(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Máme 12.20 hodin, přestávka na poradu politického klubu TOP 09 je u konce. Požádám předkladatele i zpravodaje, aby zaujali své místo u stolku zpravodajů. (Gong.) Svolávám poslance do sálu po přestávce. Přečtu omluvu. Paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá dnes mezi 12.00 a 12.25 z pracovních důvodů.

Rozpravu jsem ukončil. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem? Není zájem.

Padl tady návrh pana poslance Třešňáka na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. O tomto budeme hlasovat. Já znovu zagonguji. Odhlásím vás všechny. Přihlaste se prosím svými registračními kartami.

Požádám zpravodaje o stanovisko k návrhu vrácení do druhého čtení.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Hospodářský výbor hlasoval o návrhu vrátit do druhého čtení a takovéto usnesení nepřijal.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 391. Přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 67. Návrh byl zamítnut.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. První, co bychom hlasovali, je legislativně technický návrh, který jsem načetl na začátku rozpravy. A za druhé, bychom potom měli pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu A, jenž byl vzat za základ projednání, to znamená, abychom hlasovali pozměňovací návrh D3775 mimo bod 2.1, potom bychom hlasovali pozměňovací návrh D3730, potom pozměňovací návrh E a potom, bude-li přijat pozměňovací návrh E, nebudeme hlasovat bod 2.1 z pozměňovacího návrhu D3775. Nebude-li přijat pozměňovací návrh E, tak budeme hlasovat o tom bodu 2.1 z návrhu D3775. Následně budeme hlasovat o komplexním návrhu A ve znění již těch schválených pozměňovacích návrhů. Bude-li přijat, tak potom je nehlasovatelný komplexní návrh B a je nehlasovatelný pozměňovací návrh C, který je komplexní v rozporu s A. Za čtvrté, ale pakliže by pozměňovací návrh A nebyl přijat, tak budeme hlasovat o těch dalších. Za čtvrté (páté), budeme hlasovat návrh zákona jako celek.

Já vám vždycky řeknu, co je obsahem toho pozměňovacího návrhu, než budeme hlasovat, zkráceně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Profant k proceduře.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já bych chtěl navrhnout pozměňovací návrh k proceduře a hlasovat C před A.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá, já nechám hlasovat o proceduře s pozměňovacím návrhem pana poslance Profanta. Zahájil jsem hlasování... (Hlasy z pléna.) Nehlasujeme ještě. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom pro jistotu, že jste to nějak zkrátil, pane místopředsedo. Vy jste říkal, že hlasujeme o proceduře, o pozměňovacím návrhu k proceduře, ať si rozumíme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano. K pozměňovacímu návrhu k proceduře. To je ten, co přednesl pan poslanec Profant.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Hluk v sále.)

Hlasování pořadové číslo 392. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 28, proti 33. Návrh byl zamítnut.

 

V tuto chvíli bych nechal hlasovat o proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 393. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 155, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nejprve tedy hlasujeme legislativně technické návrhy, což jsou ty, které jsem načetl a týkají se především účinnosti zákona. (Předsedající: Stanovisko?) Neutrální. Respektive výbor o nich nehlasoval, proto říkám neutrální, že není stanovisko, které by mohlo být přijato výborem. Omlouvám se. Proto říkám, omlouvám se, nebylo přijato stanovisko výborem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 394. Přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 154, proti nula. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu D3775 pana poslance Kubíka mimo bod 2.1 a tento návrh oproti tomu komplexnímu návrhu, který jsme v druhém čtení schválili jako základ k jednání, upravuje počet průkazů ze dvou na jeden. (Předsedající: Stanovisko?) Stanovisko výboru je v tomto případě, že výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 395. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 54, proti 43. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat pozměňovací návrh D3730, což je pozměňovací návrh pana poslance Nachera týkající se sdíleného ubytování. (Předsedající: Stanovisko?) Stanovisko je - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 396. Přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 39. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E pana poslance Vojtěcha Munzara, respektive poslance Jandy, abyste si to mohli identifikovat. A jedná se o to, abychom umožnili, že v uzavřených prostorách a v národních parcích nemusí mít průvodce průkazku. To znamená, nevstupujeme do těch pravidel objektů. (Předsedající: Stanovisko výboru?) V tomto případě výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 397. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 175, proti nula. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Tím se stal nehlasovatelný bod 2.1 z pozměňovacího návrhu pana poslance Kubíka, takže jdeme k dalšímu hlasování. V tuto chvíli hlasujeme tedy komplexní návrh A, to je ten návrh, který jsme si zde schválili v druhém čtení jako ten hlavní, podle kterého jednáme poslední měsíc. (Předsedající: Stanovisko?) Toto stanovisko je - doporučující.***
Přihlásit/registrovat se do ISP