(14.40 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Ruské a čínské zpravodajské aktivity zasahovaly do oblasti politiky, diplomacie, špionáže, ekonomiky i informačního boje. Když se podíváte na zprávy, protože já opravdu v tuto chvíli jenom cituji ze zpráv, které jsou veřejně přístupné, tak čínské zpravodajské aktivisty se rozrostly jak co do intenzity, tak co do rozsahu. Takže to, co tady dneska sledujeme v roce 2019, již popsaly naše zpravodajské služby v roce 2017. A i v roce 2018 představovaly hrozbu pro zájmy a bezpečnost České republiky.

Moc vás prosím kolegové, věnujme tomu pozornost. Já jsem přesvědčena, že to, co tady zaznívá, to znamená, že v kontextu čínských aktivit cílících na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu zaznamenala BIS rostoucí počet pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy, já bych chtěla opravdu upozornit na to, že rizika, která z těchto informací vyplývají, jsou opravdu vážná a ve velké části parlamentů se jimi zákonodárci zabývají.

Proč vyšetřovací komise? Vyšetřovací komise si klade za cíl čtyři základní otázky: zaprvé zhodnotit stav aktivit cizí moci nepřátelské vůči zájmům České republiky podle platné bezpečnostní strategie, zadruhé identifikovat slabá místa státu v čelení těmto rizikům, zatřetí doporučit vládě přijmout konkrétní opatření nelegislativního charakteru a začtvrté doporučit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmou legislativní úpravy.

Často i v diskuzích bylo zmiňováno, proč chceme komisi, proč se tímto chceme zabývat, když zde máme komise, které se zabývají dohledem nad našimi zpravodajskými službami. Naším cílem rozhodně není jakkoliv hodnotit práci našich služeb, kterým důvěřujeme, ale naším cílem je, aby Česká republika udělala všechno pro to, aby byla vůči těmto novým hrozbám odolnější. Chtěla bych také říci, že stačí se podívat na dokumenty, které jsou v České republice platné, a to je Bezpečnostní strategie z února roku 2015 a Audit národní bezpečnosti ze 14. prosince 2016. Všechny tyto dokumenty, které přijala vláda České republiky, hovoří o těchto hybridních hrozbách, na které upozorňují i naše zpravodajské služby. A to například v Auditu národní bezpečnosti se hovoří: V souladu se současnými poznatky vyplývajícími jak z informací poskytovaných zpravodajskými službami, tak i jiných zdrojů, lze takto hodnotit působení ze strany Ruské federace, Čínské lidové republiky, ale i některých nestátních aktérů, jako je Islámský stát.

Já bych chtěla poprosit - to, čeho se dovolávám, to, o co vás prosíme s kolegy, je pouze to, co je v platném znění Bezpečnostní strategie České republiky přijaté vládou, a jenom bychom chtěli, aby se to, co je v této Bezpečnostní strategii, a to, co je i v Auditu národní bezpečnosti naplňovalo. S politováním musím říct, že toto není plně naplňováno a bohužel není konáno vše pro to, aby naše společnost byla vůči těmto novým hybridním hrozbám odolnější.

Ráda bych upozornila na to, že, jak jsem říkala, mezi ty hrozby patří například kybernetické útoky. Já jsem přesvědčena, že Česká republika nedělá v tuto chvíli vše, co by měla dělat, protože kdyby tak činila, tak by měla odolnější například infrastrukturu na Ministerstvu zahraničních věcí. Vždyť vy musíte vědět, že naše Ministerstvo zahraničních věcí, jeho informační systémy byly opakovaně napadeny. Já věřím, že vám také jako mně vadí, že nepřátelské mocnosti, ale s největší pravděpodobností Rusko, zaútočily na informační systémy našeho Ministerstva zahraničních věcí. Vždyť i vy musíte vědět, jaká rizika dnes jsou. Jenom se podívejte, jak neblahé dopady má vlastně jeden kybernetický útok na jednu nemocnici, byť to pravděpodobně nebylo politicky motivováno. Ale my opravdu musíme učinit kroky pro to, abychom byli odolnější jak z hlediska kybernetických útoků, tak i z hlediska dalších hrozeb. Mezi ně bezpochyby patří množství dezinformací, které se šíří naší společností, a inspirujme se u těch zemí, které jsou odolnější, které investují do mediální gramotnosti, které investují do toho, aby se jim nerozkládala společnost před očima tak, jak se to mnohdy děje u nás. (V sále je trvalý silný hluk.)

Já bych chtěla zdůraznit jednu věc. Tento návrh rozhodně není namířen vůči vládě, není namířen v oblasti koalice - opozice. Já osobně bych chtěla říci, že některé postoje vlády oceňuji, ale opravdu si myslím, že není učiněno vše pro to, abychom lépe vzdorovali těm hrozbám, které tady jsou a ve kterých jiné, třeba i evropské státy jsou již před námi, jsou aktivnější. Podívejte se například na Velkou Británii. Tam podobnou komisi zřídili a opravdu se snaží svůj ústavní systém chránit. Podobné komise jsou zřízeny i ve Spojených státech a dalších zemích. Nejsme rozhodně jediní.

Já bych vás chtěla také v tuto chvíli poprosit, abychom otevřeli debatu o tomto tématu a abychom hledali cestu, jak naplnit svou ústavní roli, protože vedle toho, že jsme zákonodárci, přijímáme legislativu, tak máme z Ústavy i kontrolní roli a myslím si, že je naší povinností - a budeme se z toho jednou zodpovídat, budeme se z toho jednou zodpovídat i těm, kteří přijdou po nás, těm dalším generacím - je naší povinností dělat všechno pro to, aby tyto hrozby, o kterých ne já tady v tuhle chvíli, ale zpravodajské služby, ale velmi často i představitelé Severoatlantické aliance, představitelé Evropské unie hovoří a které opravdu není dobré brát na lehkou váhu. Nejde tady o nic menšího, než že musíme být odolní proti tomu, aby nám tady autoritativní režimy rozkládaly ústavní systém a aby ohrožovaly demokratický vývoj.

Možná vám to některým přijde, že je to přehnané, ale opravdu věřte mi, že když si poslechnete třeba i argumenty, se kterými přichází třeba v rámci Parlamentního shromáždění NATO představitelé právě Aliance, tak jistě byste rozuměli tomu, že byť jsou to takové plíživé hrozby, byť je nevidíme ze dne na den - a mohla bych vám dávat spousty příkladů toho, co se v tomto směru odehrává. Určitě znáte příběh snahy o státní převrat v Černé Hoře před jejich vstupem do Severoatlantické aliance, určitě znáte příběhy o zasahování do referenda ve Velké Británii, a jak jsem říkala, již brzy o tom bude zveřejněna zpráva. Určitě znáte ty příběhy, které se dějí ve Finsku, ve Švédsku, ve Francii a v dalších zemích. Chtěla bych vás opravdu poprosit, abychom tomu věnovali pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP