(14.50 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

A protože tady v tuto chvíli žádná komise nenavrhuje, nebo nezabývá se touto problematikou komplexně, a ono se to opravdu netýká jenom bezprostředně těch bezpečnostních témat, ale i otázky vzdělávání a dalších otázek, tak bych vás chtěla poprosit o zřízení této komise. Vím, že na to někteří z vás mají jiný názor, jiný pohled, a rozumím tomu, a pokud by se nepodařilo prosadit zřízení této vyšetřovací komise, myslím si, že já i kolegové, kteří o tom již dlouho jednáme, jsme připraveni se bavit o nějakých jiných alternativách, které nám budou zaručovat, že český stát bude naplňovat, sám naplňovat své vlastní schválené bezpečnostní strategie a bude dělat všechny kroky pro to, abychom opravdu vůči těmto hrozbám byli odolnější.

Tolik z mé strany na úvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji a prosím paní poslankyni Helenu Langšádlovou, aby se mnou sledovala od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otvírám. A mám tady nejprve do obecné rozpravy pana poslance Jana Lipavského a s faktickou poznámkou se následně přihlásil pan poslanec Jaroslav Holík. Tak prosím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se rád pověnoval otázce ustavení komise, sněmovního orgánu, který by se věnoval této problematice, a to řekněme více z té formální stránky věci.

Zaznívaly zde argumenty, že by se tím měly zabývat tajné služby. Samozřejmě tajné služby se tím již dnes zabývají, ale takto utvořený orgán, ať již vyšetřovací komise, nebo běžná sněmovní komise, což je něco, k čemu zde míříme na základě politické dohody, a já to velice vítám a jsem za to vděčný, tak ta by byla nadstranickým orgánem. Každá politická strana by tam měla jednoho svého zástupce. Všichni by měli stejný přístup k těm informacím. A takováto komise by potom řešila tu problematiku politicky, to znamená z hlediska politických opatření. Cílem by nebylo si hrát na policii ani na špiony, protože od toho zde máme bezpečnostní aparát, který řídí vláda. Jsme v parlamentu, takže můžeme se ptát, můžeme navrhovat a schvalovat zákony, a to je ten princip té komise. To znamená nasvítit tu problematiku, dát jí tu důležitost a především řešit to nadstranicky. Tohle opravdu má být věc, na které se shodneme na celém politickém plénu, že tato Sněmovna, tento parlament a vláda ČR ví, co se děje v Česku, a prosazujeme společný zájem.

Měli jsme zde teď velice nepříjemnou kauzu. Asi nemá smysl se k tomu úplně vracet. Takže já potom budu velice vděčen za to usnesení, které doufám, že nám přednese ANO, které když přijmeme, tak si víceméně potvrdíme ten závazek, který zde zaznívá, že v prvním čtvrtletí příštího roku bychom se dostali k ustanovení takovéto komise.

Jenom do budoucna, proč je to důležité, jaká je ta relevance. Čekají nás zcela zásadní a strategická rozhodnutí, probíhá zde výběr dodavatele na výstavbu jaderné elektrárny. Čeká nás výstavba 5G sítí. To jsou všechno projekty, které je naprosto nezbytné dělat v zahraniční spolupráci, a samozřejmě i s těmito projekty přichází určitý zahraniční vliv. A my bychom měli vědět, jakým způsobem jsou naše státní instituce na něj připraveny. Budujeme armádu, ale i ta armáda také musí vědět, v jakém prostředí se pohybuje. Takže to je další velice důležitý okruh.

Já vám děkuji za vaši pozornost a těším se na návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jaroslav Holík a připraví se poslanec Jiří Kobza. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu mít dotaz. Je Česká republika, odlišuje se v něčem jiném od ostatních států Evropské unie? Já si myslím, že ne. Naše republika má Bezpečnostní informační službu, která je složená z odborníků. Takže pokud slyším, že musíme tady vytvořit novou komisi, tak tím pádem naznačujeme, že naše Bezpečnostní informační služba pracuje špatně. Je to tak?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Langšádlová a s přednostním právem se připraví pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Holíku, několikrát jsem říkala, že mám plnou důvěru k činnosti Bezpečnostní informační služby a dalších zpravodajských služeb. Ale právě proto, že mám plnou důvěru k těmto službám, tak ty informace, které nám říkají, beru oproti vám pravděpodobně zcela vážně.

Takže ještě jednou. Navrhovaná komise, ať už bude vyšetřovací, nebo jiná, která by se těmito hrozbami měla zabývat, tak - za prvé - právě vychází z těch informací Bezpečnostní informační služby a dalších služeb. Za druhé, Nemá hodnotit činnost těchto služeb, ale zabývat se tím, jestli my děláme jako poslanci nebo jako tady vláda za mnou všechno pro to, co bychom dělat měli. O tom je ten návrh. A s politováním musím říct, že neplní Česká republika ani to, co má ve vlastní vládou schválené strategii boje proti hybridním hrozbám. Takže o tom tady celou dobu hovořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek - stáhl. Takže nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Vondrák, a zatím poslední faktická, takže se připraví předseda klubu KDU-ČSL poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Více než před týdnem jsem byl účasten mimořádné situaci. Mimořádné situaci, kdy osamělý aktivní střelec z bezprostřední blízkosti popravil sedm lidí. Byl jsem svědkem jako předseda krizového štábu činnosti všech složek - policie, záchranářů a hasičů. Ještě jednom jím tímto za to děkuji, co udělali. Ale nenapadlo mě, abych k tomuto svolával další komisi, která bude dále tyto věci vyšetřovat.

Jestliže máme důvěru v naše bezpečnostní služby, tak jim věřme! Já nevěřím, že někdo z nás tady je schopen tyto věci podchytit, rozumět a analyzovat. Říkám to na rovinu. Jsme z pohledu zpravodajských služeb amatéři! Děkuji. (Potlesk z řad ANO a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Takže tentokrát už vás to vybudilo, takže znova přihláška. Prosím a vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, netušil jsem, že budu muset znovu opakovat to, co řekla paní poslankyně Langšádlová, že zjevně ji pan poslanec Vondrák neposlouchal. Takže prostě holt ještě jednou, podvanácté. Omlouvám se, že podvanácté, ale asi si to musíme stále opakovat. Smyslem této komise není prověřování činnosti tajných služeb. Smyslem této komise je kontrola exekutivy, tedy vlády, zda se zprávami tajných služeb nakládá s plnou vážností a zda je využívá k tomu, aby riziko kybernetické bezpečnosti bylo sníženo na minimum. Protože řada z nás má oprávněné podezření, že řada vládních činitelů zprávy tajných služeb možná podepíše, ale nečte. Bere je velmi formálně a nevyvozuje z nich žádné závěry, jak by měly. Je to tedy kontrola vlády. Je to tedy kontrola vlády, což přísluší Poslanecké sněmovně. Není to kontrola tajných služeb. Pevně věřím, pane poslanče Vondráku, že teď jste mě snad už slyšel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dvě faktické poznámky. Takže vystoupí nejprve pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Jan Lipavský. Takže vaše dvě minuty. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP