(16.50 hodin)

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Vážený pane ministře, není to úplně moje téma, ale v rámci cest Trikolóry po České republice nás sem tam osloví lidé na setkáních s tím, co je trápí a co by chtěli řešit. A tato záležitost, týkající se Jihomoravského kraje, konkrétně obce Podolí u Brna, se zdála být na základě mnoha žádostí tolik ožehavá, že si dovoluji vás interpelovat, aby se i oni, občané této obce, dozvěděli nějakou odpověď.

Interpeluji vás ve věci odhlučnění dálnice D1 v oblasti obce Podolí u Brna. Už od dobudování dálnice D1 v 80. letech čelí obyvatelé obce nadměrnému hluku, což potvrdilo i několik měření. Ačkoliv bylo v rámci projektu počítáno s vybudováním protihlukové stěny a ta byla už i vyprojektována a několikrát přislíbena, do dnešním dní se tak nestalo. Zdejší občané trpělivě čekají na zlepšení svých životních podmínek již bezmála 30 let. Mezitím vyrostly jejich děti, které již zase mají své děti. Přesto se stále nic neděje. Lidé z Podolí mají oprávněný pocit, že se na ně stát vykašlal. Možná proto, že nepoužívají nátlakové metody aktivistů a nemají žádnou protekci na místech nejvyšších.

Já bych vás ráda poprosila, abyste je přesvědčil, že se v tomto mýlí a že trpělivost může růže přinášet. Těch 1 300 obyvatel Podolí si jistě zaslouží, aby jejich desítky let trvající příběh konečně skončil happyendem, a tudíž vás žádám o nějaké podrobnější vyjádření ke kauze odhlučnění dálnice procházející kolem jejich obce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, poprosím vás o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji. Vážená paní poslankyně, děkuji za dotaz. Tedy pokud jde o mě, tak na mě se nikdo neobrátil a já jsem nic neslíbil. Tak to je jenom pro upřesnění.

Pokud jde o lokalitu Podolí u Brna, tak v letech 2016 až 2017 zde proběhla rekonstrukce cementobetonového krytu vozovky dálnice D1. Takže to je tak dva roky zpátky. V rámci této opravy bylo provedeno i měření hluku, které je standardně prováděno jak před opravou, tak samozřejmě i po opravě. Měření hluku po opravě bylo dodáno Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje. Výsledky měření vyhověly s velkou rezervou hygienickým limitům stanoveným dle platné legislativy, a tedy i Krajská hygienická stanice v Brně vydala souhlasné stanovisko s kolaudací rekonstruovaného úseku dálnice D1. Tak to jsou v danou chvíli fakta. Z uvedených důvodů tedy objektivně prokázaného nepřekračování hygienického limitu hluku se v předmětné lokalitě žádná protihluková opatření v současné době nepřipravují. Výhledově se v této lokalitě připravuje rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání. Pokud by z tohoto důvodu docházelo k překračování hygienického limitu hluku, bude zajištěna realizace odpovídajících protihlukových opatření.

Ale chtěl bych říci jednu pozitivní věc. Já se nebráním určitě, aby zástupci obce z Podolí u Brna mě navštívili, například v lednu příštího roku, a tam bych se seznámil s danou konkrétní situací. Nebo případně já můžu přijet i na místo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Vidím, že ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já bych jenom ráda poděkovala za odpověď, kterou budu samozřejmě tlumočit dál, a kdyžtak jim i budu tlumočit tu vaši jasnou nabídku se s nimi setkat, pokud by je to trápilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Jenom stručně. Jak jsem řekl, můžu přijet do Podolí u Brna, anebo je přijmout u nás na ministerstvu. Tak mám jenom malou prosbu, aby se na mě obyvatelé, nebo respektive ti zástupci z Podolí u Brna obrátili, nejlépe dopisem nebo mailem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Dominik Feri s interpelací na pana ministra Richarda Brabce ve věci mladí lidé a klimatická změna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mám toho teď trochu více.

Vážený pane ministře, já jsem vašemu parlamentnímu zpravodaji slíbil, že nebudou žádné záludnosti, a skutečně žádné nebudou. Popud k podání této interpelace byl, já nevím, dva nebo tři dny starý výzkum Centra pro veřejné mínění, který zpracovával zájem, a bylo to na celou populaci, o klimatickou změnu. Z toho průzkumu vyplynulo, že 86 % české veřejnosti se domnívá, že v posledních sto letech dochází ke změně klimatu. Pak dále, že více než tři pětiny dotázaných se zajímá a zároveň se taky polovina domnívá, že to je způsobeno lidskou činností a tak dále a tak dále, jsou tam různé grafy.

Proč to zmiňuji. Vy jste v souvislosti s klimatickou stávkou, kdy se tomu Sněmovna taky velmi věnovala, zmínil v březnu 2019, že je skvělé, že se mladí lidé aktivně... zajímají - já jsem si to blbě napsal - o budoucnost naší planety. Takto jsem to myslel. Toto jste řekl. A mě zajímá, jestli jste se od té doby buď konkrétně se zástupci Fridays for Future, anebo jiných organizací setkal, a obecněji, jestli je v tomto ministerstvo, potažmo vláda, spíše jaksi reaktivní, že jenom reaguje na ty podněty, anebo je proaktivní a snaží se tu otázku komunikovat. Neberte to směrem k nějakým dílčím agendám a jde opravdu primárně o tu komunikaci, případně, co v této věci chystáte, nějaký portál, nějaké debaty, prostě jakým způsobem by se mohli zejména mladí lidé do té debaty a přípravy v dílčích (nesroz.) zapojit. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, především děkuji, že jste tady vydržel do konce s námi se všemi, vždycky říkám pozůstalými. Je to trochu nedůstojné, že se tady opravdu pak bavíme takhle v úzkém kruhu, ale samozřejmě to vždycky o tom, zda je nějaký zájem opravdu o tu problematiku se něco dozvědět.

Shodou okolností, a možná, že to víte, my se se zástupci Fridays for Future potkáme zítra i s panem premiérem a s panem ministrem Havlíčkem, oni přijdou na Úřad vlády, a určitě z tohoto bude potom nějaký výstup, myslím, že i tisková konference. Takže ta setkání probíhají. Já jsem to řekl bez jakéhokoliv klišé, protože také jsem řekl, že je klidně možné, že kdyby mi bylo těch úžasných šestnáct až dvacet let, možná že ještě o něco méně, kdy tahle generace se účastní akcí v rámci nejenom Fridays for Future, tak je klidně možné, že bych tam byl s nimi.

A také jsem řekl to, že bych byl moc rád, kdyby to mělo nějaké pokračování, kdyby to nebylo jenom o té páteční stávce, ale kdyby také se zajímali víc a měli třeba zájem o nějaké besedy. My jsme nabízeli a stále nabízíme jako Ministerstvo životního prostředí a také samozřejmě Český hydrometeorologický ústav, protože máme klimatology, třeba klasicky pan doktor Tolasz, který je dokonce členem toho mezinárodního klimatického panelu, takže myslím, že velmi zajímavá osobnost, který mladým může na přednáškách něco říct, protože vždycky, když se někam snaží dostat ministr, tak je to bráno, že to je politik, tak to je trošku komplikované na těch školách, ale u vědců typu doktora Tolasze je to jednoduché, nebo jednodušší. Takže tyhle nabídky máme. My jsme vlastně i vyzvali střední školy, vysoké školy, pokud mají zájem. Já jsem o tom hovořil i s některými rektory.

Takže jsme připraveni se účastnit přednášek nebo udělat nějakou přednášku, popřípadě nějakých debat. A musím říct, že zatím ten zájem je mizivý, a možná, že to je chyba jakoby v tom, že nejsme ještě my tedy aktivnější v tom, ale vy jste to přesně řekl - veřejné mínění, respektive průzkum veřejného mínění, ta problematika tady existuje. To znamená, není podle mého názoru už úplně potřeba o ní mluvit a vyvolávat zájem veřejnosti, protože zájem veřejnosti tady je, těch mladých lidí bezpochyby. Ale když se dostaneme k tomu B, a uvidíme, zítra si o tom určitě budeme s Fridays for Future a jejich zástupci povídat, tak se mi zdá, že tady je jakoby oddělené takové to křídlo, které je zastupuje v té aktivistické poloze, třeba potom k různým těm klimatickým koalicím a "Limity jsme my!" a tak dále, a té hlavní části, to znamená, co nejvíc těch studentů, kteří, bych předpokládal, že skutečně, protože se jedná o nesmírně zásadní věc, která bude ovlivňovat jejich životy, už ovlivňuje dneska a bude ovlivňovat určitě i nadále, tak že bude větší zájem a že bude větší zájem i o tyto přednášky a o nějakou debatu, která může být velmi otevřená.***
Přihlásit/registrovat se do ISP