(10.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám bod

 

218.
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 247/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujala paní Hana Kordová Marvanová, kterou tímto mezi námi vítám, a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Petr Dolínek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 247/6, který byl doručen 29. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 2477.

Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ANO 2011 poslanec Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Moc se omlouvám, že jsem to nestihl před otevřením tohoto bodu, ale chtěl bych poprosit o přestávku pro náš klub k této záležitosti, k tomuto zákonu v trvání deseti minut. Nezlobte se. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já této žádosti vyhovím. Je 10.10.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Prosím kolegy, kteří chtějí toto řešit, ke klavíru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přerušuji tedy jednání do 10.20.

 

(Jednání přerušeno v 10.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP