(15.00 hodin)

 

Poslanec Ivo Vondrák: Já bych jenom pana poslance Kalouska upozornil, že nejsem ani hluchý, ani intelektuálně nesmělý. A myslím, že to, co jste řekl, je ještě horší než to, co zaznělo předtím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak moment, teď, protože před vámi je pan poslanec Jan Lipavský a následně předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. (Reaguje na poslance Bláhu, který se chystá k řečnickému pultu.) Takže pane poslanče, prosím vaše faktická.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, já si dovoluji také zareagovat na poslance Vondráka. Nechceme si hrát na policii ani na tajné služby, nechceme si na ně hrát. Nechceme si na ně hrát, stejně jako si jiné rezortní výbory nehrají na to, že by byly vojáky, nebo... samozřejmě, máte tam řadu lidí z profese, ale fungování a princip těch výborů je jiný, je to nastavování politické agendy. Chceme být naprosto féroví, má tam být zastoupena každá politická strana svým jedním členem. To znamená, mělo by to být naprosto férové, neměla by to být žádná inkvizice. Tak to je první věc, kterou jsem chtěl říct.

A druhá věc. Chtěl bych požádat, jestli bychom mohli načíst návrh toho usnesení, abychom se o něm pobavili a případně věděli, k čemu v tomto jednání míříme. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Na návrh usnesení jistě bude prostor v podrobné rozpravě. Nyní mám tady tři faktické poznámky, takže přečtu pořadí. Pan poslanec Miroslav Kalousek, pan poslanec Jiří Bláha a předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. (Poslanec Kalousek stahuje svou faktickou poznámku.) Takže stahuje pan poslanec Kalousek. Takže pan poslanec Jiří Bláha se vyjádří, prosím, pane poslanče. Připraví se předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím vaše dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl opravdu poprosit. Myslím si, že máme důstojnější a hlavně potřebnější témata, kterými bychom se měli zabývat. Já vám třeba jedno napovím a je to dovoz výrobků za podnákladové ceny do naší republiky. To ničí naše národní hospodářství, to ničí naši ekonomiku, to ničí naše vztahy se zahraničními partnery a to hlavně ničí naše vesnice. Protože jestliže si představíte, že maso z Německa, i když ho tam vyrobí za 38 korun, sem dovezeme za 25, a takhle bychom mohli jít hlavní surovinu po hlavní surovině, tak to jsou ty důležité záležitosti, které bychom tady měli řešit, a my řešíme, jestli náhodou nás někdo neohrožuje. Přitom o tom nevíme vůbec nikdo nic, nikdy nic nebudeme schopni zjistit. A i když se něco dozvíme, tak se dozvíme to, co jsme vlastně už věděli dávno, protože nám stejně nikdo nemůže nic říct. Takže je to jenom hra. A jelikož asi nemáte témata a nevíte, jak pracovat, tak hledáte, o čem byste hovořili, abyste byli vidět. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. My jsme podpořili zařazení tohoto bodu aktivně a jsme samozřejmě připraveni se podílet i na vytvoření nějaké komise. Nicméně ten návrh zní: Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Já tedy tomu moc nerozumím, nicméně konečně to kolega Kalousek vysvětlil, konečně to převedl do češtiny, když to vysvětloval panu profesoru Vondrákovi. Je to vyšetřovací komise na vyšetření, jestli členové vlády čtou zprávy tajných služeb. Takto to tady bylo řečeno a přeloženo do češtiny. Tak konečně jsem to pochopil a děkuji velectěnému panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího, že nám to přeložil do češtiny. Děkuju moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec, předseda klubu TOP 09, Miroslav Kalousek. Prosím vaše dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Velmi zdvořile. To, jestli čtou, nebo nečtou, dokládá ten podpis. To už tam pak nezjistíme, jestli se ten člověk jenom podepsal, nebo četl. Ale tím smyslem je, jestli ty zprávy byly použity tak, aby to bylo ve prospěch bezpečnosti České republiky. A to je docela zásadní otázka, ta by nás měla zajímat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou mám dvě přihlášky. Takže paní poslankyně Helena Langšádlová za předkladatele a připraví se pan poslanec Milan Brázdil. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Ještě jednou. Já jsem, pane Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, když jsem o tom tady mluvila, tak jsem dopředu říkala, že jsou tady fakta a to jsou varování našich služeb před těmito konkrétními hrozbami. Máte to v té zprávě, a částečně jsem z toho četla, naprosto zřejmě napsáno. Mohla bych mluvit o mnoha dalších informacích z veřejných, otevřených zdrojů o tom, co se odehrává v dalších evropských zemích, ve Spojených státech, ale nebudu vás tím zatěžovat. Tady jsou na jedné straně tyto otevřené zprávy, to nejsou nějaká virtuální ohrožení, to je úplně konkrétní ohrožení, které se bere vážně i na úrovni Evropské unie a NATO. Vedle toho vlastně tady jsou nějaké kroky České republiky. České republiky proto, aby naše společnost byla odolnější.

Já jsem tady také v tom úvodním slovu říkala, že já si mnoha postojů, byť jsem opoziční poslanec, členů naší vlády vážím. Vážím si i postoje třeba pana premiéra v kauze Skripal, vážím si práce pana ministra zahraničí, pana ministra vnitra a dalších. Vážím si toho. Ale je tady ještě spousta věcí, které by se mohly a měly udělat v této oblasti a i podle schválené bezpečnostní strategie se doposud neudělaly. A mou tužbou a cílem je jenom, abychom se podívali na to, co se v této oblasti ještě může udělat a má udělat pro to, abychom byli odolnější a vliv těchto nových hybridních hrozeb na naši společnost byl co nejmenší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní čtyři faktické poznámky. Takže já přečtu pořadí. Ještě pátý pan poslanec Foldyna se hlásí? Takže já přečtu pořadí. Pan poslanec Brázdil, pan poslanec Michálek, pan poslanec Vondrák, pan poslanec Králíček a pan poslanec Foldyna. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Pan kolega Kalousek se zeptal, jestli ty veškeré informace byly správně využity. Já myslím, dámy a pánové, že na světě je asi přes 200 států. A představte si, my jsme šestí nejbezpečnější. Jasně, mohli bychom být první, ale já nemám ten pocit, že bychom byli tady v něčem ohroženi a že by vláda nevyužívala tyto informace. Možná můžeme být pátí, možná i čtvrtí, nicméně ta komise to asi moc nezmění. Jenom jsem chtěl odpovědět, že jsme luxusní stát, kde tady žít znamená být bezpečně na tomto světě obhospodařeni. Já jsem za to moc rád těm zpravodajským službám a dalším, že tady takové luxusní služby máme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda klubu Pirátů Jakub Michálek a připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já si vážím toho, že do diskuze se zapojují i kolegové z koalice. Nicméně trošku mi tady chybí v té diskuzi, aby vystoupil někdo za vládu, protože přece jenom je to vláda, které je BIS odpovědná a které nosí své závěry, a ta vláda by měla reagovat na ta doporučení, která jsou uvedena v té zprávě, a vzhledem k tomu, že BIS varuje před vlivem Číny a dalších států, dalších totalitních států, na území České republiky, upozorňuje na špionážní sítě, já jsem přesvědčen, že naše vláda určitě není nečinná a že je připravena nás vzhledem k tomu, že to byl pevně zařazený bod, na který se mohla připravit, informovat o těch opatřeních, které podnikla v rámci své působnosti. Je tady pan ministr Zaorálek, viděl jsem, myslím, pana ministra Petříčka. Pan premiér tady bohužel není, ale jsem přesvědčen, že zmínění kolegové ho dokážou v této věci velmi dobře zastoupit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Ivo Vondráka a připraví se pan poslanec Robert Králíček. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Vážené kolegyně a kolegové, nikdo z nás nezpochybňuje to, že jsme terčem těchto útoků. A já mám možná ještě větší zkušenosti s těmito útoky jako autor a v podstatě člověk, který byl zodpovědný za jedno z největších superpočítačových center v této republice. Za jedno z největších superpočítačových center. Byli jsme terčem těchto věcí. Nikdo to nezpochybňuje. Já jenom zpochybňuji, že to tady někdo dokáže vyřešit v této Poslanecké sněmovně. Nikdo! Ani to nezkontrolujeme, protože tomu nikdo z nás nerozumíme. Jsme tady lékaři, učitelé, obchodníci, právníci. Ale dle mého názoru to, že tady chceme vytvořit další komisi - mimochodem, už tady několik komisí a výborů máme, které se tímto můžou zabývat - tak prostě ty hrozby neodstraníme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP