(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Pavla Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Skoro se mi chce přidat k panu kolegovi Staňkovi, protože už je to skutečně za nějakou slušnou hranou, proto vystupuji naposledy v této debatě.

Kdo by si byl pomyslel, tady přede mnou zaznělo, že bude tak astronomicky drahé bydlení, že tady bude milion lidí v exekucích. Když už tedy mluvíme o těch úspěších popřevratových, tak k nim připočtěme i tyhlety věci. Ale od toho jsme tady, abychom tyto také hrozby umenšovali, abychom sloužili lidem, a ne abychom se tady dohadovali o věcech, o kterých se dohadujeme dnes. Není to případné. Nemyslím si, že bychom měli dále pokračovat v této neplodné debatě. Prosím, pojďme už debatu ukončit a buď přerušit, nebo hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To se asi nepodaří, i když jste dodržel čas k faktické poznámce, pane kolego. Ale nyní paní kolegyně Tereza Hyťhová, poté paní poslankyně Němcová, Jiránek, Stanjura a Leo Luzar. Máte slovo k faktické poznámce, paní poslankyně.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Tak děkuji, pane předsedající. Já jenom krátce. Já bych chtěla poprosit veleváženou sněmovnu, ctím každého právo na jeho názor, ale prosím, pojďme se vrátit k debatě. Mě nezajímá, co tady bylo před třiceti let. Vyříkejte si to prosím vás jinde. Tady jsou studenti, kteří čekají na maturity, co se bude dít. Prosím, pojďme se vrátit k tématu, odhlasujme to a pojďme se věnovat dalším bodům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová s faktickou poznámkou, poté Martin Jiránek a kolega Stanjura. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Budu reagovat na to, co zde bylo řečeno od zástupců Komunistické strany Čech a Moravy o tom, jak oni jsou už tou jinou komunistickou stranou. Tak dovolte pár faktů, které je potřeba tady zmínit.

Myslím, že to bylo v roce 2012, kdy uspořádala Komunistická strana Čech a Moravy výstavku ve svém sídle, která opěvuje úspěchy Severní Koreje. Pan předseda Filip napsal tklivý dopis zástupcům severokorejského státu, když zemřel Kim Čong-il, a říká, jaký to byl úžasný vůdce, nezpochybnitelná autorita, a o těch koncentrácích a statisících mrtvých v této zemi nepadlo ani slovo.

Vzpomínám si také na to, když pan tehdejší asistent pana poslance Dolejše napsal na svůj facebook slova o tom, jak všichni pravičáci podnikatelé by měli být rozvěšeni po našich městech - to bylo myslím v roce 2014 nebo v roce 2015.

Vzpomínám si na to, jak pan předseda KSČM Vojtěch Filip se zdráhal označit okupaci roku 1968 jako okupaci a označit jako hanebnost zvací dopis tehdejších komunistů, kteří okupanty do naší země pozvali.

Vzpomínám si na to, jak Marta Semelová vykládala v roce 2015 nebo 2014, to je jedno, ale bylo to před pár lety, o tom, že vlastně ta Milada Horáková si za to může sama, vždyť se ke všemu přiznala.

Tak to jenom abychom věděli o tom, jak se úplně změnila a od své minulosti se odstřihla ta dnešní Komunistická strana Čech a Moravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní Martin Jiránek, připraví se Zbyněk Stanjura a Leo Luzar. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pěkný večer, kolegyně, kolegové. Já se nechci nikoho dotknout, ale tohle je fakt děsivý. Včera jsme půl, možná tři čtvrtě hodiny při rodičovském příspěvku řešili balistické vesty policistů. Dneska tady řešíme minulost. Já chápu, že je potřeba si to nějakým způsobem vyříkat, ale proč to řešíte takhle? Přitom vždyť je to děsivý.

My jsme s kolegou Staňkem byli před měsícem v Berlíně. Celý týden jsme tam byli na Internet Governance Forum, kde se řešily i hybridní hrozby, experti z Ameriky, z Číny, z Ruska, z Japonska atd. tam všichni hovořili otevřeně o tom, že velké velmoci mají nějaké zájmy, dělají nějaké, řekněme, tlaky a směřují své aktivity třeba do malých států, hodně do Evropy. Ti experti z Evropy vyzývali k tomu, abychom v rámci Evropy ohledně toho velmi spolupracovali. A my se tady bavíme o tom, co kdy kdo před třiceti lety ano nebo ne. Prosím, věnujme se tomu danému tématu. Je to důležité téma. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Jiránkovi, který ve faktické poznámce jednal. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, potom Leo Luzar. Oba s faktickou poznámkou. A stále čekající ministr kultury s přednostním právem. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím říct, že slova kolegy z pirátské strany mě mrzí. Kdo se nepoučí z minulosti, bude opakovat chyby. Jestli nevidíte tu souvislosti mezi hybridními hrozbami a totalitními systémy, těmi, které se opakovaly před třiceti, čtyřiceti lety a podporují dneska, tak je mně to líto. My tu souvislost prostě vidíme. Tu debatu do minulosti sem přinesl předseda Komunistické strany Čech a Moravy, současně řídící schůze. My ovšem ty jeho pohádky musíme uvádět na pravou míru. Já to cítím jako povinnost ke všem, kteří v tom režimu trpěli. Pokud vás to zdržuje, mě to mrzí, ale považuji tuto debatu za mimořádně potřebnou a mimořádně cennou.

A k té debatě KSČ - KSČM. Mě ty frašné souboje mezi soudruhy fakt nezajímají. Kdo je větší soudruh, kdo je menší soudruh. Kdo byl větší bolševik, kdo byl menší. Vy jste na to byli mistři vždycky. To nám je úplně jedno. A jen tak mimochodem. Když nemáte s těmi předlistopadovými bolševiky nic společného, kdo si nechal ten majetek? (Výkřiky z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Nyní pan poslanec Leo Luzar a potom pan poslanec Pavel Žáček, poslední přihlášený s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Leo Luzar: Jeden z prvních zákonů polistopadovém byl o převodu majetku KSČ na lid této republiky. Čili ten majetek dostal tento lid. Po roku 1989 z členských příspěvků KSČ vybudovala novou politickou stranu. To jenom rychlá reminiscence.

Já bych se opravdu rád vrátil k těm hybridním hrozbám a k těm problémům, které, ano, celý svět prožívá. Řekněme si, jak to vzniklo, řekněme si, co je na začátku. A jestliže tato komise, která by měla vzniknout, jak chápu, že by součástí této debaty měl být podnět k tomu, aby vznikla vyšetřovací komise vyšetřující průnik zahraničních zájmů, a teď tam je to slovo totalitních režimů, tak já si myslím, že tady se přeme pouze možná o to slovíčko totalitních, protože stoprocentně tomu věřím, že na tomto území ČR jsou prosazovány zájmy velmocí obecně. Některé možná momentálně považujeme za méně nebezpečné, některé možná momentálně považujeme za více nebezpečné.

Můžeme se bavit - a už tady byla zmiňována Saúdská Arábie, já bych k tomu klidně přidal i Izrael, který má docela výrazný vliv v této Poslanecké sněmovně přes svou nejpočetnější skupinou přátel, a přednedávnem jsme byli svědky docela zajímavé diskuze ohledně memoranda, nebo nějaké zprávy, která tady byla předložena, když se sami představitelé této skupiny přiznali, že jsou motivováni a ovlivňováni z tohoto státu. Bavme se o tom, jak dalece se prosazují tyto vlivy v ČR. Protože to není jenom vliv, není jenom vliv Číny a Ruska, ale je to i vliv ostatních států, které mají zájem na naší politice, protože jsme přece jenom v centru Evropy, a je určitý systém, který se snaží tu Evropu dostat někde, kde bychom třeba i my neradi. A není to jenom z východu. To si musíme přiznat. Ten vliv připadá i ze západu a i z Blízkého východu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Pavel Žáček, potom paní poslankyně Langšádlová s faktickými poznámkami. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já bych se obrátil k našim mladším kolegům, kteří nemají tu zkušenost, nepamatují to a myslí si, že ten režim před rokem 1989 byl nějaký demokratický nebo srovnatelný s tím, co se zase dneska diskutuje na Západě. Já si myslím, že tuto diskuzi bohužel povedeme do té doby, dokud zde bude sedět poslední poslanec KSČM. Bohužel. Tak to je. Jestli si myslíte, že je normální, že v demokratické zemi v Poslanecké sněmovně sedí zástupci komunistických stran, tak to normální není. A oni nás do té diskuze nutí. Je to součást našeho vyrovnání se s minulostí, je to ta politická dimenze. A až je politicky porazíme, tak teprve vstoupíme do té fáze, o které můžeme mluvit a dělat, jako že zde komunistický režim nebyl. Já si myslím, že to je ostuda nás všech. A ti mrtví se obracejí v hrobě, když to budeme takto vnímat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP