(12.00 hodin)

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, já se budu vyjadřovat také k panu poslanci Bartoňovi vaším prostřednictvím. Ale já to vezmu trošku jako učitel, de facto neučitel. Navážu na pana profesora Vondráka. Matematika by měla být součástí toho, jako mluvíme českým jazykem. Já jakožto lékař, když jsem přišel do prvního ročníku vysoké školy, tak první, co tam bylo, byla biofyzika a na tu biofyziku vyletělo několik kolegů, než se doškrábali do toho, že byli lékaři. To samé je se sestrami. Když mně teď přijdou sestry, nedokážou spočítat počet kapek na infuzi. To je úplný základ toho, co je ve všech oborech, takže matematika by měla být součástí každého vzdělávání. A když si vezmeme, i co se týká těch oborů, kde tedy teď maturita není, u středních zdravotních škol, tak ona by tam i měla být, protože ti, co jsou produkovaní a šéfují těm zdravotnickým zařízením, tak vyplňují dost tabulek a musí dělat plány a matematiku taky používají, připravují rozpočty. Je to základ úplně všeho bytí, které máme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Řehounek se omlouvá z rodinných důvodů v době od 13.15 do 14.00.

Pan poslanec Josef Bělica nyní vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Bělica: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velice krátce. Jsem člověk, který maturoval z českého jazyka. Tím bych chtěl trošičku poprosit o férovou argumentaci od pana zpravodaje Bartoně, protože já jsem kromě toho, že jsem maturoval z matematiky, si volitelně vzal ještě maturitu z fyziky, protože jsem chtěl jít studovat strojní obor. Pane kolego, pro mě největší stres byla maturita z českého jazyka, věřte si tomu, nebo ne, ale taky tady nebudu argumentovat, že jsem ji v životě nepoužil, že pro mě na strojařině ten český jazyk byl k ničemu. Já se prostě nechci dostat do té argumentace, že ta matika je k ničemu. Protože vy to tam nevidíte. Já si myslím, že matematika je velmi důležitá, je to základ vzdělání. A tak jak dneska jako premisu přijímáme, že určitá úroveň českého jazyka je prostě nutná pro to, abyste měl maturitní zkoušku, tak by to mělo být i z matematiky. Děkuji za slovo. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Bohuslav Svoboda a připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Pane poslanče, máte slovo dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vaším prostřednictvím vlastně budu hovořit ke všem, co teď mluvili v těch krátkých výstupech. Já jsem přesvědčen o tom, že řešíme věc, která má řadu rozdílných vstupů. Jeden ten vstup je gymnázium, gymnázium, které vzdělává vlastně k tomu, že mám obecně studovat jakoukoliv vysokou školu. A pak jsou specializované školy, které připravují na to, kdo se bude věnovat technice nebo přírodním vědám. Potřeba matematiky v oborech, které na to nevypadají, jako je medicína nebo zdravotnictví, je obrovská. Já od začátku, když jsem začal být proděkan, to znamená od roku 1990, sleduji výsledky našich studentů podle toho, jak dopadli u přijímacích pohovorů. Pane ministře a všichni ostatní, sděluji vám naprosto jednoznačně, že celou tu dobu nejsilnější predikční faktor pro to, jestli ten student bude úspěšný a odpromuje, ba dokonce jestli bude úspěšný jako lékař, největší predikční faktor, nejsilnější, je vlastně fyzika, protože my matematiku nezkoušíme. A je to v té moderní medicíně naprosto jednoznačné a jsem přesvědčen, kdo studuje gymnázium a odmaturuje na něm, že má mít právo jít na vysokou školu, protože je připravován jenom pro to. Pokud studuje nějakou jinou školu, měli bychom o tom, jestli má matematiku, nechat rozhodovat ty školy. Ony by to měly vědět, jestli to jejich absolventi budou, nebo nebudou potřebovat. A pokud se spletou a rozhodnou se špatně, tak tam ti studenti nebudou chodit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Lukáš Bartoň. Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já tady musím reagovat na některé své předřečníky, kteří mi vkládají do úst, jako bych řekl, že vzdělávání v oblasti matematiky je zbytečné. To jsem v žádném případě neřekl. Já jsem řekl, že maturita z matematiky není tak významná. To, že vzdělávání v oblasti matematiky je dobré, určitě. Kolega předřečník, který šel na strojní fakultu - ano, já jsem na strojní fakultě učil a já jsem si také stěžoval na úroveň studentů, kteří tam jdou s matematickým vzděláním, ale nikdy jsem neříkal nic proti tomu, že musí mít maturitu z matematiky úplně každý, i ten, kdo chce na humanitní obory.

A k paní kolegyni Valachové. Víte, prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem nic neřekl o podmínkách maturity na středních zdravotních školách. Já jsem mluvil o bakalářském studiu na Fakultě zdravotnických studií, kde je podmínka maturity pro přijetí. (Poslankyně Valachová hovoří z lavice.) Ano. A musí tam být maturita. V momentě, kdy zavedeme povinnou maturitu z matematiky pro všechny, tak všichni musí mít povinnou maturitu z matematiky, aby byli přijati na Fakultu zdravotnických studií.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem rád, že máme takovéhle diskusní téma, které nás spojuje, protože se k tomu může vyjádřit téměř každý díky tomu, že téměř každý tady má maturitu, tak mě to tedy taky vybudilo.

A ještě, když tady zazněla taková láska k matematice, já jsem vystudoval matematiku a fyziku a mám k nim lásku, i když teď dělám politiku. Ale myslím si, že se tady dokážeme shodnout, stejně tak jako to dokázali ve Velké Británii, že samozřejmě nějaká úroveň znalostí z matematiky i češtiny je žádoucí a že by tam nějaká zkouška existovat měla, jako to mají třeba ve Velké Británii, kde se to dělá někde v prváku nebo ve druháku, ale potom tu maturitu, která už je specializovaná a která dneska obsahuje počítání s logaritmy a já nevím, básnické figury typu epizeuxis a podobně, tak to prostě můžeme nechat těm, kdo si skutečně vyberou tuhle danou oblast. Tak si myslím, že by to mělo platit nejenom pro matematiku, ale i pro tu literaturu, která je dneska zapojená v českém jazyce. To si myslím, že je takové řešení, jak bychom se z toho mohli dostat a zaměřit se na to, aby ty věci, které jsou v tom společném základu, jako jsou v případě matematiky třeba zlomky, procenta a podobně, které tedy spadají do učiva základní školy, tak aby skutečně lidé, kteří splní tu základní zkoušku, tohle uměli, jako když bičem mrská, protože spousta lidí, kteří nám dneska vycházejí ty školy, tak sice vystudovali matematiku, vystudovali angličtinu, ale neumějí ani anglicky, ani neumějí základní početní operace. A to je něco, co bychom měli řešit. Ale určitě to nevyřešíme maturitou z matematiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou paní Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Chtěla jsem vlídně, ale nepůjde to. Takže zcela ostře. Jaký máme v tuto chvíli stav? Stav je takový, že v roce 2021 mají poprvé maturovat tak, že ve společné části maturity mají český jazyk, cizí jazyk a matematiku gymnazisté - 2021 a 2022, to znamená za dva roky; 2022 - mají maturovat poprvé tak, že ve své společné části mají v maturitě matematiku, český jazyk a cizí jazyk střední odborné školy.

A teď pozor, teď to přijde. To, že minulá vláda odložila start maturity z matematiky, tato Sněmovna - z poloviny, máme tady nové poslance a poslankyně - o pět let, tak bylo současně spojeno s tím, že poslanci a poslankyně si přáli, aby pokud nastupuji na gymnázium nebo odbornou školu jako uchazeč nebo jako absolvent, hlásím se, nastupuji, tak abych věděl, a to je poctivé, na jakou školu se hlásím a z čeho budu maturovat. Proto vláda už v prosinci 2016 přijala nařízení, kdy vypočetla obory, kterých se u středních odborných škol matematika má týkat - tady navazuji prostřednictvím předsedajícího na pana docenta Svobodu - a tam jsou, vážený pane kolego, od prosince 2016 uvedeny všechny zdravotnické obory. Proto jsem si to dovolila zmínit a na tom se nic nezmění dnes, zítra ani v roce 2022, pokud samozřejmě nezměníme zákon.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zatím na poslední faktickou poznámku pan poslanec Jiří Mašek. V obecné rozpravě se připraví pan poslanec Martin Baxa. Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě trošku probudila ta diskuse k maturitě z matematiky. Chtěl bych navázat na řadu předřečníků, zejména bych zavzpomínal těch 40 let zpátky jako pan profesor Vondrák, že to prostě fungovalo, a my bychom se k některým věcem, které fungovaly, neměli bát vrátit. Je to otázka třeba na těch gymnáziích, že byly matfyz třídy, byly přírodovědecké a humanitní obory a podobně.

A co se týká toho zdravotnictví, navazuji na kolegu Kasala prostřednictvím pana předsedajícího, tam jsem jednoznačně přesvědčen, že se jedná o to, aby byla dostatečná časová dotace pro výuku matematiky na zdravotní škole. Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba průběžně z toho ty studentky a studenty zkoušet, a důsledně zkoušet, tak aby postupovali do dalších ročníků, ale není úplně potřeba na to, aby sestra dokázala spočítat počet kapek v infuzi, mít skutečně maturitu. A v současném kritickém stavu, který se týká nedostatku nelékařského zdravotnického personálu, rozumějme, nejvíce sester, tak je to moment, pokud by tam třeba byla maturita povinná, tak by to byl moment k tomu, aby se děvčata a chlapci na tyto školy nehlásili. Vím, že v současnosti se to zdravotních škol netýká, a pokud se to nebude týkat, povinná maturita z matematiky, zdravotních škol a některých dalších vyjmenovaných škol, tak si myslím, že o povinné maturitě jinak je jistě třeba uvažovat a propagovat ji, čili pro gymnázia, pro střední odborné školy apod.***
Přihlásit/registrovat se do ISP