(9.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 364, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 378, přihlášeno je 180 poslanců, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

 

215.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré,
Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení
zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 112/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo za navrhovatele buď pan místopředseda Vojtěch Filip, případně někdo jiný z navrhovatelů, a zpravodaj garančního výboru, kterým byl hospodářský výbor, pan poslanec Roman Kubíček. Návrh na zamítnutí je uveden ve sněmovním tisku 112/12, který byl doručen dne 27. listopadu 2019. Garanční výbor návrh zákona neprojednal.

Ptám se, zda za navrhovatele je zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje? Není tomu tak.

Já tedy poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a případně sdělil stanovisko výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Procedura bude poměrně jednoduchá, protože padly návrhy, a to garančního hospodářského výboru na 24. schůzi 21. června 2019 tento zákon zamítnout, dále totéž projednal bezpečnostní výbor na své 10. schůzi 21. června 2018 a dal návrh na zamítnutí a ve druhém čtení návrhu zákona dne 26. listopadu podal poslanec Jan Bartošek návrh na zamítnutí. Takže procedura bude velmi prostá. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Pokud by neprošel, budeme hlasovat o zákonu jako celku, protože nepadly žádné legislativně technické ani pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Přivolám kolegy z předsálí. Není třeba schvalovat proceduru. Nejprve bychom tedy hlasovali o návrhu na zamítnutí zákona, který zazněl hned několikrát, jednak z garančního výboru, z bezpečnostního výboru a navrhoval to i pan poslanec Jan Bartošek ve druhém čtení 26. listopadu 2019.

 

Nejprve tedy návrh na zamítnutí zákona.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 379, přihlášeno je 181 poslanců, pro 127, proti 20. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl zamítnut, s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

 

216.
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka,
Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka,
Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo zástupce navrhovatelů, protože paní poslankyně Pekarová Adamová je tuším omluvena ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Feri se blíží a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Helena Válková už je na svém místě. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 214/6, který byl doručen 27. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 214/7.

Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečné - (Hlásí se poslanec Benda.) Já se omlouvám, pane poslanče, já jsem se díval dvakrát. Umožníme vystoupení pana poslance Bendy, který se přihlásil v okamžiku, kdy jsem říkal, že rozpravu končím. Můžeme to uznat, takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já jsem očekával, že zazní ještě nějaká úvodní slova před třetím čtením. Já chci mít jenom jedno upozornění.

Dobře víme, v jaké podobě sem návrh zákona přišel. Ústavně-právní výbor se s tím nějak pokusil popasovat, podle mého názoru rozumným způsobem tak, aby došlo ke zpřísnění trestů za týrání zvířat včetně definice chovu zvířat ve větším množství v nevhodných podmínkách, to znamená takzvaných množíren. Poté se objevila celá řada návrhů, které se pokoušejí vrátit zpět k původnímu návrhu.

Já bych chtěl varovat jenom před jedním z nich a to jsou návrhy C2, C3 paní kolegyně Markéty Pekarové Adamové, které znovu vydefinovávají samostatný trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví, řečník se odmlčel a obrátil se k předsedajícímu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Marek Benda: Já tomu rozumím, že to není zas až tak zábavné téma, ale přece jen bych chtěl něco říci. Snahu vydefinovat jako samostatný trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách, § 302a, který jakoby úplně nesouvisí s týráním a má být samostatný, pokládám za nešťastnou a nevhodnou, protože se obávám, že zdaleka nebude do budoucna použita jenom proti množírnám a jenom v těch situacích, kdy jsou ta zvířata chována opravdu ve velmi nevhodných podmínkách, ale že bude tendence některých aktivistů začít používat právě nové ustanovení § 302a proti zoologickým zahradám, cirkusům, možná velkochovům a spoustě dalších věcí.

Proto bych doporučoval Poslanecké sněmovně, přestože ústavně-právní výbor doporučil ty návrhy C2 a C3, abychom setrvali u původního usnesení ústavně-právního výboru, kde je definice chovu zvířat v nevhodných podmínkách, většího množství zvířat v nevhodných podmínkách, ty takzvané množírny tam fakticky jsou zakotveny, ale nedělá se z toho samostatný paragraf, který podle mne je jenom návodem k tomu, jak tady vytvářet tlak na všechna zařízení, kde se chová více zvířat.

To je jen upozornění, až se nám to za pět let vrátí, abyste neříkali, že jsem vás před tím nevaroval. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkujeme, pane poslanče. Do rozpravy se přihlásila zpravodajka, paní poslankyně Válková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP