat tu odpověď na mou otázku. Nicméně já chci jenom po panu premiérovi jasnou odpověď na otázku, kterou jsem kladla. A ta otázka je, že chci znát a chtějí to znát lidé v naší zemi, jestli Istanbulskou úmluvu budeme, či nebudeme ratifikovat a jaký je postoj pana premiéra. Toť vše. Tuto odpověď chci znát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď na tuto otázku.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže závěr toho auditu se může očekávat v druhé polovině 2020. A pak bude možné dále ji zveřejnit. A pan komisař dále řekl, že pojem závěrečné zprávy je scestný. Evropská komise (předsedající se snaží vstoupit do řeči) poslala interní předběžné konstatování a ČR může dát stanovisko. (Předsedající hovoří současně s premiérem.) Pak teprve bude závěr procesu. Tečka.

K Istanbulské smlouvě, paní poslankyně, prosím vás.

Já chodím na tu genderovou radu. Já jsem se ptal, na co potřebujeme nějakou Istanbulskou smlouvu. Já chci vědět, jakým způsobem naše zákony zaručují, aby nedocházelo k násilí na našich ženách. Jaká je statistika, kdo to dělá, to, co jsem si vyžádal od paní profesorky Válkové. Já si myslím, že máme české zákony a nějaké Marrákešské nebo Istanbulské smlouvy ani nepotřebujeme. Pan prezident se k tomu vyjádřil, že považuje Istanbulskou úmluvu za dokument, který Česko sice nepotřebuje, ale jeho ratifikace mu nijak neublíží, a že Istanbulská úmluva je výborná pro zaostalé země a že je pro nás zbytečná. Takže já jsem chtěl vědět, jakým způsobem vlastně my chráníme naše ženy našimi zákony. My bychom měli mít hlavně naše zákony, abychom ochránili naše ženy. Kdo dělá na nich násilí, jak se to řeší, jaké jsou tresty.

Takže já jsem paní profesorku Válkovou požádal, aby mi to vysvětlila. A víceméně kladu podobné otázky jako vy. Takže já jsem k tomu velice, velice rezervovaný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Tím jsme tedy vyčerpali vyhrazený čas. Bohužel, vypadá to tak, jak to vypadá.

Já nejdřív seznámím sněmovnu s dalšími omluvenkami, než pozvu dalšího řečníka. Pan poslanec Sadovský se nám omlouvá mezi 14. a 19. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Jelínek se omlouvá z dnešního dne od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Koten se omlouvá od 14.30 také do konce jednacího dne, a pan poslanec Sadovský se omlouvá od 14 do konce jednání z pracovních důvodů.

A nyní tedy prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci dotačních titulů na mateřské a základní školy. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, jenom k tomu počtu mála přihlášených na interpelacích. Je to možná proto, že ve Sněmovně nikdo nevěřil, že byste dvakrát po sobě přišel na interpelace. Vy jste sice přišel, ale popletl jste si asi, měl jste přijít dopoledne a tam jste si to mohl všechno říci s našimi kolegy.

Nicméně bych ráda navázala na tu výživnou debatu z minulého týdne, kdy jste se snažil vytvořit dojem, že řešíte problémy s kapacitami mateřských školek i jinde než na sociálních sítí. Snažila jsem se vysvětlit, že o nedostatku kapacit školek a škol víme již dávno a také jsme se snažili to řešit. Dali jsme čtyři pozměňovací návrhy k rozpočtu, které by školkám a školám přidaly na rozšíření kapacit celkem 1,2 mld. A jaké bylo vaše hlasování? Proti, proti, proti a proti. Nechci se v tom samozřejmě moc vrtat, ale takový rozpor mezi vašimi proklamacemi a vaším hlasováním mi nepřijde srozumitelný ani pochopitelný.

A nedělám z vás, s prominutím blba, jak jste řekl minule, ale pouze poměřuji slovy činy. Prosím, jak se díváte do budoucnosti? Jaká je představa, jak budete reagovat na ten tlak, který vytvářejí občané svým očekáváním? Jakou úroveň a zdroje financování předpokládáte v příštím roce především pro obce nad 3 tisíci obyvatel?

A chtěla bych podtrhnout ještě jeden rozměr, který je přehlížený. Díky dostatečné síti a kapacitě školek mají ženy příležitost dříve se vrátit na trh práce. A právě dostatečná kapacita školek je příznivým faktorem, pokud jde o reprodukci obyvatel. Na tom bychom při demografických prognózách také měli pamatovat. A abych to uzavřela, budu ráda, když se tomuto tématu budete věnovat i jinde než na Facebooku a Twitteru. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď na vznesené dotazy.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak já děkuji moc, paní poslankyně. Ona je moje nejvěrnější interpelovací poslankyně. Já vám za to děkuji. K tomu střetu zájmu, prosím vás. To je ta naše demokracie. Opozice svolá schůzi, a nedá ministryni slovo. Prostě ji nenechali mluvit. To je vaše demokracie?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane premiére, já vás opět musím vyzvat k tomu, abyste odpovídal na vznesené dotazy.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: A hlavně Piráti, to je ta nová síla naše. To jsou ti transparentní. Na magistrátu místo toho, abyste řešili ty odpadkové koše na Karlově mostě, tak řešíte střet zájmů, a ještě se dohadujete. A Čižinský vás poučuje, co máte dělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane premiére, předmětem interpelace není ani Čižinský, ani odpadkové koše. Prosím, odpovídejte.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, tak já říkám, že Piráti - to je asi naše budoucnost.

Takže my s paní poslankyní si rozumíme. Ona mi tehdy v 2013 řekla, že nemá peníze od Kalouska, abych to řešil, tak jsem jí vyhověl. To byl tip. A vy potom se snažíte prodávat moji práci. A já jsem zavedl ten školský program roku 2014. A my jsme v rámci toho programu, do konce roku tam bude 4,1 mld. Podpoří se 151 projektů. Je to zvýšení kapacit základních škol cca o 15 tis. míst. A já jsem se vás ptal, vy jste byla starostka Chýně od roku 2008 do 2010 - proč jste nic neudělala? No protože ten Kalousek vám ty prachy zkrátka nedal. Já jsem je dal a vy mě za to ještě kritizujete. Tak to je skutečně neuvěřitelné.

A díky paní ministryni Dostálové máme skvělé čerpání evropských fondů. A my jsme díky tomu dali investice do mateřských škol v celkové hodnotě 4,4 mld. korun oproti původně plánovaným 2,7. Na rekonstrukci základních škol pošleme 7 mld. oproti původně plánovaným 4,3 mld. A to našly společně Schillerová a Dostálová. A co se z toho stalo, z těch peněz? No tak my jsme zmodernizovali 488 školek s kapacitou téměř 50 tis. dětí. A zrekonstruované odborné učebny v 1 463 základních a středních školách a další věci. Takže my to realizujeme. A samozřejmě teď paní ministryně Maláčová předloží ten návrh, jak budeme řešit dětské skupiny a školky. A to, že někdo v minulosti zapomněl, že máme 60 % vysokoškolaček a tím, že nám tady tradiční demokratické strany vybudovaly základní páteřní síť, jako že nám nevybudovaly, proto máme tu migraci v rámci ČR, že se navyšuje počet lidí samozřejmě kolem Prahy, Středočeský kraj atd., no tak se zapomnělo na to, že ty lidi i budou bydlet a budou mít děti a budou potřebovat školky atd. Tak to my teď děláme. Já už jsem vám minule říkal, paní poslankyně, kolik jsme dali do toho peněz. Tak já vám to znovu připomenu, za nás, od roku 2014 až 2019, je to 25 mld. 930 mil. Z MMR, MŠMT, Ministerstva financí.

A my průběžně samozřejmě sledujeme poptávku jednotlivých obcí. Já je dokonce i navštěvuji. Teď jsem byl v obci Drahelčice například. Tam jim chybí i škola. Takže my, x-krát jsem vyzval všechny starosty, aby nám psali, i panu Farskému jsme vlastně postavili a budou stavět tu mateřskou školu, jako že tam děti chodily do těch kontejnerů, nebo co to byly ty boudy. Takže víte, že to děláme pro celé politické spektrum bez ohledu na barvu hejtmana nebo ministra financí. Takže já se vůbec divím, že mě interpelujete, protože my máme úplně jasné a skvělé výsledky, a proto připravujeme i ten Národní investiční plán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP