(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Robert Králíček a připraví se pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Robert Králíček: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat na vystoupení předsedy klubu TOP 09 pana Kalouska. Pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, to, co vy říkáte, že chcete kontrolovat vládu, se dneska děje prostřednictvím komisí - BIS, prostřednictvím komise Vojenského zpravodajství, prostřednictvím dalších komisí. Komise se dotazuje vlády, jak pracují s těmi zprávami. Komise může kontrolovat vládu. Na kontrolu vlády tu nepotřebujeme další komisi. Ale dokážu si představit z pozice definice hybridní hrozby, z její komplexnosti a konvergence, tak jak funguje, že o tom můžeme vést diskuse na výboru pro bezpečnost nebo se domluvit na založení nového podvýboru či komise. S tím nemám problém, protože ty hrozby se mění, konvergují a je třeba na ně reagovat. Ale souhlasím s kolegou Vondrákem, to nevyřešíme tady na Sněmovně. Tak se pojďme sejít mimo Sněmovnu, ve výborovém týdnu, zástupci parlamentních stran a pojďme se o tom pobavit, jestli to je potřeba, jestli na to potřebujeme speciální komisi, co ta komise bude řešit, jak to bude řešit. Ale co chceme vyšetřovat? Kdo tam bude chodit vypovídat? Pan Kellner? Pan prezident? To je nesmysl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení pana poslance Jaroslava Foldynu a připraví se pan poslanec Jan Lipavský. Stále faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako suverénní země, jako suverénní stát musíme dbát o to, abychom věděli, kdo ovlivňuje naši politiku. My přece víme z Ústavy a z demokracie, že zásadní věci ve státě můžou ovlivňovat především ti, kteří byli zvoleni svými voliči. Na to je tady vláda, Parlament, Senát atd. Čili ta diskuse mi tady trošičku uniká v jedné věci, když tady slyším volání po tom, aby se vláda zodpovídala, jak nakládá se zprávami služeb, tzn. naivně tady někdo chce, aby vláda řekla, jak pracuje kontrarozvědka proti rozvědkám. To je trošičku zavádějící. A myslím si, že je to vlastně v kontrapohledu na celou tu věc.

To ovlivňování. Samozřejmě každý stát, každý velký stát, velká ekonomika, mocnost má snahu ovlivnit stát další v ekonomice, v politice a prosazovat nějaké své zásadní zájmy i u svých partnerů - partnerů, nejen nepřátel, tady se pořád mluví o nepřátelích. Připadá mi to trošičku jako diskuse kolem 50. let, kdy byl nepřítel za každým rohem, mandelinka bramborová byla hozena z Ameriky a teď nám zase hází mandelinky bramborový z Ruska.

Já se domnívám, že jestli chceme zřídit nějakou komisi, tak komisi proti hybridním hrozbám jako takovým, obecně. A hybridními hrozbami jsou státem zřízené firmy, organizace, nevládní organizace, které jsou placeny ze zahraničí a které provádějí svoji činnost na území jakéhosi druhého státu, aby ovlivnily jeho život a politiku. Čili pakliže formujeme obecně, že tu zřídíme komisi pro hybridní hrozby, rozumím tomu (upozorňuje na čas) a můžeme o tom diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já nyní přečtu omluvy, protože těch se mně tady nashromáždilo skutečně větší množství, tak aby neuplynul čas mezitím. Takže dnes se od 14.30 do konce jednacího dne omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Radek Holomčík, dále se omlouvá paní poslankyně Jana Krutáková od 15.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Aleš Juchelka od 14.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, dále se omlouvá mezi 16. a 19. hodinou z rodinných důvodů pan poslanec Julius Špičák, dále se omlouvá paní poslankyně Helena Válková od 14.30 do 15 hodin z pracovních důvodů a dále se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská od 15.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů.

A nyní tady mám tedy tři faktické poznámky. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Lipavský, dále se připraví pan poslanec Vít Rakušan a pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče Foldyno skrze pana předsedajícího, svůj projev jste zakončil něčím, s čím naprosto souhlasím. Mně by se opravdu líbilo, kdyby vznikla komise pro hybridní hrozby. To je, řekněme, kompromis nebo nějaké řešení, které si umím představit v tom formátu 9 členů, 9 politických stran, 9 klubů, přijde mi to naprosté férové, tak jak jsme o tom tady mluvili. Takže to opravdu vítám.

Já potřebuji znovu zopakovat, vymezit se vůči té argumentaci pana poslance Vondráka, že nejsme odborníci. No, jsme politici, opravdu nejsme odborníci. Takto by se dalo argumentovat o libovolném výboru, že v něm sedí laici. Ale také činnost těch orgánů tomu potom odpovídá, tzn. zvou se tam odborníci, aby přednesli oni své expertní stanovisko, aby to vysvětlili politikům laikům a ti zaujali příslušný postoj nebo ta doporučení schválili.

Samozřejmě zaznívají zde argumenty vůči tomu, že takovýto orgán by kontroloval vládu. Já si myslím, že pan poslanec Kalousek nepoužil úplně vhodný příklad. Máme zde řadu jiných příkladů, kde je vhodné, aby se tím politici zabývali. Měli bychom mít jistotu, jak jsou chráněny volby v České republice. Měli bychom mít jistotu, jak jsou chráněny některé IT systémy, měli bychom vědět, jakým způsobem ty vlivové operace probíhají. Je to obecnější a širší agenda.

Také vítám to, co říkal pan poslanec Králíček, tzn. najít nějakou cestu k té dohodě a ke kompromisu, protože to je opravdu věc, na které bychom měli najít shodu celým politickým spektrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní stále dvě faktické poznámky, pan předseda STAN Vít Rakušan, dále poslanec Václav Klaus a dále potom v obecné rozpravě přednostní práva Jan Bartošek, Vojtěch Filip a pan ministr Zaorálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Skutečně jenom fakticky na několik mých předřečníků.

Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegu Brázdilovi. My jsme určitě všichni rádi, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě, určitě je to velká zásluha i vás jako záchranářů, představitelů integrovaného záchranného systému, kvalitní policie, geografických daností toho, že k nám nepřicházejí žádné velké přírodní katastrofy. To jsou prostě ta kritéria, podle kterých se hodnotí bezpečnost jednotlivé země ve světě, kriminalita apod. Ano, na tom jsme dobře. Ale prostě říkat, že tady to nemá žádnou souvislost, nebo má souvislost s tím, zda existují, nebo neexistují hybridní strategické hrozby pro budoucí bezpečnost České republiky, protože ten svět a jeho nebezpečí - bezpečí se mění, ty hrozby jsou nové, jsou nevyzpytatelné, neznáme je a my se jim musíme naučit čelit. S tím samozřejmě pracuje Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství apod.

Na druhou stranu, pánové kolegové, neříkáte tady pravdu. Jsem předsedou komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, a není úkolem této komise kontrolovat vládu. To prostě není pravda. To je komise, která kontroluje činnost Vojenského zpravodajství v celé její šíři. My máme možnost se samozřejmě na určité věci vlády dotazovat, ale rozhodně není naším úkolem kontrolovat, jakým způsobem vláda zachází se zprávami tajných služeb. To je prostě posunutí interpretace toho, co je ve statutu těch jednotlivých kontrolních komisí. To je účelová dezinterpretace toho, co ty komise reálně mají vykonávat.

My jsme se tady bavili o tom, aby nově zřízená komise měla možnost kontrolovat skutečně to, jak ty odpovědné orgány zacházejí s výstupy, které od tajných služeb pocházejí. Nic více, nic méně. A myslím si, že ta debata se zbytečně posunula do emocí. Ta komise nemá nikoho trestat, byli by tam účastni všichni političtí reprezentanti z této Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí na faktickou pan poslanec Václav Klaus a připraví se pan poslanec Robert Králíček. Zatím mám tyto dvě přihlášky na faktickou. Tak prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Je před Vánoci, takže budu konstruktivní. Já si velice přeji, aby česká politika nebyla ovlivňována naprosto žádnou zemí, rozhodovali to čeští občané a jejich zákonní zástupci bez ohledu na to, jestli se jedná jenom o Čínu, nebo Rusko, nebo Saúdskou Arábii, kde vás občas rozsekají na ambasádě, když jste novinář, naprosto na všechny země. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP