Středa 29. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

177.
Návrh poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka,
Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho,
Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 657/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
 

Upozorňuji znovu, že je zde navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 657/1.

Prosím pana poslance Sadovského, aby nám návrh uvedl za navrhovatele. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Předkládaný zákon reaguje na situaci, která se stala a o které všichni víme, s paní Janákovou, protože podle současné právní úpravy musí předseda senátu vždy v případě těhotenství či mateřství ženy dítěte mladšího do jednoho roku, která byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, rozhodnout o tom, že výkon takového trestu se odkládá, resp. přerušuje, a to do jednoho roku dítěte. Tato úprava ve své podstatě je funkční, ale má svoje limity a na daném případě jsme viděli, že ne úplně to bylo vhodné.

Cílem předkládaného návrhu je možnost dát předsedovi senátu pravomoc rozhodnout o tom, zda těhotná žena nebo matka dítěte do jednoho roku jeho věku, která byla odsouzena - což podotýkám - za zvlášť závažný zločin, bude mít z tohoto důvodu povolen odklad výkonu trestu nebo dojde k jeho přerušení. Pokud se tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna nastoupit jeho výkon. U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, bude zachována stávající úprava, neboť jejich pobyt na svobodě nebude představovat s ohledem na charakter závažné trestné činnosti tak vysoké riziko pro společnost, které by převážilo nad zájmy dítěte, v jehož nejlepším zájmu přirozeně je, aby bylo se svou matkou.

Cílem návrhu je samozřejmě zabránit situacím, kdy nebezpečné pachatelky závažné trestné činnosti nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody a dostanou se v důsledku těhotenství nebo mateřství na svobodu a představují tak výrazné riziko pro naši společnost.

Jak zde bylo řečeno, navrhuji podle § 90, aby to bylo schváleno v prvním čtení, a proto bych vás rád poprosil o vstřícnost. Budu rád, když to podpoříte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Teď bych poprosil, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Blažek, ale nevidím ho v sále. Případně bychom museli odhlasovat změnu zpravodaje pro prvé čtení, zřejmě nejlépe člena ústavně-právního výboru. Pan poslanec Ondráček by se ujal role zpravodaje. (Poslanec Ondráček mimo mikrofon: Počkej minutu.) Dáme tomu samozřejmě pár vteřin, to není problém.

Nejprve, než dojde ke změně zpravodaje pro prvé čtení, musíme si tu změnu odhlasovat. (Posl. Ferjenčík upozorňuje, že je posl. Ondráček jedním z navrhovatelů.) Jste jeden z navrhovatelů, omlouvám se. Takže člen ústavně-právního výboru, který není předkladatelem. (Hlásí se poslankyně Ožanová.)

 

Budeme hlasovat o změně zpravodaje, že novým zpravodajem bude paní poslankyně Ožanová.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125, přihlášeno je 142 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy poprosím paní zpravodajku o stručné úvodní slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zástupce předkladatelů návrhu zákona uvedl již vše potřebné. Domnívám se, že společenská potřebnost této úpravy trestního řádu vyplynula i z mnoha článků v tisku. Domnívám se, že není správné, aby pouze těhotenství bránilo výkonu trestu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Ondráček. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Děkuji panu kolegovi Ferjenčíkovi, který vzpomněl na to, že jsem jedním z předkladatelů.

Pokud si vzpomínáte, já jsem o zařazení tohoto tisku žádal už v minulém týdnu a chtěl bych vám touto cestou poděkovat, že došlo k té dohodě napříč politickým spektrem a že tento sněmovní tisk byl zařazen do projednávání, včetně následujícího sněmovního tisku č. 551, bod 161, který je obdobný, ale je z dílny pana kolegy.

Chtěl bych vás poprosit o navržený postup, to znamená hlasování podle § 90 odst. 5, na kterém si myslím, že je všeobecná shoda. Děkuji a prosím vás o podporu. Pokud by se nám podařilo hlasovat hned v prvním čtení, byl bych velmi rád. Říkám to i z toho důvodu, že zmiňovaná osoba bydlí nedaleko mého bydliště a jsem samozřejmě o této věci velmi dobře informován jak ze strany starosty obce, kde bydlí, tak i některých dalších politiků, kteří o to mají zájem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já si s dovolením ještě ověřím jednu skutečnost. Právě jsem obdržel informaci, že i paní poslankyně Ožanová je připodepsaná pod návrhem tohoto zákona a nemůže se ujmout role zpravodajky. Měl by to být někdo z ústavně-právního výboru. Nabízel se pan poslanec Farský. Takže budeme, sice nezvykle, ale myslím si, že to můžeme - pan Farský je také podepsaný? Pardon. (Rozruch v sále.) Dobře. Uděláme to tak, aby to bylo ústavně-právním, je to pro další projednávání naprosto... tady v tom podkladu, který mám já, není podpisový arch, takže já znám jenom jména těch, kteří jsou uvedeni v úvodu toho tisku, takže budeme věřit že... tady je "a dalších" a já nevím ty další.

 

Paní poslankyně Červíčková, vycházíme z toho, že nejste uvedena jako navrhovatelka. Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení a bude to paní poslankyně Červíčková.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tuto změnu zpravodaje. Kdo je proti?

Hlasování číslo 126, přihlášeno 152, pro 128, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Vzhledem k tomu, že nebyla podána námitka, rozhodneme nyní podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Já jsem již přivolal kolegy z předsálí.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 657 tak... (Upozornění, že ještě neskončila obecná rozprava.) Já se omlouvám, ano, máme tady ještě přihlášku z místa. Nemluvil pan poslanec Feri, takže budeme pokračovat v rozpravě. Poté pan poslanec Farský. Už jsem to vzal moc zkratkou, omlouvám se. Máte slovo. Snad už je to poslední...

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my podporujeme postup podle § 90 a jsme rádi, že v reakci na tu mediálně velmi významnou kauzu se toho zhostili dokonce dva navrhovatelé. Na co bych se ale chtěl zeptat je, zda existuje nějaké zmocnění vládou, aby tu někdo přednesl stanovisko vlády, protože jsme se dostali do takové trochu prekérní situace v tom smyslu, že u obou těch tisků vláda řekla souhlasíme, ale projednáváme to jako první tisk, tisk, u kterého vláda řekla souhlasíme - ale. Nejsou tam vyřešeny nějaké otázky a vláda dokonce ponouká nás navrhovatele, abychom se s těmi nevyřešenými věcmi, jako jsou třeba otázky pobytového statutu dítěte, popasovali v rámci legislativního procesu. To znamená, že - já nevím, jestli tu někdo z ministrů má pověření, nikdo se k tomu nehlásí, tak moc nevím, jak si s tím poradit. V každém případě ty věci řeší vlastně totožnou materii, ale bylo by myslím do budoucna vhodné, kdyby tu byl přítomen zástupce Ministerstva spravedlnosti anebo aspoň někdo s pověřením, protože takto tu schvalujeme něco, s čím vláda vyslovila souhlas, ale řekla opravte si to, a my to schválíme devadesátkou. Ale podporujeme to, podporujeme tento návrh a jsme rádi, že to vyřešíme takto rychle v devadesátce. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Farský do rozpravy.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, on ten zmatek totiž, jak už tady naznačil kolega Feri, není od rána jenom tady v Poslanecké sněmovně u těchto tisků, ale on byl i na vládě, protože ten případ, kterého jste si určitě mnozí všimli, těhotné vražedkyně Janákové - jméno už tady několikrát zaznělo, tak je zbytečné to nějak maskovat - začal už někdy v červnu, kdy médii proběhl ten případ, že žena, která byla odsouzena myslím na třicet let za opravdu úkladnou vraždu, tak po nějakém roce ve vězení otěhotněla, a protože zákon říká zcela jasně a bez výjimek, že když otěhotní odsouzená, tak po dobu těhotenství plus do roku dítěte musí být propuštěna. A soudci tak postupovali podle zákona, jak jim ukládal, a sami se ale podivili nad tím, že u takto nebezpečného člověka - protože ty posudky u odsouzené říkaly, že ten čin může zopakovat, že prostě nemůžou konat jinak a musí ji pustit na svobodu. Což vyvolalo zcela přirozeně reakci v místě, kde žila, a v jejím bydlišti, ať už to byla postupně Jilemnice, Vrchlabí nebo nakonec myslím, že byla vzata do vazby v Lomnici nad Popelkou, kde se pohybovala. Lidé ji v místě znali, věděli, že jde o tuto odsouzenou, její tvář proběhla médii, a přirozeně měli obavu o svůj osud.

Na konci června se to otevřelo, ale ministryně spravedlnosti řekla, že nebude ad hoc měnit zákon kvůli jednomu případu. Proto jsme se toho tehdy ujali, skupina poslanců, která předložila tisk 551. Zastupovali tam předsedové klubů sociální demokracie, Pirátů, TOP, KSČM, SPD, Starostů, plus další poslanci připodepsali. Ten zákon jsme předložili vládě a vláda 31. července - a teď se dostávám k těm absurditám, které nás tady teď potkaly, a vlastně úplně nevím, jak se s nimi vyrovnat a jak v tom dále postupovat. S tímto návrhem, sněmovním tiskem 551, který řeší stejnou materii, těhotnou vražedkyni, tak vláda vyslovila souhlas, bez připomínek, bez jakéhokoli dalšího slova. Prostě řekla souhlasím, a to včetně toho, že i ten tisk 551 je navržen v devadesátce, to znamená, že může být schválen na dnešní schůzi.

U tisku 657, který předložila širší skupina poslanců, který tuto materii řeší daleko, daleko komplikovaněji, už vláda nevyslovila své souhlasné stanovisko bez připomínek. Ona přímo v tom stanovisku říká, že v zájmu jeho budoucí bezproblémové aplikace bychom měli zvážit v dalším legislativním procesu provedení některých níže uvedených dílčích úprav předloženého návrhu zákona. Toto je stanovisko vlády k tomu tisku 657, který teď projednáváme, který je také navržen schválit v devadesátce, ale jsou tam konkrétní připomínky, které by měly být upraveny. Toto je stanovisko k tisku 551 vlády, který řeší stejnou materii a kde žádné připomínky nejsou.

To, že tady hromada lidí investovala moře času, energie, peněz do toho, že jsme vytvářeli další návrh, byť už k návrhu poslaneckému byl souhlas vlády, nechám stranou. Ale my jsme teď v situaci, kdy máme u zákona, který od vlády dostal připomínky, a máme ho schválit v devadesátce, a tím, že ho schválíme - to je tisk 657 - tak se nedostaneme k hlasování o tisku 551, který byl vládou schválen úplně bez připomínek.

Já chápu, že jsme tady rozděleni na opozici a koalici, a tím pádem nějaká politika tady vždycky probíhá a někdo to musí vyřešit, aby mohl říkat, že on občanům pomohl, ale tady se to fakt dostává do absurdní roviny, totálně absurdní roviny, protože vláda v červenci vydá své stanovisko bez připomínek, v říjnu je předložen návrh a v prosinci vláda předloží stanovisko s připomínkami ke stejné materii, stejnému tisku. Děláme dvakrát práci, složitě práci, a dneska jsme v situaci, kdy Sněmovna by měla hlasovat prvně o návrhu, který je od vlády připomínkován, a o tom, který není připomínkován, o tom hlasovat vůbec nebudeme. Přijde mi to jednak zbytečné a jednak složité.

Ono to stanovisko vlády je svým způsobem pochopitelné, protože když se podíváte na řešení podle tisku 551, tak ten pouze říká, že tam, kde soudci dodnes museli pustit, tak do budoucna budou moci pustit. Bude čistě na rozhodnutí soudců, aby posoudili veškerou materii, co všechno kolem, veškeré okolnosti případu, technického zabezpečení, zdravotního stavu - a do konkrétna do neřeší. Prostě tisk 551 říká: my vám, soudci, věříme, že v těch pár desítkách případů ročně, a možná jich ani desítky nebudou, rozhodnete prostě správně.

Ten poslanecký druhý návrh, 657, ale není asi potřeba zastírat, že byl vypracován za úzké spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti, to řeší na šesti, sedmi, osmi, devíti stránkách do detailu, když, jaký trest, jak má postupovat, jaké bude zázemí, kdo se kde čeho zúčastní, kam přistoupí, kam se může přivolat - vlastně kvůli pár případům ročně dost razantně zasahujeme do zákonů ,a když prostě měníte několik zákonů změnami, které vám vydají na několik stránek, tak je přirozené, že to stanovisko vlády asi nebude tak zcela bez připomínek a jednoduché.

Osobně mně pořád přijde, že je lepší řešit to tím úplně nejjednodušším způsobem, jde skutečně o pár případů ročně, a jenom těm soudcům dát šanci zvážit situaci a věřit jim, že rozhodnou podle svého nejlepšího svědomí a všech informací, které mají, než jim vlastně diktovat, jak mají rozhodovat, a limitovat je. Protože se obávám, že u toho vládního návrhu se nám lehce může stát, že pak dojde k tomu, že tou složitou úpravou, tou kauzální úpravou mnoha paragrafů zjistíme, že jsme tam ještě na něco zapomněli. Ostatně vláda to ve svém stanovisku už říká, že jsme na něco zapomněli a že bychom ještě měli upravit.

Tak já bych jednak chtěl navrhnout, abychom - protože jde o stejnou materii u těch tisků 551 a 657 - spojili rozpravu. To je jeden návrh. A druhý návrh, který bych dal následně, ale fakt záleží na zvážení, tak já myslím, že vzhledem k jednoduchosti a k tomu, že je tam vládní stanovisko souhlasné bez připomínek, tak bychom prvně měli hlasovat o tom, kde vláda neměla žádné připomínky, o tisku 551. V případě, že to neprojde Sněmovnou, tak budeme mít v záloze ten tisk 657, kde jsou připomínky vlády, ale pokud to schválíme v devadesátce, tak je bude muset řešit Senát. A to je taková zvláštní konstrukce, kdy budeme odesílat do Senátu zákon, u kterého budeme říkat: víme, že je potřeba ho opravit, Senáte oprav ho, vrať nám ho, my ho schválíme v tom tvém znění. Co když Senát neopraví jenom to, co po něm chceme, co když tam přidělá něco dalšího? Můžeme se dostat do komplikované situace.

Takže teď, když to úplně dokreslím procesně, pokud bychom první hlasovali 657, pošleme ho do Senátu, nevíme, co se nám vrátí, nevíme, jak budeme hlasovat. Pak bude jediné logické ten tisk 551 přerušit do doby ukončení legislativního procesu 657. Jenom k tomu chci říct, že nám to bude trvat další měsíce a roky a nevylučuje se další těhotenství dalších odsouzených včetně paní Janákové. A já myslím, že to relativně spěchá a hoří a že bychom to měli vyřešit, zvlášť když k tomu je souhlasné stanovisko vlády, co možná nejrychleji.

Takže můj návrh je na sloučení a v rámci hlasování hlasovat první o 551, byť nevím, jestli se tím nedostávám mimo možnosti jednacího řádu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Procesní návrh jsem zaznamenal. Jenom jsem spíš toho názoru, že jestliže je dané pořadí bodu, tak je dané i pořadí hlasování poté. I když sloučíme rozpravu, tak budeme první hlasovat ten tisk 657, až poté 551.

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje paní poslankyně Valachová.

Padl návrh na sloučení rozprav bodů 177 a 161. Faktická poznámka pan poslanec Farský, poté je přihlášen s faktickou pan poslanec Feri.

 

Poslanec Jan Farský: Omlouvám se. Vím, že těch zmatků po ránu je tady dost, možná to ale zjednoduším. Protože když podám návrh na přerušení tisku 657 do projednání 551, tak to bude vlastně vyřešené, a když to neschválíme, pokračujeme v 657, když to schválíme, přecházíme k 551, a pak bychom se v případě neschválení vrátili k 657. Takže procesně tedy stahuji svůj návrh a navrhuji přerušení tisku 657 do projednání tisku 551.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to tak. Myslím si, že tohle bude asi pro účely vašeho návrhu ten nejlepší postup. Zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o přerušení bodu 177 až do úplného projednání sněmovního tisku 551. Návrh na odhlášení, kterému jsem právě vyhověl. Řekněme, že počet hlasujících je už ustálený.

 

Zopakuji, hlasujeme o přerušení tohoto bodu až do projednání tisku 551.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 127, přihlášeno je 151, pro 55, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Feri stáhl svoji faktickou poznámku a je zde faktická poznámka pana poslance Kasala. Nebo je to jenom omyl při manipulaci se zařízením? Nehlásí se pan poslanec Kasal, takže... tak tam bylo jenom něco špatně při hlasování.

 

Máme tady návrh na sloučení rozprav. To je další návrh, o kterém je třeba hlasovat - kdo souhlasí s tím, aby byly sloučeny rozpravy u bodu 177 a 161.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 128, přihlášeno je 152, pro 58, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dovolte mi přečíst omluvu. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání do 10.30 z pracovních důvodů.

Do této chvíle nezazněla námitka proti projednávání § 90 odst. 5. Já tedy definitivně končím rozpravu a přednesu návrh usnesení:

 

"Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 657 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 129, přihlášeno je 154, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele. (Ne.) Ze strany zpravodaje? (Není.) Není tomu tak. Žádné další návrhy nebyly předneseny. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka, Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho, Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 657."

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 130, přihlášeno je 155, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání končí. Všem vám děkuji.

 

Nyní se tedy musím vypořádat s tím druhým návrhem. Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP