(15.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Z tohoto důvodu Trikolóra navrhne, už to máme napsáno, v lednu to přineseme, zákon, který zakazuje financování politických stran ze zahraničí, včetně různých nadací. Pak na vás budu velice apelovat, abyste setrvali v tomto stanovisku k ovlivňování cizími zeměmi a podpořili tento náš návrh, protože je to důležitá věc, a my ho takto budeme hájit.

K tomu, co tady říkáte, se radši vyjadřovat nebudu. Snad jenom jednu poznámku k brexitu. Jak jsem zaznamenal, že za to mohly ty hybridní hrozby a občané chtěli něco úplně jiného, tak teď se zrovna konaly volby a občané ukázali, že to chtěli přesně takto, a nic takového nenastávalo. Ale nechci tu debatu rozdmýchávat, protože si dovedu představit, co by se strhlo.

Takže na vás apeluji, podpořte to, aby českou politiku ovlivňovaly české subjekty, nikoli někdo ze zahraničí - padni, komu padni. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní máme tři faktické poznámky - pan poslanec Robert Králíček, pan poslanec Pavel Staněk, paní poslankyně Helena Langšádlová a Zbyněk Stanjura - čtvrtá ještě. Prosím.

 

Poslanec Robert Králíček: Chtěl bych reagovat na pana Rakušana prostřednictvím pana předsedajícího. Mně se líbí, jak kolegové ze STAN k nám vždycky mluví, jak tutově vědí, co my si myslíme, jak se máme chovat. Já jsem nechtěl účelově dezinterpretovat. Dobře, zmýlil jsem se. Omlouvám se. Ale komise BIS nebo Vojenského zpravodajství se vlády dotázat může. Tak mi řekněte do detailů, jak si představujete takovou kontrolu, když ty informace ve většině případů jsou v nějakém utajeném či důvěrném režimu. Tak jak bude taková kontrola vlády probíhat? Pan premiér bude chodit na výslech k té komisi. Ministři budou chodit na výslech k té komisi. Ale výstupy z té komise budou tajné, protože většina těch zpráv je utajovaných. Ale pro náš dobrý pocit budeme něco vědět. Tak já tomuhle vyšetřování nebo těmhle výslechům fakt nerozumím. Jak říkám, pojďme se bavit, jestli se změnil svět, jestli se má změnit struktura výborů, nebo struktura komisí, nahradit třeba jinou, nějakou novou, která se bude jmenovat pro prevenci hybridních hrozeb, nebo pro kontrolu hybridních hrozeb. Tomu rozumím. Ale vyšetřovací? A rozhodně prosím nemluvte za mě. Já jsem účelově nechtěl dezinterpretovat něco. Prostě jsem se spletl, za což se omlouvám. (Tleská poslankyně Kořanová.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Staněk a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zase jsme si tady rozmělnili diskusi do dvou proudů - trošičku iracionálního, emotivního a do toho, věřím tomu, racionálnějšího. Je potřeba si říct, že taková komise, která by opravdu šla po hybridních hrozbách, nebyla by vyšetřovací, by mně osobně smysl dávala. Ale tak jak je ten dokument předložený a jak jsme tenhle ten bod začali projednávat, bohužel ani mně tento bod smysl nedává.

Takže bych navrhoval přerušit projednávání tohoto bodu, připravit to na úrovni jednotlivých poslaneckých klubů a posléze se k tomu vrátit s nějakým racionálnějším zadáním, než je vyšetřovací komise pro činnost vlády nebo některých dalších orgánů. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, mám to chápat, že navrhujete procedurální návrh přerušit? (Ano.) Ale tím pádem potřebujeme dokdy, abychom mohli hlasovat. (Ohlasy ze sálu.)

 

Poslanec Pavel Staněk: Navrhuji minimálně na dva kalendářní měsíce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na dva kalendářní měsíce. A to je do kolikátého? (Pobavení v sále.)

 

Poslanec Pavel Staněk: Takže do 20. února.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do 20. dubna. (Ohlasy ze sálu.) Února? Ano. Února. Tak. No. Měli bychom hlasovat bezprostředně. (Hlásí se několik poslanců.) Ano, ano, jestli je to návrh k hlasování, tak prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Já tomu také rozumím. Chtěla bych, abychom o tom věcně diskutovali, proto si dovolím dát protinávrh přerušit to do 30. ledna 11 hodin. Je to čtvrtek druhého týdne Poslanecké sněmovny. A věřím, že do té doby budeme mít prostor o tom věcně diskutovat, a věřím, že nám všem jde o totéž, abychom byli suverénní zemí, která nebude podléhat těmto hrozbám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: My určitě podpoříme oba dva tyto návrhy. Možná je lepší ten kolegyně Langšádlové, je konkrétní. Akorát je hrozná škoda, že to přerušujeme v tomto momentě, protože ta debata byla dobrá, konstruktivní, věcná. (Pobavení v sále.) Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. A je škoda, že ta debata nemůže aspoň ještě chvíli pokračovat. S vědomím, že jednáme dneska do 19 hodin a že bychom byli schopni, jak dneska jedná Sněmovna konstruktivně, ty věci, které máme na tabuli, většinu z nich zvládnout. Je to škoda. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hlásí se předseda klubu Zbyněk Stanjura, ale jen jestli je to nějaký protinávrh, protože jinak musíme hlasovat bezprostředně. Tak prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám protinávrh, který vlastně vychází z toho, co říkal pan předseda Faltýnek. Chtěl bych požádat oba dva - pana kolegu a paní kolegyni - aby v této chvíli ty návrhy stáhli a aby je přednesli po ukončení obecné rozpravy. To je protinávrh. To znamená, jako kdyby se o tom mělo hlasovat. Myslím si, že by bylo dobré, aby argumenty zazněly dnes, abychom pak 30. ledna nereagovali na další vystoupení, na které dnes nedojde, nebo toho 20. února. Nechci předjímat výsledek hlasování. Takže to je žádost. Stáhnout to mohou pouze ti, kteří ten návrh přednesli. Myslím si, že je to racionální. Ale bylo by dobré, aby ty argumenty padly v rozpravě už dnes, aby se na ně případně dalo zareagovat nějakým politickým jednáním.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď tedy záleží na navrhovatelích, zda vaši výzvu přijmou. Pan poslanec Staněk.

 

Poslanec Pavel Staněk: Ano, přijímám tady tenhle ten návrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže vy stahujete. Chápu váš procedurální návrh?

 

Poslanec Pavel Staněk: Ano, stahuji procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak teď tedy jestli paní poslankyně Langšádlová, jinak budeme muset hlasovat. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Já taky respektuji to, že budeme věcně ještě diskutovat, s tím, že tento můj návrh, to znamená přerušit do 30. ledna 11 hodin, tak aby do té doby byl prostor na věcnou diskusi, platí po ukončení obecné rozpravy, to znamená předtím, než budou navržena usnesení a budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže po ukončení obecné rozpravy dáváte procedurální návrh, abychom přerušili jednání o tomto bodu do 30. 1. do 11 hodin. Dobře. To je návrh po ukončení obecné rozpravy.

Vrátíme se zpátky a máme tady tedy faktickou poznámku předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Takže teď už můžete mluvit o čemkoli. Prosím. A připraví se v obecné rozpravě, jelikož jinou faktickou tady nemám, pan poslanec Jan Bartošek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám prosbu na kolegy a kolegyně, kteří buď už vystoupili, nebo ještě budou vystupovat, ale myslím, že se shodneme, že věc národní bezpečnosti by neměla být věcí vládně-opozičního souboje. Možná se některé návrhy někomu nelíbí, to plně respektuji, ale určitě to není tak, že by někdo chtěl zkoušet vládu. Myslím si, že v oblasti národní bezpečnosti bychom měli, pokud možno, najít co největší politickou shodu, protože to je věc, která přesahuje volební období a přesahuje ten standardní souboj koalice versus opozice.

Já jsem byl účasten ještě v minulém volebním období debatě o zákoně o kybernetické bezpečnosti, o tom, jak tomu bránit a podobně. A debata byla opravdu tristní. Tristní. A moc jsme se nepohnuli. Takže bych chtěl zaprvé vyzvat všechny, abychom odhodili v otázce národní bezpečnosti stranická trika, abychom se snažili najít. A jenom procedurálně chci připomenout, pokud někdo bude vymýšlet jinou konstrukci než vyšetřovací komisi, tak to v tomto bodě prostě hlasovat nejde - ani dnes, ani v lednu, ani v únoru, ani nikdy jindy. Já ten nápad nezpochybňuji. Jenom chci procedurálně upozornit, že by se to muselo jmenovat jinak, muselo by to být v jiném bodě a podobně.

A problém, který existuje v oblasti tajných služeb, myslím, že ho můžeme pojmenovat přímo na mikrofon zcela veřejně. Pan poslanec Vondrák říkal, že všichni věříme našim tajným službám. To prostě není pravda. Bohužel. Prezident republiky tajným službám nevěří. Nebo některým z nich. A to prostě problém je. Já vím, že to nevyřešíme my tady. Ale neříkejme si, že všichni čelní představitelé státu věří svým tajným službám. To bohužel není pravda. Já to nechci používat v politickém zápase. Ale je to fakt. A mimochodem je to taky jeden z důvodů, proč se tím máme zabývat na Poslanecké sněmovně. Kdyby platilo, že všichni ústavní činitelé takhle postupují, což je správný přístup, věřit svým tajným službám, tak by ta debata byla mnohem jednodušší.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy obecná rozprava a pořadí, mám zde přednostní práva - pan poslanec Jan Bartošek, dále předseda KSČM Vojtěch Filip, ministr kultury Lubomír Zaorálek a potom pan poslanec Jiří Kobza v tuto chvíli. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP