(10.30 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Munzara. Já jsem chtěl jenom říct, že i ti lidé, co bydlí v těch bytových domech, které v důsledku Airbnb jsou třeba velmi obtížně obyvatelné, mají svoje majetková práva, a že to, že někdo udělá z bytového domu napůl hotel, rozhodně není v pořádku. A tohle je věc, kterou je také potřeba zvažovat. I lidé, co tam bydlí, mají právo na důstojný život, nejenom majitelé bytů, co to pronajímají turistickým zájezdům, které se tam jedou vylejt. A je potřeba zvažovat oba tyhle faktory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré dopoledne. Nyní vím, že je přihlášen do rozpravy pan poslanec Nacher, nicméně mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Munzara, takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Ferjenčíka prostřednictvím vaším. Já bych mu rád a všem vám přečetl část toho pozměňovacího návrhu, abyste věděli skutečně, o čem se bude hlasovat: Obec může za účelem regulace vydat nařízení obce a nařízením podle odst. 1 může obec stanovit období, ve kterém je poskytování ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných domech - takže se bavíme i o penzionech - nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci zakázáno. Já si myslím, že je to velice extenzivní. Chápu pana kolegu Ferjenčíka vaším prostřednictvím, ale já jsem tady o tom hovořil, že je to podnikání, a podnikání by mělo mít svoje pravidla, ale tento pozměňovací návrh je brutálním zásahem do soukromého vlastnictví! (Trvalý neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, samozřejmě, že optikou toho, kdo bydlí v domě, který patří bytovému družstvu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a pak vám dám více času a požádám vaše kolegy o větší klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Ještě jednou rychleji. Naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan poslanec Ferjenčík vaším prostřednictvím. Tady se úplně zapomíná na základní práva, a protože jako zmocněnkyně pro lidská práva musím hájit i tuto skupinu, která tady občas není tak moc slyšet, těch, kteří žijí trvale v těch bytových domech, takže když slyším úvahy toho typu - zásahy do vlastnického práva, to jsme tady v minulých politických obdobích slyšeli tolikrát, a bylo to na úkor většiny obyvatel a občanů, že si myslím, že není namístě to posuzovat takto striktně, že tedy někomu škodíme, když mu omezíme trochu vlastnické právo, abychom to, na co mají právo ti, kteří tam bydlí v těch domech trvale, aby toto právo mohli tedy užívat, abychom jim je poskytli. Takže až o tom budeme hlasovat, tak si myslím, že bychom měli vzít v úvahu tu velmi nespokojenou, nešťastnou, mlčící většinu našich občanů velkých měst, která musí trpět to, co by jinak netrpěla, takové to krátkodobé ubytování, hlučné ubytování, nekontrolované, nebezpečné. Sama jsem s tím v našem domě občas konfrontována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda, poté pan poslanec Munzar, poté se mi přihlásila paní navrhovatelka Marvanová a poté pan poslanec Dolínek. Takže pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, k té diskuzi, která se tady teď rozběhla, v podstatě nesouvisející, o regulaci Airbnb. Já souhlasím, že to je velký problém. Jestli se o něčem dá mluvit, že to je přílepek, tak je to to, co je teď načteno. Ústavně-právní výbor projednával v rámci novely občanského zákoníku povinnost správci domu sdělit, pokud chci nějakým způsobem využívat svůj byt nebo své vlastnictví na krátkodobé pronajímání. To je to, co pokládám za smysluplné a co by mělo vést právě ke kultivaci vztahů uvnitř jednotlivých domů. Ale ta představa, že tady jednoduchým škrtnutím a přidáním nějaké pravomoci obci, o které upřímně řečeno jsem hluboce přesvědčen, že ji Ústavní soud zruší, pravomoc obce regulovat podnikání v tomto rozsahu podle mého názoru Ústavní soud zruší, protože to je prostě příliš moc. Mít představu, že to tímto dokážeme zregulovat, když je skutečnost, na kterou poukazuje kolega Munzar, dneska je nějakých 10 až 20 % z celého toho rozsahu veřejně přiznáváno. Ti platí daně, ti se chovají slušně, ty chceme regulovat. Těch 80 %, která jsou pod tou hladinou, která přiznávána nejsou, stejně nezregulujeme, ani když vydáme nějakou obecně závaznou vyhlášku obce. Podle mě si to zaslouží mnohem hlubší diskuzi, a souhlasím s tím, že Airbnb se má řešit, ale mnohem hlubší diskuzi než způsobem, jako že se přinese a řekne, hodíme to na ty obce, ony si to vyřeší samy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy pan poslanec Munzar, poté paní navrhovatelka.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já tady na paní poslankyně Válkovou vaším prostřednictvím. Ono se tam nejedná jenom o byty v bytových domech a nejedná se jenom o Prahu, jedná se o možnosti rodinné rekreace i v domech rodinných, a tomu nerozumím už vůbec, tomu pozměňovacímu návrhu, proč by nařízením, to znamená pouze rozhodnutím rady obce, obec zakázala někomu využívat svůj rodinný dům pro rodinnou rekreaci. Chápu, že se na to pan předkladatel dívá pouze z pohledu Prahy, ale musíme si uvědomit, že Praha je pouze jedna část České republiky. Máme tu další části a já si dokážu představit spoustu životních situací třeba v menších obcích, kde je jeden rodinný dům, který slouží jako penzion, slouží jako ubytovací služby a třeba nebude mít dobré vztahy s radou obce v místě, a může mu tohle způsobit komplikace. A můžeme si takových příkladů představit hodně.

Takže prosím, dívejme se na to, že skutečně se nejedná pouze o řešení těch problematických bytů v Praze, ale měli bychom skutečně jít postupnými kroky, jak tady říkal pan kolega Benda o tom, že by to nejdřív mělo být postupné nahlášení apod., a ne přijít s pozměňovacím návrhem k zákonu, který se tohoto netýká, a rovnou tam vypálit zákaz nebo možnost pro radu zakázat ubytovací služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď pan poslanec Nacher se mi tady hlásí, nicméně já ho mám zaznamenaného jako do rozpravy, nikoliv s faktickou poznámkou. (S řádnou přihláškou.) Tak v tom případě přednost mají faktické poznámky, takže nyní prosím paní navrhovatelku Marvanovou, která se mi hlásila s faktickou poznámkou. Také do rozpravy? Také do rozpravy. V tom případě pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. I já navážu právě v této části diskuze, protože se to týká tohoto bodu, tak jsem využil faktické. V tuto chvíli musím říct za sociální demokracii, že se na to díváme z pozice těch nájemníků, kteří jsou vlastně nejhorší v té trojčlence, nebo v nejhorším postavení. Když jste aspoň majitel bytu, tak se můžete v rámci SVJ dohodnout, že omezíte nakládání s nemovitostí. Když jste nájemce, tak nemůžete. Ale aspoň je šance se o tom bavit v tom domě. Ale když jste nájemník, tak vy nemůžete ani na to SVJ jít. To znamená, vy si ani nemáte kde stěžovat. Vy můžete jenom svému majiteli bytu, kde mu platíte nájem, říct, že se vám to nelíbí, že ve vedlejším se něco děje. Tím končíte. To znamená, nájemník je ten nejhůře postavený v celém tomto, co se děje.

Takže my trváme na tom, že regulace je potřebná, ale zároveň sociální demokracie říká, že je ale neakceptovatelné, aby proběhla tímto způsobem, že k zákonu o průvodcích si něco načtu. Není k tomu stanovisko krajů, obcí, není k tomu stanovisko Legislativní rady vlády, není k tomu stanovisko majitelů nemovitostí, nikoho. Prostě postrádá to veškerou fundovanou odbornou diskuzi. Prostě to sem bylo vystřeleno a je to nesmyslné. My hlavně trváme na tom, že musíme dát šanci slušným průvodcům, aby mohli podnikat a provádět turisty, a proto v tomto zákoně chceme, aby ten zákon byl dneska schválen. Proto uděláme všechno pro to, aby úprava průvodců proběhla, nepodpoříme tuto část, která by mohla u některých poslanců zablokovat přijetí zákona jako celku, ale zároveň žádáme paní ministryni, která už to ví, protože o tom jednáme několik měsíců, aby MMR velmi intenzivně rozběhlo ten proces interní, protože ta diskuze už vnitřně probíhá. Takže když MMR bude chtít, tak během tří měsíců je schopno určitě zkráceným legislativním procesem dostat nějakou normu na vládu, která by sem mohla přijít, a toto volební období to bude schopno vyřešit.

Ještě jedna poznámka. Nejsem tak zkušený jako pan poslanec Benda, nicméně jestli by pan předseda ústavně-právního výboru Benda, pardon, omlouvám se, mohl dávat pozor chviličku - (Mpř. Pikal: Prosím mým prostřednictvím.) - prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem se opravdu právníků MMR ptal, jestli to není přílepek. Řešili jsme to právě, abychom se vyhnuli něčemu. Oni prošli judikaturu - (Mpř. Pikal: Čas, pane poslanče.) - to je technicky jenom, judikaturu. Není to v rozporu podle judikatury Ústavního soudu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, váš čas uplynul. Děkuji. Tím jsme vyčerpali v tuto chvíli faktické poznámky, takže nyní do rozpravy pan poslanec Nacher, poté paní navrhovatelka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP