(16.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Zřízení přírodního parku obecně závazným právním předpisem je nástrojem ochrany významných soustředěných estetických a přírodních hodnot, což je právě i tento přírodní park, a orgán ochrany přírody v příslušném obecně závazném právním předpisu o zřízení přírodního parku stanoví omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Takže tento podnět prověřujeme, neříkám záměrně prověříme, protože už se to prostě děje. A já věřím, že ve spolupráci s městskou částí a ve spolupráci s magistrátem a Českou inspekcí životního prostředí se brzy dočkáme nějakého výsledku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji, pane ministře, za ten příslib. Já tedy volám po spolupráci, protože samozřejmě na magistrátu se jedná o státní správu, která podléhá spíše vám - ne spíše vám, výlučně vám, a ne tedy samosprávě. Jsem rád za ten příslib, a prosím tedy, aby bylo dohlédnuto metodicky na to, aby skutečně to bylo velmi zodpovědně prověřeno, protože se jedná i o velký precedens pro další případy, a pokud tady razantně nezasáhneme, tak skutečně nám mohou potom v přírodních parcích zbýt oči pro pláč. Díky za ten příslib.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci. Paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, financování Českého svazu bojovníků za svobodu, to už je taková naše trvalka. ČSBS se daleko odklonil od svého původního poslání. Důvody, proč si to hodně lidí myslí, asi není třeba připomínat. Na povrch teď ještě vyplavaly jejich problémy s účetnictvím.

Vážená paní ministryně, stejně jako loni jste nepodpořila žádný z pozměňovacích návrhů, který tuto dotaci ruší, a musím se ptát proč. Necítíte, že spíše než utrácet dotační prostředky za auto s řidičem pro pochybného pana Vodičku by bylo lepší, aby byla důstojně opravena třeba Larischova vila v Pardubicích, na jejíž rekonstrukci jsme se snažili tyto prostředky přesměrovat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dovolte mi takovou malou krátkou rekapitulaci. Mluvila jsem včera o tom i v rámci projednávání rozpočtu, ale shrnu to znovu.

Český svaz bojovníků za svobodu je zaregistrován v registru spolků podle občanského zákoníku. Je to dobrovolný nestranický nezávislý spolek, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich. Dotace pro Český svaz bojovníků za svobodu byla do kapitoly Všeobecná pokladní správa zařazena na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky počátkem 90. let minulého století a je tam zařazována do současnosti stejně jako dotace pro Konfederaci politických vězňů, Masarykovo demokratické hnutí, Ústav Tomáše Garrigue Masaryka atd. Záměrem Poslanecké sněmovny bylo podpořit ze státního rozpočtu činnost tohoto sdružení, zejména finančně pomoci bývalým vězňům komunistického režimu, při seznamování budoucí generace s historickým odkazem národního boje za svobodu, boje proti fašismu a rasismu.

V této souvislosti si dovoluji upozornit, že dotaci pro Český svaz bojovníků za svobodu stejně jako dotaci pro Konfederaci politických vězňů, Masarykovo demokratické hnutí, Ústav Tomáše Garrigue Masaryka schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v rámci schvalování návrhu státního rozpočtu na příslušný rok. Od roku 2018 tvoří seznam dotací poskytovaných z kapitoly VPS s označením jejich příjemců a uvedením výše přílohu číslo 9 k zákonu o státním rozpočtu. 19. 12. 2018 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019 a v rámci zákona o státním rozpočtu byla schválena i dotace pro Český svaz bojovníků za svobodu ve výši 6,3 mil. Kč, to znamená ve stejné výši jako v roce 2018. Stejná částka byla včera Poslaneckou sněmovnou schválena i pro rok 2020. Je to tak každý rok.

Od května letošního roku probíhala - já jsem to včera tady říkala - kontrola u tohoto spolku. Kontrolu provádělo Ministerstvo financí a jejím předmětem bylo ověření veřejné finanční podpory, to znamená účelově určených prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu za období 2016 až 2018 a v případě věcných souvislostí roky předchozí a období do ukončení veřejnosprávní kontroly. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly obsahuje devět zjištění. Tři z nich se vztahují k dotaci poskytnuté z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a indikují - říkám indikují - podezření na porušení rozpočtové kázně dle rozpočtových pravidel.

Jedno opatření se vztahuje k proplácení překročeného zákonného rozsahu práce z dohod o provedení práce a indikuje dle § 12 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, podezření na přestupek na úseku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a bylo to postoupeno ze strany Ministerstva financí Státnímu úřadu inspekce práce, resp. oblastnímu inspektorátu.

Další opatření, která byla zjištěna, se týkají kompetence Finanční správy, takže bylo postoupeno v těchto dnech, v pátek skončilo námitkové řízení, jak jsem včera vysvětlovala, definitivní vypořádání námitek, takže počítám, že tento týden, možná včera, možná dnes, já jsem pořád tady, takže jsem se kolegů nestihla zeptat, se to předává na Finanční správu. Rozhodně do konce tohoto týdne se to předá na Finanční správu, která zahájí řízení o porušení podmínek rozpočtové kázně, a je to v její kompetenci. Povede řádné dokazování v rámci daňového řízení.

Další opatření potom se vztahují k dotaci Ministerstva kultury ze dne 9. 4. 2018, poskytnuté samostatným oddělením ochrany kulturních statků.

Takže Ministerstvo financí postupuje přesně podle rozpočtových pravidel, jak má. Já jsem včera vysvětlovala, že je potřeba tyto dvě věci oddělit, jednak dotace, která se tady celé roky poskytuje, ten spolek, já jsem se i ptala, v různých regionech vlastně se stará o odkaz boje proti fašismu prostě od 90. let. Já si myslím, že určitě připomínat boj proti fašismu je také na místě. Toto je podezření z porušení, Ministerstvo financí (upozornění na čas) to řádně provedlo - já to když tak potom dopovím - a předalo na Finanční správu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Má paní poslankyně doplňující dotaz? Má. Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Paní ministryně, ještě bych se ráda vyjádřila k Larischově vile a budu s napětím očekávat odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já jsem tam byla osobně, paní poslankyně. Je to opravdu velice traumatizující místo, docházelo tam, vy to sama dobře víte, k obrovským tragédiím. Je to v Pardubicích. Mrazilo mě, když jsem procházela tou budovou. Určitě je důležité, aby se zrekonstruovala. Vím, že jsme to tehdy probírali i s hejtmanem Pardubického kraje. Mám pocit, že je to v majetku Pardubického kraje, teď nejsem úplně - aha, Československá obec legionářská. O to je to komplikovanější. Bavili jsme se, shodli jsme se, byl tam tehdy i premiér, byla jsem tam já, bylo to v rámci nějakého výjezdu v rámci Pardubického kraje, pan hejtman, že ta rekonstrukce je nutná, ale právě tady ten problém to trošku brzdí, že je potřeba vyřešit právní stránku. Určitě souhlasím s vámi, že zrekonstruovat Larischovu vilu jako upomínku tragédií, které se tam staly, je velmi důležité.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Majerová Zahradníková na pana ministra Vladimíra Kremlíka ve věci protihlukové bariéry v Podolí u Brna. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP