(15.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Také bych se chtěl věnovat ruskému a čínskému kybernetickému vykrádání českých institucí. Kontrarozvědka rozsáhle upozorňuje na selhání státu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poukazuje nejenom na notoricky známou děravou síť Ministerstva zahraničí, ale i na systematické útoky proti představitelům Armády České republiky. Jenom krátce do historie: V roce 2015 se čínské diplomatické, zpravodajské a ekonomické entity soustředily na využití úspěchů z předchozího roku a intenzivně pokračovaly v rozšiřování a kultivaci pročínské vlivové infrastruktury v české politice a ekonomice. Dominantní čínskou zpravodajskou silou v České republice byla vojenská rozvědka, jejíž činnost doplňovaly aktivity specifické čínské zpravodajské organizace, kterou je Odbor pro mezinárodní styky Komunistické strany Číny, které jsem již zmiňoval. Abychom věděli, o jakou organizaci se jedná, nebo jaký odbor, je to agentura, která spadá pod Ústřední výbor Komunistické strany Číny a do jejíž gesce patří kromě zahraničních vztahů také zpravodajská činnost, čínská diplomacie, byznys. A zpravodajské služby v roce 2015 navázaly na úspěch předchozího roku a pokračovaly v rozšiřování a prohlubování vlivové infiltrace české politiky a složek české státní moci. (Velký hluk v sále.)

V oblasti státem řízené či podporované kybernetické špionáže představují nejzávažnější hrozby pro Českou republiku Ruská federace a Čínská lidová republika.

Rok 2016 se nesl ve znamení růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti čínské špionáže na území České republiky a proti českým zájmům a bezpečnosti. (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás chtěl požádat o klid, aby se pan poslanec mohl v klidu vyjádřit, hlavně tady po mé levé straně. Tak prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: V roce 2016 se významně nezměnily počty čínských zpravodajských důstojníků působících v rámci čínské diplomatické mise v České republice. Zvýšily se však počty zpravodajců cestujících do České republiky v rámci čínských oficiálních delegací a především došlo ke zvýšení počtu agresivity a intenzity čínských zpravodajských operací proti českým cílům a zájmům. Čínské zpravodajské služby při svých operacích na českém území využívají služeb a spolupráce čínské krajanské komunity v České republice. Dominantním zájmem Číny a jejich zpravodajských služeb v České republice byla eliminace tibetské otázky a narušení česko-tchajwanských vztahů. Exponenti čínských zpravodajských služeb v České republice intenzivně hledali podporu čínského stanoviska v uvedeném sporu, který se týkal Jihočínského moře, a to nejen v čínské komunitě v České republice, ale především na české politické a akademické scéně. V českých médiích se objevily výrazně pročínské články a interview, za jejichž vydáním stála čínská ambasáda v Praze. Cílem těchto aktivit bylo ovlivnění mínění české veřejnosti, potažmo i čínské, vzhledem k faktu, že články byly překládány a publikovány na čínských zpravodajských serverech, a vytvoření dojmu, že obyvatelé i političtí představitelé České republiky stojí na čínské straně.

Audit národní bezpečnosti České republiky, který je zpracován, a považuji ho za velmi kvalitní materiál, se odkazuje na výroční zprávy BIS. Působení cizí moci není pro žádný suverénní stát věc neznámá, přičemž důvody pokusů cizí moci získat informace a na jejich základě vliv v jiném státě sahají od ekonomického významu přes sílu v otázkách mezinárodních vztahů až po historické aspekty již zaniklých anebo nově utvářených sfér vlivu. Neomezuje se na nepřátelsky naladěné členy mezinárodního společenství, nicméně pro potřeby auditu je potřeba věnovat primární pozornost těm projevům cizí moci, které pro Českou republiku mohou znamenat bezpečnostní hrozbu.

V souladu se současnými poznatky vyplývajícími jak z informací poskytovaných zpravodajskými službami, tak z jiných zdrojů lze hodnotit působení ze strany Ruské federace, Čínské lidové republiky, ale i například jiných, nestátních aktérů, jako je například Islámský stát. Podle bezpečnostní strategie České republiky některé státy usilují o revizi stávajícího mezinárodního uspořádání a jsou připraveny k dosažení svých mocenských cílů použít metod hybridního válčení kombinujících konvenční i nekonvenční vojenské prostředky s nevojenskými nástroji, jako je propaganda využívající tradiční i nová média, zpravodajské dezinformační akce, kybernetické útoky, politický a ekonomický nátlak anebo taky vysílání neoznačených příslušníků ozbrojených sil. Tyto země posilují svůj vojenský potenciál a snaží se budovat si exkluzivní sféry vlivu prostřednictvím destabilizace sousedních zemí a využíváním místních konfliktních sporů. Rusko v současnosti zásadním způsobem destabilizuje evropskou bezpečnostní architekturu, to konstatuje koncepce zahraniční politiky České republiky.

A na závěr. Bezpečnostní informační služba ruské vlivové aktivity pravidelně popisuje ve svých výročních zprávách. Například v roce 2015 dominovaly mezi zpravodajskými silami cizí moci, které působí v České republice, stejně jako v minulých letech zpravodajské služby Ruské federace. Ruskými prioritami pro rok 2015 byly operace vedené v rámci informační války v kontextu ukrajinské a syrské krize a dále politická, vědecko-technická a ekonomická rozvědka, zejména její úsilí dostat se prostřednictvím nastrčených českých osob k českým a evropským dotacím. Navzdory trvající krizi na Ukrajině a napjatým vztahům mezi Ruskem na straně jedné a NATO a Evropskou unií na straně druhé Rusko pokračovalo ve svých vlivových aktivitách zaměřených na udržení a posílení ruských pozic a perspektiv v české energetice. V roce 2015 také pokračovaly ruské aktivity na poli ekonomické a vědecko-technické rozvědky v České republice. V kontextu ukrajinské a následně syrské krize kladlo Rusko obecně důraz na vlivové a informační operace v kontextu takzvané asymetrické či nekonvenční války.

Ruskými prioritami pro rok 2016 byly vlivové a zpravodajské operace vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky. Na poli klasického sběru zpravodajských informací dominovala ruským zájmům -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, já vás budu muset přerušit, protože zde není ani jeden ministr a poslanci mě ze sálu upozornili na tuto skutečnost, takže bych byl celkem i vstřícný třeba pro krátkou pauzu, ale jelikož jsem byl upozorněn, vyhlašuji dejme tomu tři minuty pauzu, abych dal prostor alespoň jednomu ministrovi vlády, aby se nám vrátil. Takže se tady sejdeme v 15.51.

 

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP